intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn-dịch vụ cơ bản win2003-phần 4_WINS

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

313
lượt xem
131
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-dịch vụ cơ bản win2003-phần 4_wins', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn-dịch vụ cơ bản win2003-phần 4_WINS

  1. Windows Internet Names Services (WINS) I. Chuẩn bị: - Mô hình gồm 4 máy như hình vẽ. - Khởi động Windows server 2003 (P1) - Disable card CROSS các máy 192.168.1.2/24 192.168.1.3/24 Lan Lan Lan PC01 PC02 PC03 PC04 192.168.1.1/24 WINS Server 1 WINS Server 2 192.168.1.4/24 - Đặt địa chỉ IP card LAN cho các máy như sau: Tên máy Card LAN IP Address : 192.168.1.1 Subnet Mask : 255.255.255.0 PC1 Default Gateway : để trống Preferred DNS : để trống IP Address : 192.168.1.2 Subnet Mask : 255.255.255.0 PC2 Default Gateway : để trống Preferred DNS : để trống IP Address : 192.168.1.3 Subnet Mask : 255.255.255.0 PC3 Default Gateway : để trống Preferred DNS : để trống IP Address : 192.168.1.4 Subnet Mask : 255.255.255.0 PC4 Default Gateway : để trống Preferred DNS : để trống 1. Cấu hình máy PC01 làm WINS client B1: Vào Properties của card LAN → Internet Properties (TCP/IP)→ chọn Advanced → Vào tab WINS → Chọn Add → Gõ địa chỉ IP của máy PC02 vào ô WINS Server → Add → OK → Close 32 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  2. 2. Cấu hình máy PC02 làm WINS Server B1: Vào Properties card LAN → Internet B2: Cài WINS services Properties (TCP/IP) → Chọn Advanced → Vào Start → Setting → Control Panel → Vào tab WINS → Chọn Add → Gõ địa chỉ IP Add/RemoveProgrames → Add/Remove của máy PC02 vào ô WINS Server → Add → Windows Component → Chọn Networking OK → Close Services → Chọn Details → Đánh dấu chọn vào ô Windows Internet Names Services (WINS) → OK → Next → Finish Lưu ý: Trong quá trình cài đặt WINS, chỉ đường dẫn vào thư mục I386 trong dĩa CD Windows Server 2003 khi hệ thống yêu cầu B3: Đóng các cửa sổ đang có → Vào Start → Programs → Administrative Tools → WINS → Trong cửa sổ WINS → Click chuột phải trên Active Registrations → Chọn Display record → Chọn Find Now 33 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  3. Lưu ý: Trong cửa số bên phải ta đã thấy tên của PC01 và PC02 3. Cấu hình máy PC04 làm WINS client - Thực hiện các bước tương tự như phần 1. Cấu hình máy PC01 làm WINS client Lưu ý: Phần cấu hình địa chỉ WINS Server phải chỉ về địa chỉ IP của máy PC03 4. Cấu hình máy PC03 làm WINS Server - Thực hiện các bước tương tự như phần 2. Cấu hình máy PC02 làm WINS Server Lưu ý:Phần cấu hình địa chỉ WINS Server phải chỉ về địa chỉ IP của máy PC03 II. Replicate Partners 1. Cấu hình Replicate Partners trên máy PC02 (WINS Server 1) B1: Vào Start → Programs → Administrative Tools → B2: Trong cửa sổ New Replication Partner WINS → Trong cửa sổ WINS→ Click chuột phải trên → Gõ địa chỉ IP của máy PC03 (WINS Server Replication Partners → New Raplication Partner 2) vào ô WINS Server→ OK B3: Trong cửa sổ WINS → Click chuột phải trên Replication Partners chọn Replicate Now → Yes → OK Lưu ý: Trong cửa số bên phải ta thấy có thêm tên của PC03 và PC04 2. Cấu hình Replicate Partners trên máy PC03 (WINS Server 2) Thực hiện các bước tương tự như phần 1. Cấu hình Replicate Partners trên máy PC02 (WINS Server 1) Lưu ý: Phần chỉnh địa chỉ Replicate Partner phải chỉ về địa chỉ IP của PC01 (WINS Server 1) 34 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2