Kaizen

Chia sẻ: Mạnh Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
398
lượt xem
211
download

Kaizen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo ý nghĩa các từ tiếng Nhật Kaizen có nghĩa là thay đổi cho tốt hơn hướng tới liên tục cải tiến. Các loại Kaizen: Dự án Kaizen siêu ngắn (1-8 giờ), Dự án Kaizen ngắn (1-5 ngày), Dự án Kaizen.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kaizen

  1. Kaizen Dr. Lê Anh Tuấn Bộ môn Quản lý Công nghiệp Trường ĐHBK Hà nội Định nghĩa Kaizen Theo ý nghĩa các từ tiếng Nhật Kaizen có nghĩa là thay đổi cho tốt hơn hướng tới liên tục cải tiến 1
  2. Các loại Kaizen Dự án Kaizen (2-4 tuần) n Dự án Kaizen iế it ngắn cả (1-5 ngày) c tụ ên Dự án Kaizen Li siêu ngắn (1-8 giờ) Ma trận lựa chọn các dự án Kaizen Cao Vùng tối ưu Vùng tệ hại Tác động đến cải tiến Vùng tốt Vùng tồi Thấp Thấp Cao Yêu cầu nhân lực 2
  3. Phương pháp áp dụng Kaizen 1 3 4 Đưa ra Xác định & Các đặc tính Phân tích vấn đề Đo lường Bắ t Hành động đầ u Cải tiến Lợi ích 2 nhanh Lựa chọn & đào tạo Phát triển Thực hiện Kế hoạch 6 5 Thực hiện & Tối ưu Phát triển/ Kiểm soát Giải pháp Áp dụng Kaizen – 1. Xác định vấn đề Đưa ra các câu hỏi: Làm thế nào để cải tiến hiệu suất làm việc? loại bỏ các thứ không cần thiết? làm cho môi trường làm việc an toàn hơn? tổ chức môi trường làm việc tốt hơn? giảm phế phẩm? giảm thời gian xử lý các công việc? … 3
  4. Áp dụng Kaizen – 1. Xác định vấn đề (tiếp theo) Câu hỏi cần phải liên quan đến các mục tiêu kinh doanh. và phải sát thực với các thành viên của nhóm Các hoạt động Kaizen Ngày: Lĩnh vực dự án: Tình trạng hiện tại và vấn đề: Nhóm Kaizen: Yêu cầu sản xuất: Thông tin quá trình: Mục tiêu của nhóm Kaizen: 4
  5. Áp dụng Kaizen – 2. Lựa chọn nhóm làm việc Lựa chọn các thành viên dựa trên: Các thành viên từ các lĩnh vực khác nhau Hiểu quá trình làm việc Mong muốn đóng góp Có người điều hành … Áp dụng Kaizen – 2. Lựa chọn nhóm làm việc (tiếp theo) Hướng dẫn các thành viên cách: Lựa chọn mục tiêu Lựa chọn người dẫn đầu Mô tả dự án Thực hiện dự án Quản lý sự thay đổi Các công cụ Báo cáo dự án … 5
  6. Áp dụng Kaizen – 3. Xác định và Đo lường Sử dụng 7 công cụ Sử dụng các công cụ nâng cao khác Áp dụng Kaizen – 4. Phân tích Sử dụng 7 công cụ đặc biệt là: Biểu đồ nhân quả Biểu đồ Pareto … để phân tích các vấn đề 6
  7. Quyết định trong cuộc họp của nhóm Kế hoạch Ưu Người chịu Người điều Hạn Tình Hành Ngày Ước tính hành động tiên trách nhiệm phối trạng động hoàn hiệu quả thành tài chính Được quyết định trong quá trình động não Áp dụng Kaizen – 5. Giải pháp Từ các phân tích ở bước trên đưa ra các giải pháp thích hợp Đưa ra thứ tự ưu tiên và phân tích các giải pháp 7
  8. Áp dụng Kaizen – 5. Giải pháp (tiếp theo) Các nhiệm vụ cần thực hiện: Xác định hạn chế thời gian Tài liệu hóa giải pháp mới Xác định ví trí và nhiệm vụ của quá trình mới Đưa ra các công cụ trợ giúp cải tiến Đưa ra các thông số đo sự cải thiện Xác định quá trình đo lường Áp dụng Kaizen – 6. Thực hiện và kiểm soát Trong bước này, người chịu trách nhiệm sẽ điều hành việc thực hiện giải pháp Người điều hành có thể lấy thêm người để trợ giúp thực hiện giải pháp Tiến hành các buổi gặp giữa các thành viên của nhóm để báo cáo và theo dõi quá trình thực hiện Người điều hành đưa ra một chương trình cụ thể để thực hiện giải pháp 8
  9. Giải pháp Kaizen ngắn Kế hoạch Lấy số liệu Động não Thay đổi Cải tiến Phương Nghiên cứu Đo lường Tình trạng Thử Kiểm tra pháp hiện tại nhiều lần mới Chuẩn bị Phân tích Xác nhận Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Giải pháp Kaizen siêu ngắn Giải pháp này được áp dụng ngay khi phát hiện ra lãng phí hay vấn đề Thường diễn ra trong 30 phút đến 8 giờ Mục tiêu là sử dụng một phương pháp có cấu trúc để phân tích và giải quyết lập tức các vấn đề Tránh tình trạng giải quyết vấn đề nhưng không tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của nó 9
  10. Báo cáo sau hành động Mục đích: Đưa ra một công cụ để liên kết các vấn đề, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục nhằm ngăn các vấn đề tương tự trong tương lai Báo cáo này phải được hoàn thành và nộp lại cho quản lý sản xuất trong vòng 8 giờ kể từ khi xảy ra vấn đề Ngày xảy ra: Ca có vấn đề: Thời gian xảy ra: Người làm báo cáo: DMR# nếu có: Ngày báo cáo: Xảy ra vấn đề gì? (mô tả vấn đề xảy ra và xác định chi phí chất lượng): Tại sao? (các nguyên nhân dẫn tới vấn đề): Giải pháp giải quyết vấn đề ngắn hạn: Giải pháp ngăn ngừa (ngắn hạn và dài hạn) để chống sai sót cho quá trình (ngăn ngừa vấn đề tiếp tục xảy ra): / / / / Nhân viên Ngày Người giám sát Ngày Phần này Cung cấp các kiến thức cơ bản về Kaizen (hay là cải tiến nhỏ và liên tục) Tổng kết phương pháp áp dụng Kaizen trong thực tế Đưa ra các phương pháp áp dụng cho các dự án Kaizen ngắn và siêu ngắn 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản