intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn-dịch vụ cơ bản win2003-phần 6_RAS

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

296
lượt xem
139
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-dịch vụ cơ bản win2003-phần 6_ras', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn-dịch vụ cơ bản win2003-phần 6_RAS

  1. Remote Access Service (RAS) Chuẩn bị: - Mô hình bài lab gồm 3 máy: 172.16.1.1/16 Cross Internet PC01 PC02 PC03 172.16.1.2/16 RAS Server - Máy PC01 và PC02 disable card LAN - Máy PC03 disable cả 2 card - Cấu hình địa chỉ IP card Cross của PC01 và PC02 như trong bảng sau: Tên máy Card Cross IP Address : 172.16.1.2 Subnet Mask : 255.255.0.0 PC01 Default Gateway : 172.16.1.1 Preferred DNS : để trống IP Address : 172.168.1.1 Subnet Mask : 255.255.0.0 PC02 Default Gateway : để trống Preferred DNS : để trống 1. Cài đặt RAS Server trên PC02 B1: Log on Administrator → Vào Start → Trong cửa sổ Welcome to the Routing and Remote Programs → Administrative Tools → Routing and Access Server setup wizard chọn Next → Trong cửa Remote Access → Trong cửa sổ Routing and sổ Configuration đánh dấu chọn Remote Access Remote Acces → Click chuột phải trên PC02 (Tên (Dial-up or VPN) → Next máy RAS Server) chọn Configure and Enable Routing and Remote Access 42 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  2. Trong cửa sổ Remote Access đánh dấu chọn Dial- Trong cửa sổ Network Selection → Chọn card up → Next Cross → Next Trong cửa sổ IP Address Assignment → Đánh Trong cửa sổ Address Range Assignment → dấu chọn From a specified range of addresses → Chọn New Next Trong cửa sổ New Address Range → Gõ vào dãy IP Trong cửa sổ Managing Mutiple Remote như sau: Access Servers → Đánh dấu chọn ô No, use Start IP address : 10.0.0.1 Routing and Remote Access to authenticate connection requests → Next → Finish End IP address : 10.0.0.10 → OK 43 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  3. 2. Tạo user cho RAS Client trên máy PC02 RAS Server B1: Đóng các cửa sổ đang có → Vào Computer Management → Tạo user sau: User name: u1 Password : P@ssword → Bỏ dấu chọn tại ô User must change password at next log on B2: Click chuột phải trên user u1 → Properties → Vào tab Dial – in → Trong Remote Access Permission (Dial-in or VPN) đánh dấu chọn ô Allow Access → OK 3. Cấu hình cho RAS Client trên máy PC03 B1: Log on Administrator → Click chuột phải trên Trong cửa sổ Network Connection → Đánh dấu My Network Places → Properties → Chọn Create a chọn Dial-up connection → Next new connection → Trong cửa sổ Welcome to the New Connection Wizzard chọn Next → Trong cửa sổ Network Connection Type → Đánh dấu chọn ô Connect to the network at my workplace → Next 44 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  4. Trong cửa sổ Connection Name → Tại ô Company Trong cửa sổ Phone number to Dial → Tại ô Phone Name gõ vào tên bất kỳ (vd: Nhat Nghe) → Next number nhập vào số điện thoại của RAS Server (vd: 801) → Next Trong cửa sổ Connection Availability → Đánh dấu chọn Trong cửa sổ Connect NhatNghe → Gõ u1 vào ô ô My use only → Next → Finish. Username → Gõ P@ssword vào ô Password → Dial 45 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  5. B2: Khi Connect thành công → Vào command line → Gõ lệnh ping (vd: ping 172.16.1.2) Nhận xét: Máy PC03 và PC01 đã liên lạc được với nhau 46 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2