intTypePromotion=1

Kế hoạch bảo hiểm y tế tai nạn và bệnh tật cho sinh viên quốc tế

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
181
lượt xem
35
download

Kế hoạch bảo hiểm y tế tai nạn và bệnh tật cho sinh viên quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chung tôi biêt ră ng đơi tư rât quan trong đôi vớ i bạn nên chung tôi cô gă ng giữ bí mật những thông tin cá nhân riêng tư cua bạn. Chung tôi không tiêt lô bât cư thông tin ca nhân riêng tư cua những người đă và đang là khách hàng cua chung tôi vớ i bât cư ai, trư phi đươc luât phap cho phep hoă c đoi hoi. Chung tôi tin ră ng chung tôi duy trì những biên phap bảo vệ thich đang vê mă t vât chât, kỹ thuật va thu tuc đê bao đam an toan cho những thông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch bảo hiểm y tế tai nạn và bệnh tật cho sinh viên quốc tế

 1. Mục lục Chính Sách Bảo Mật. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Điều Kiện Tham Gia Bảo Hiểm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ngày Hiệu Lực và Hết Hạn Bảo Hiểm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Chăm Sóc Trẻ Em Toàn Diện. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Phúc Lợi Ủy Thác. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Phúc Lợi Telemedicine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Phúc Lợi X-Quang Vú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Phúc Lợi Phẫu Thuật Xương Hàm Trên hoặc Hàm Dưới. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Phúc Lợi Phẫu Thuật Chỉnh Hình. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Phúc Lợi Thiết Bị Giả Để Nói Sau Khi Cắt Thanh Quản. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 5 Phúc Lợi Tiểu Đường. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .5 Phúc Lợi Bệnh Phenylketonuria (Rối loạn bẩm sinh do thiếu enzim gây suy nhược thần kinh. 5 Phúc Lợi Bệnh Tâm Thần Nặng và Rối Loạn Cảm Xúc Trầm Trọng. . . . . . . . . . . . 6 Phúc Lợi Loãng Xương. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Phúc Lợi Vắcxin AIDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Phúc Lợi Thử Nghiệm Lâm Sàng Ung Thư. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Phúc Lợi Xét Nghiệm và Điều Trị Ung Thư Vú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Phúc Lợi Xét Nghiệm Ung Thư Tuyến Tiền Liệt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Phúc Lợi Kiểm Tra Xét Nghiệm Ung Thư. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Phúc Lợi Xét Nghiệm Ung Thư Cổ Tử Cung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Phúc Lợi Nhà Thuốc Trong Mạng Lưới UnitedHealthcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Phúc Lợi Tai Nạn Chết Người và Thương Tật Cơ Thể. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Đường Dây Y Tá Riêng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Danh Mục Phúc Lợi Chi Phí Y Tế. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Thông Tin Nhà Cung Cấp Ưu Tiên. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Thông Báo Trước Khi Nhập Viện. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Gia Hạn Phúc Lợi Sau Khi Hết Hạn Bảo Hiểm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Định Nghĩa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .14 Loại Trừ và Giới Hạn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .15 Các Dịch Vụ Cấp Cứu Chuyên Môn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Những Câu Hỏi Thường Gặp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .19 Thủ Tục Đòi Tiền Bảo Hiểm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
 2. Chính Sách Bảo Mật Chúng tôi biết rằng đời tư rất quan trọng đối với bạn nên chúng tôi cố gắng giữ bí mật những thông tin cá nhân riêng tư của bạn. Chúng tôi không tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân riêng tư của những người đă và đang là khách hàng của chúng tôi với bất cứ ai, trừ phi được luật pháp cho phép hoặc đòi hỏi. Chúng tôi tin rằng chúng tôi duy trì những biện pháp bảo vệ thích đáng về mặt vật chất, kỹ thuật và thủ tục để bảo đảm an toàn cho những thông tin cá nhân riêng tư của bạn. Bạn có thể nhận bản sao các thông lệ bảo mật của chúng tôi bằng cách gọi đến số điện thoại miễn phí (800) 367-5830 hoặc vào trang web www.studentinsuranceusa.com. Điều Kiện Tham Gia Bảo Hiểm Mọi sinh viên quốc tế, giảng viên thỉnh giảng, nghiên cứu sinh hoặc các cá nhân khác đang ở Mỹ có thị thực nhập cảnh được cấp cho các mục đích nghiên cứu giáo dục/nghiên cứu và các cá nhân hiện có hộ chiếu sống tạm thời ở nước ngoài đủ điều kiện tham gia Kế hoạch bảo hiểm này. Sinh viên phải tích cực lên lớp trong ít nhất 31 ngày đầu sau ngày mua bảo hiểm. Các khóa học tại gia, học hàm thụ, học trực tuyến và học qua truyền hình không hội đủ các Điều kiện yêu cầu rằng sinh viên phải tích cực lên lớp. Công ty có quyền kiểm tra tình trạng và thành tích chuyên cần của sinh viên để xác nhận rằng sinh viên hội đủ các Điều kiện yêu cầu của hợp đồng bảo hiểm. Nếu phát hiện sinh viên không hội đủ các Điều kiện yêu cầu, Công ty chỉ có trách nhiệm hoàn trả phí bảo hiểm. Sinh viên hội đủ Điều Kiện Tham Gia Bảo Hiểm cũng có thể bảo hiểm cho những Người Phụ Thuộc. Người Phụ Thuộc đủ điều kiện là vợ/chồng hoặc Thành Viên Gia Đình và con cái chưa kết hôn dưới 19 hoặc 23 tuổi, nếu sinh viên được người thân hỗ trợ học toàn thời gian tại cơ sở giáo dục cấp cao hơn được công nhận. Xem phần Định Nghĩa trong Sách Hướng Dẫn này để biết các yêu cầu cụ thể cần thiết nhằm giúp Thành Viên Gia Đình đủ điều kiện tham gia kế hoạch. Ngày Có Hiệu Lực và Hết Hạn Bảo Hiểm Hợp Đồng Chính bắt đầu có hiệu lực từ ngày 05/07/07. Bảo hiểm của cá nhân sinh viên bắt đầu có hiệu lực từ ngày đầu tiên của thời hạn đóng phí bảo hiểm hoặc vào ngày mà mẫu đăng ký và toàn bộ phí bảo hiểm được nhận bởi Công ty (hoặc đại diện ủy quyền của Công ty), được tính vào ngày gần nhất. Hợp Đồng Chính hết hạn vào ngày 16/08/08. Bảo hiểm sẽ hết hạn vào ngày này hoặc vào cuối thời hạn đóng phí bảo hiểm, được tính vào ngày hết hạn sớm hơn. Bạn phải hội đủ các Điều Kiện Tham Gia Bảo Hiểm mỗi lần đóng phí bảo hiểm để tiếp tục được bảo hiểm. Để tránh bị gián đoạn bảo hiểm, bạn phải đóng phí bảo hiểm trong vòng 14 ngày sau ngày hết hạn bảo hiểm. Bạn chỉ được hoàn trả phí bảo hiểm khi gia nhập quân đội. Hợp Đồng này là Hợp Đồng Một Năm Không Gia Hạn Thêm.
 3. Chăm Sóc Toàn Diện cho Trẻ Em Con cái sống dựa vào cha mẹ, 18 tuổi và nhỏ hơn sẽ nhận được phúc lợi theo Chương Trình Y Tế Nhi Khoa Dự Phòng đă được phê chuẩn bởi Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ. Các phúc lợi gồm: 1) đánh giá sức khỏe định kỳ; 2) tiêm phòng; và 3) các dịch vụ phòng thí nghiệm liên quan đến đánh giá sức khỏe định kỳ. Phúc lợi sẽ phụ thuộc vào Khoản Khấu Trừ và đồng bảo hiểm, nếu có. Phúc Lợi Ủy Thác PHÚC LỢI TELEMEDICINE Phúc lợi sẽ được trả cho các dịch vụ cung cấp qua hệ thống Telemedicine như các dịch vụ được cung cấp trực tiếp giữa Bác sĩ và Người Được Bảo Hiểm. “Telemedicine” là việc thực hiện các dịch vụ y tế chẩn đoán, tư vấn, điều trị, truyền dữ liệu y khoa và giáo dục thông qua quá trình truyền âm thanh, video hoặc dữ liệu tương tác. Việc không có liên lạc bằng điện thoại hoặc thư điện tử giữa Bác sĩ và Người Được Bảo Hiểm sẽ tạo nên điều kiện “telemedicine” để được hưởng phúc lợi này. Phúc lợi sẽ phụ thuộc vào mọi Khoản Khấu Trừ, đồng chi trả, đồng bảo hiểm, các giới hạn hoặc bất cứ điều khoản nào khác của hợp đồng bảo hiểm. PHÚC LỢI X-QUANG VÚ Phúc lợi sẽ được chi trả như các Chi Phí Y Tế Được Bảo Hiểm khác như thể hiện trong Danh Mục Phúc Lợi áp dụng cho quy trình kiểm tra chụp X-quang vú cơ bản để phát hiện xem có hiện tượng ung thư vú tiềm ẩn hay không thông qua sự giới thiệu của y tá điều trị, nữ hộ sinh được chứng nhận hay Bác sĩ và tuân thủ các nguyên tắc sau: 1 Ảnh X-quang ngực cơ bản cho mọi phụ nữ từ 35 đến 39 tuổi. 2 Ảnh X-quang ngực cho phụ nữ từ 40 đến 49 tuổi mỗi hai năm hoặc thường xuyên hơn tùy sự chỉ định của Bác sĩ liên quan. 3 Ảnh X-quang hàng năm cho phụ nữ từ 50 tuổi trở lên. Phúc lợi sẽ phụ thuộc vào mọi Khoản Khấu Trừ, đồng chi trả, đồng bảo hiểm, các giới hạn hoặc bất cứ điều khoản nào khác của hợp đồng bảo hiểm. PHÚC LỢI PHẪU THUẬT XƯƠNG HÀM TRÊN HOẶC HÀM DƯỚI Phúc lợi sẽ được chi trả như các khoản chi trả Thương Tật hoặc Đau Ốm khác tối đa không quá $500 cho các quy trình phẫu thuật đối với các tình trạng được bảo hiểm vốn ảnh hưởng trực tiếp đến xương hàm trên hoặc hàm dưới hoặc liên quan đến các khớp xương, miễn là dịch vụ được xem là Trường Hợp Cần Điều Trị và không bao gồm các thủ thuật nha khoa khác ngoài các thủ thuật nêu rõ trong Danh Mục Phúc Lợi. Phúc lợi sẽ phụ thuộc vào mọi Khoản Khấu Trừ, đồng chi trả, đồng bảo hiểm, các giới hạn hoặc bất cứ điều khoản nào khác của hợp đồng bảo hiểm. PHÚC LỢI PHẪU THUẬT CHỈNH H̀NH Phúc lợi sẽ được chi trả như các khoản chi trả Thương Tật hoặc Đau Ốm khác cho quy trình phẫu thuật chỉnh hình được thực hiện để chỉnh hoặc sửa lại các cấu trúc bất thường của cơ thể do khiếm khuyết bẩm sinh, sự bất thường trong quá trình phát triển, chấn thương, nhiễm trùng, u bướu hoặc các bệnh khác với một trong hai mục đích sau: (1) để cải thiện chức năng; hoặc (2) tạo ra hình dạng bình thường đến mức độ có thể. Phúc lợi này không bao gồm giải phẫu thẩm mỹ hoặc quy trình phẫu thuật thực hiện để thay đổi hoặc tái tạo các cấu trúc bình thường của cơ thể để làm đẹp hơn ngoại hình của Người Được Bảo
 4. Hiểm. PHÚC LỢI THIẾT BỊ GIẢ ĐỂ NÓI SAU KHI CẮT THANH QUẢN Phúc lợi sẽ được chi trả như các khoản thiết bị giả khác cho Thiết Bị Giả để phục hồi cách nói vốn liên quan đến thủ thuật cắt thanh quản. Đối với các mục đích của mục này, “thiết bị giả” có nghĩa và bao gồm việc cung cấp các thiết bị giả ban đầu và sau thủ thuật, kể cả các phụ kiện lắp đặt, theo trình tự của Bác sĩ và Bác sĩ phẫu thuật của Người Được Bảo Hiểm. “Thiết bị giả” không bao gồm thiết bị tạo ra giọng nói điện tử. Phúc lợi sẽ phụ thuộc vào mọi Khoản Khấu Trừ, đồng chi trả, đồng bảo hiểm, các giới hạn hoặc bất cứ điều khoản nào khác của hợp đồng bảo hiểm. PHÚC LỢI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG Phúc lợi sẽ được chi trả như mọi khoản Đau Ốm khác cho cho những trang thiết bị sau để khống chế và điều trị bệnh tiểu đường dùng chất insulin, bệnh tiểu đường không dùng chất insulin và bệnh tiểu đường trong thời kỳ thai nghén, ngay cả khi những thứ này có sẵn không cần kê đơn: (1) Máy kiểm tra lượng đường glucô trong máu và mẫu thử đường glucô trong máu. (2) Máy kiểm tra lượng đường glucô trong máu nhằm hỗ trợ người khiếm thị. (3) Máy bơm insulin và mọi thiết bị cần thiết liên quan. (4) Mẫu thử nước tiểu có Xeton. (5) Lưỡi trích và dụng cụ trích. (6) Hệ thống truyền insulin dạng ống để điều phối lượng insulin. (7) Các thiết bị dùng cho chân để phòng ngừa hoặc điều trị biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. (8) Ống tiêm insulin. (9) Thiết bị hỗ trợ thị giác không kể kính mắt để giúp người khiếm thị dùng đúng liều lượng insulin. Phúc lợi cũng sẽ được cung cấp cho việc huấn luyện tự chăm sóc, giáo dục và liệu pháp dinh dưỡng y tế cần thiết cho bệnh nhân tiểu đường ngoại trú để giúp Người Được Bảo Hiểm có thể sử dụng đúng trang thiết bị và thuốc men như đề cập ở trên. Các giới hạn của hợp đồng này cũng sẽ được áp dụng tương tự cho Những Lần Thăm Khám khác của Bác sĩ. Phúc lợi sẽ phụ thuộc vào mọi Khoản Khấu Trừ, đồng chi trả, đồng bảo hiểm, các giới hạn hoặc bất cứ điều khoản nào khác của hợp đồng bảo hiểm. PHÚC LỢI BỆNH PHENYLKETONURIA (CHỨNG RỐI LOẠN BẨM SINH DO THIẾU CHẤT ENZIM LÀM SUY NHƯỢC THẦN KINH) Phúc lợi sẽ được trả cho việc xét nghiệm và điều trị bệnh Phenylketonuria (PKU) như các phúc lợi Đau Ốm khác. Phúc lợi gồm các Thực Phẩm Theo Công Thức và Đặc Biệt này là một phần chế độ ăn quy định bởi Bác sĩ điều trị và được quản lý bởi chuyên gia y tế có tham khảo ý kiến của Bác sĩ chuyên khoa trao đổi chất, miễn là chế độ ăn này được xem là Cần Thiết Về Mặt Y Học nhằm ngăn chặn sự tiến triển thương tật thể chất hoặc tinh thần hay giúp tăng sự phát triển bình thường hoặc như là hậu quả của PKU. Phúc lợi này không bắt buộc, trừ trường hợp chi phí cho các Thực Phẩm Theo Công Thức và Đặc Biệt cần thiết vượt quá chi phí của chế độ ăn thông thường. "Thực phẩm theo công thức" là sản phẩm đường ruột dùng tại nhà được kê đơn bởi Bác sĩ hoặc
 5. y tá điều trị hoặc dùng theo chỉ định của chuyên gia dinh dưỡng được phép hành nghề qua sự giới thiệu của cơ sở y tế được phép quy định chế độ ăn điều trị như Cần Thiết Về Mặt Y Học để điều trị PKU. "Thực phẩm đặc biệt" là loại thực phẩm đều được: a) kê đơn bởi Bác sĩ hoặc y tá để điều trị PKU và theo chỉ định cũng như các thông lệ phổ biến nhất của các chuyên gia y tế có trình độ chuyên môn thích hợp và kinh nghiệm chăm sóc, điều trị bệnh PKU. Nó không gồm thực phẩm vốn ít chất đạm nhưng có thể bao gồm thực phẩm được chế tạo đặc biệt để cung cấp dưới 1 gam chất đạm cho mỗi khẩu phần; b) dùng thay cho các thực phẩm thông thường như thức ăn ở cửa hàng thực phẩm mà mọi người đều sử dụng. PHÚC LỢI BỆNH TÂM THẦN VÀ RỐI LOẠN CẢM XÚC TRẦM TRỌNG Phúc lợi sẽ được trả như các phúc lợi Đau Ốm khác cho chẩn đoán và điều trị Y Tế Cần Thiết đối với Bệnh Tâm Thần Nặng của Người Được Bảo Hiểm ở mọi lứa tuổi và Rối Loạn Cảm Xúc Trầm Trọng của trẻ Được Bảo Hiểm như quy định rõ dưới đây: (1) Các dịch vụ cho bệnh nhân ngoại trú. (2) Các dịch vụ cho bệnh nhân nội trú. (3) Các dịch vụ bổ sung cho bệnh nhân nội trú. (4) Thuốc Kê Đơn, nếu hợp đồng bảo hiểm bao gồm chi trả cho Thuốc Kê Đơn. "Bệnh Tâm Thần Nặng" gồm: (1) Tâm thần phân liệt. (2) Rối loạn tinh thần. (3) Rối loạn thần kinh. (4) Trầm cảm nặng. (5) Hoảng loạn. (6) Rối loạn do ám ảnh. (7) Rối loạn tiến triển toàn phần do Bệnh tự kỷ. (8) Biếng ăn. (9) Háu ăn. "Rối loạn cảm xúc trầm trọng ở trẻ" có nghĩa là trẻ dưới 18 tuổi có một hoặc nhiều biểu hiện rối loạn tinh thần được xác định trong ấn bản mới nhất của Sổ Tay Chẩn Đoán và Thống Kê Các Biểu Hiện Rối Loạn Tinh Thần, khác với tình trạng ban đầu là rối loạn hay rối loạn tiến triển, gây ra hành vi không phù hợp với lứa tuổi của chúng theo các tiêu chuẩn phát phát triển thông thường. Bệnh nhân thuộc nhóm này phải hội đủ một hoặc nhiều tiêu chí sau đây: (A) Do rối loạn tâm thần, đứa trẻ bị suy yếu đáng kể ít nhất hai trong số các phương diện sau đây: tự chăm sóc, hoàn thành việc học, quan hệ gia đình hoặc khả năng hoạt động cộng đồng và xảy ra một trong hai khả năng sau: (i) trẻ có nguy cơ bị đưa ra khỏi nhà hoặc đã bị đưa ra khỏi nhà. (ii) Đă có biểu hiện rối loạn và suy sụp tinh thần trong hơn 6 tháng hoặc có thể tiếp tục trong hơn một năm mà không được điều trị. (B) Đứa trẻ biểu lộ một trong những điều sau đây: rối loạn thần kinh, có nguy cơ tự tử hoặc bạo lực do rối loạn tinh thần. (C) Trẻ hội đủ điều kiện yêu cầu để được giáo dục đặc biệt theo Chương 26.5, phần 7, Mục 1
 6. của Bộ Luật Chính Phủ. Phúc lợi sẽ phụ thuộc vào mọi Khoản Khấu Trừ, đồng chi trả, đồng bảo hiểm, các giới hạn hoặc bất cứ điều khoản nào khác của hợp đồng bảo hiểm. PHÚC LỢI LOÃNG XƯƠNG Phúc lợi sẽ được trả cho việc chẩn đoán, điều trị và chăm sóc thích hợp cho Bệnh Loãng Xương như các phúc lợi Đau Ốm khác. Phúc lợi bao gồm mọi kỹ thuật được phê chuẩn bởi Cơ Quan Quản Lý Thuốc & Thực Phẩm, kể cả các kỹ thuật đo xương khối thích hợp về mặt y khoa. PHÚC LỢI VẮCXIN AIDS Phúc lợi sẽ được trả như các phúc lợi Đau Ốm khác cho việc tiêm vắc xin hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) đă được cho phép đưa ra thị trường bởi Cơ quan Quản Lý Thuốc & Thực Phẩm Liên Bang (không kể sử dụng thuốc mới đang nghiên cứu) và được khuyên dùng bởi Sở Y Tế Công Cộng Hoa Kỳ. PHÚC LỢI CHO CÁC THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG UNG THƯ Phúc lợi sẽ được trả như các phúc lợi Đau Ốm khác cho mọi chi phí chăm sóc bệnh nhân thông thường có liên quan đến thử nghiệm lâm sàng cho người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và được chấp nhận thử nghiệm lâm sàng ung thư giai đoạn I, giai đoạn II, giai đoạn III hoặc giai đoạn IV. "Chi phí chăm sóc bệnh nhân thông thường" là các chi phí liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế, kể cả thuốc men, đồ đạc, thiết bị và các dịch vụ khác sẽ được bảo hiểm theo kế hoạch hoặc hợp đồng bảo hiểm nếu những loại thuốc men, đồ đạc, thiết bị và các dịch vụ này không được cung cấp kèm theo chương trình thử nghiệm lâm sàng đã được chấp thuận. Phúc lợi sẽ phụ thuộc vào mọi Khoản Khấu Trừ, đồng chi trả, đồng bảo hiểm, các giới hạn hoặc bất cứ điều khoản nào khác của hợp đồng bảo hiểm. PHÚC LỢI THỬ NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ Phúc lợi sẽ được trả như các phúc lợi Đau Ốm khác cho việc xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị ung thư vú theo thông lệ y khoa phổ biến và bằng chứng khoa học qua sự giới thiệu của bác sĩ tham gia điều trị cho người được bảo hiểm. Điều trị ung thư vú sẽ gồm bảo hiểm cho việc lắp các bộ phận giả hoặc phẫu thuật tái tạo để phục hồi và mang lại sự cân đối cho bệnh nhân giải phẫu vú. Phúc lợi cho các thiết bị giả và phẫu thuật chỉnh hình sẽ phụ thuộc vào mọi Khoản Khấu Trừ, đồng chi trả, đồng bảo hiểm, các giới hạn hoặc bất cứ điều khoản nào khác của hợp đồng bảo hiểm. PHÚC LỢI XÉT NGHIỆM UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT Phúc lợi sẽ được chi trả như các khoản Đau Ốm khác cho việc xét nghiệm và chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, bao gồm nhưng không giới hạn ở xét nghiệm kháng nguyên tuyến tiền liệt (PSA) và các xét nghiệm trực tràng điện tử khi cần thiết về mặt y học và tuân thủ thông lệ chuyên môn phù hợp. Phúc lợi sẽ phụ thuộc vào mọi Khoản Khấu Trừ, đồng chi trả, đồng bảo hiểm, các giới hạn hoặc bất cứ điều khoản nào khác của hợp đồng bảo hiểm. PHÚC LỢI KIỂM TRA XÉT NGHIỆM UNG THƯ Phúc lợi sẽ được chi trả như các khoản Đau Ốm khác cho mọi xét nghiệm kiểm tra ung thư được chấp nhận rộng rãi về mặt y khoa.
 7. Phúc lợi sẽ phụ thuộc vào mọi Khoản Khấu Trừ, đồng chi trả, đồng bảo hiểm, các giới hạn hoặc bất cứ điều khoản nào khác của hợp đồng bảo hiểm. PHÚC LỢI XÉT NGHIỆM UNG THƯ CỔ TỬ CUNG Phúc lợi sẽ được chi trả như các khoản Đau Ốm khác cho xét nghiệm kiểm tra ung thư cổ tử cung hàng năm theo sự giới thiệu của y tá điều trị, nữ hộ sinh được chứng nhận hay Bác sĩ theo các nguyên tắc sau: Xét nghiệm kiểm tra hàng năm sẽ gồm xét nghiệm Pap thông dụng - quy trình xét nghiệm kiểm tra vi rút u nhú ở người được chấp thuận bởi Cơ Quan Quản Lý Thuốc & Thực Phẩm theo sự giới thiệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế của Người Được Bảo Hiểm. Phúc lợi sẽ phụ thuộc vào mọi Khoản Khấu Trừ, đồng chi trả, đồng bảo hiểm, các giới hạn hoặc bất cứ điều khoản nào khác của hợp đồng bảo hiểm. Phúc Lợi Nhà Thuốc Trong Mạng Lưới UnitedHealthcare Phúc lợi áp dụng cho Thuốc Kê Đơn ngoại trú theo Danh Mục Thuốc Kê Đơn (PDL) khi được cung cấp bởi Nhà Thuốc Trong Mạng Lưới UnitedHealthcare. Phúc lợi phải tuân thủ các giới hạn cung cấp (lên đến 31 ngày) và các khoản đồng chi trả khác nhau tùy thuộc vào cấp độ PDL mà thuốc ngoại trú được liệt kê trong danh mục. Một số Thuốc Kê Đơn phải được Bác sĩ thông báo cho chúng tôi để xác nhận việc dùng thuốc được bảo hiểm trong phạm vi phúc lợi của bạn. Bạn có trách nhiệm thanh toán các khoản đồng chi trả liên quan. Khoản đồng chi trả được xác định theo cấp độ mà Thuốc Kê Đơn được xác định trên PDL. Tình trạng cấp độ có thể thay đổi định kỳ mà không thông báo trước. Hãy vào trang web www.uhcsr.com hoặc gọi số 1-800- 7670700 hay gọi đến số điện thoại dịch vụ khách hàng trên thẻ ID của bạn để biết tình trạng cấp độ cập nhật. $10 mỗi toa thuốc hoặc thay thế cho Thuốc Kê Đơn Cấp 1 $25 mỗi toa thuốc hoặc thay thế cho Thuốc Kê Đơn Cấp 2 50% đồng bảo hiểm cho mỗi toa thuốc hoặc thay thế cho Thuốc Kê Đơn Cấp 3 Vui lòng trình thẻ căn cước của bạn cho đại lý thuốc tây trong mạng Lưới khi mua thuốc theo toa. Nếu không mua thuốc tại đại lý trong mạng lưới, bạn sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí toa thuốc. Nếu không trình thẻ căn cước, bạn phải trả tiền cho toa thuốc và sau đó gửi mẫu hoàn phí mua thuốc tại đại lý trong mạng lưới cùng với biên lai đă thanh toán để được hoàn lại tiền. Để nhận mẫu bồi hoàn hoặc biết thêm thông tin về các nhà thuốc trong mạng lưới, hãy vào trang web www.studentinsuranceusa.com và đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của bạn hoặc gọi đến số 1-800-367-5830 hay số điện thoại dịch vụ khách hàng trên thẻ ID của bạn.
 8. Phúc Lợi Tai Nạn Chết Người và Thương Tật Cơ Thể Chết, Cụt Tay Chân hoặc Mất Khả Năng Thị Giác Nếu thương tật này không do mọi nguyên nhân khác và trong vòng 180 ngày kể từ ngày chính Thương tật gây ra một trong những thiệt hại cụ thể sau đây, Người Được Bảo Hiểm hoặc người thụ hưởng phúc lợi bảo hiểm có thể yêu cầu Công ty chi trả số tiền tương ứng dưới đây. Khoản chi trả phúc lợi này sẽ không vượt quá mức Phúc Lợi Tối Đa của hợp đồng. Đối với Thiệt Hại: Sinh Viên Người Phụ Thuộc Chết $10,000 $5,000 Mất Hai hoặc Nhiều Bộ $10,000 $5,000 Phận Một Bộ Phận $ 5,000 $2,500 Ngón Cái hoặc Ngón Trỏ $ 2,500 $1,250 Bộ phận ở đây gồm bàn tay, cánh tay, bàn chân, cẳng chân hoặc mắt. Thương tật phải liên quan đến bàn tay hoặc cánh tay và bàn chân hoặc cẳng chân, đứt lìa ngay hoặc trên cổ tay hoặc hay cổ chân; liên quan đến mắt, mất hoàn toàn và không thể phục hồi khả năng thị giác. Công ty chỉ trả tiền bảo hiểm cho một thiệt hại cụ thể (lớn nhất) liên quan đến thương tật của cá nhân. Đường Dây Y Tá Riêng Sinh Viên Được Bảo Hiểm có thể truy cập thông tin sức khỏe và tư vấn của y tá 24/24, 7 ngày một tuần bằng cách gọi đến số 1-800-883-2951. Đường Dây Y Tá Riêng gồm các Y Tá Được Phép Hành Nghề có thể giúp sinh viên xác định xem họ có cần chăm sóc y tế hay không, hiểu rõ thuốc điều trị hoặc thủ tục y khoa hay học cách sống khỏe mạnh.
 9. Nhà cung cấp Nhà cung cấp ngoài mạng ưu tiên Lưới NỘI TRÚ DÀI HẠN Các Dịch Vụ Y Tá Được Phép Hành Nghề, chăm Không có Phúc Không có Phúc sóc y tế tự chọn Lợi Lợi Khám Bác sĩ, phúc lợi được hưởng không quá một 100% PA 80% U&C lần khám mỗi ngày, không áp dụng nếu liên quan đến phẫu thuật. Thử nghiệm trước khi nhập viên, trả trong vòng 100% PA 80% U&C ba ngày làm việc trước khi nhập viện Liệu pháp tâm lý, tối đa $5.000 (Mỗi năm hợp PA U&C đồng). 100% cho 10 ngày đầu tiên, sau đó là 50% những ngày tiếp theo cho đến tối đa 35 ngày. Phúc lợi được hưởng không quá một lần thăm khám mỗi ngày. Bệnh Tâm Thần Nặng Xem chi tiết Phúc Lợi Bệnh Tâm Thần và Rối Loạn Cảm Xúc Trầm Trọng NGOẠI TRÚ Phí Phẫu Thuật, theo dữ liệu được cung cấp bởi 100% PA 80% U&C Ingenix. Nếu hai hoặc nhiều thủ thuật được thực hiện cùng lúc hoặc nối tiếp nhau trong một ca mổ, số tiền tối đa được trả sẽ không quá 50% cho thủ thuật thứ hai và 25% cho mọi thủ thuật kế tiếp. Các Phí Tổn Phụ Thêm Trong Ngày Giải Phẫu, 100% PA 80% U&C liên quan đến phẫu thuật ban ngày cho bệnh nhân ngoại trú; không bao gồm phẫu thuật đột xuất; và phẫu thuật thực hiện tại Phòng cấp cứu của bệnh viện; trung tâm chấn thương; phòng mạch của Bác sĩ; hoặc phòng khám. Phúc lợi sẽ được trả cho các dịch vụ và trang thiết bị như: chi phí phòng mổ; kiểm tra thí nghiệm và kiểm tra X-quang, kể cả phí chuyên môn; gây mê; thuốc hoặc dược phẩm; các dịch vụ điều trị; và trang thiết bị. Chi Phí Thông Thường & Phổ Biến cho Các Phí Tổn Phụ Thêm Trong Ngày Giải Phẫu được căn cứ vào Bản Liệt Kê Chi Phí Trang thiết bị Phẫu Thuật cho Bệnh Nhân Ngoại Trú. Phụ Mổ 100% PA 80% U&C Bác sĩ gây mê, các dịch vụ chuyên môn được thực 100% PA 80% U&C hiện liên quan đến phẫu thuật cho bệnh nhân ngoại trú. Khám Bác Sĩ, phúc lợi được hưởng không quá một 100% PA/đồng 80% lần thăm khám mỗi ngày. Không áp dụng phúc lợi trả $20 mỗi lần U&C/Khấu trừ khi có liên quan đến phẫu thuật hoặc Vật lý trị liệu. thăm khám. $20 mỗi lần Đồng chi trả/Khấu trừ được miễn nếu được giới thăm khám. thiệu bởi Trung Tâm Y Tế Sinh Viên. Vật lý trị liệu, tối đa 20 lần thăm khám. Không 100% PA 80% U&C được hưởng phúc lợi điều trị nếu không cần thiết về mặt y khoa như quy định trong hợp đồng này. Chi Phí Cấp Cứu Y Tế, sử dụng phòng cấp cứu và 100% PA/đồng 100% trang thiết bị. Bệnh nhân phải được điều trị trong trả $50 mỗi lần U&C/Khấu trừ vòng 72 giờ kể từ khi xảy ra Thương Tật hoặc cơn thăm khám. $50 mỗi lần Bệnh đầu tiên. Đồng chi trả/Khấu trừ được miễn thăm khám. nếu được chấp nhận. Các Dịch Vụ X-quang và Thí Nghiệm Chẩn 100% PA/đồng 80% Đoán trả $20 mỗi lần U&C/Khấu trừ thăm khám. $20 mỗi lần thăm khám. Thuốc tiêm, khi được cung cấp tại phòng mạch của 100% PA 80% U&C Bác sĩ và được tính vào hóa đơn của Bác sĩ.
 10. Nhà cung cấp Nhà cung cấp ngoài mạng ưu tiên Lưới NGOẠI TRÚ DÀI HẠN Hóa trị & Xạ trị 100% PA/đồng 80% trả $20 mỗi lần U&C/Khấu trừ thăm khám. $20 mỗi lần thăm khám. Thuốc Kê Đơn, dựa trên thời hạn cung cấp 31 ngày Đồng trả mỗi Không có Phúc cho mỗi đơn thuốc. Đơn thuốc phải được cung cấp toa thuốc: $10 - Lợi tại một Nhà Thuốc tham gia Mạng Lưới Cấp 1 $25 - UnitedHealthcare. Cấp 2 50% đồng bảo hiểm Cấp 3 Liệu pháp tâm lý, tối đa $2.000 (Mỗi năm hợp 100% PA 80% U&C đồng). Phúc lợi được hưởng không quá một lần thăm khám mỗi ngày. Bao gồm mọi khoản phí liên quan hoặc phụ thu phát sinh do Rối Loạn Cảm Xúc & Tinh Thần. Bệnh Tâm Thần Nặng Xem chi tiết Phúc Lợi Bệnh Tâm Thần và Rối Loạn Cảm Xúc Trầm Trọng KHÁC Các Dịch Vụ Cứu Thương, tối đa $750 mỗi 100% U&C 100% U&C trường hợp Thương Tật hoặc Đau ốm Thiết Bị Y Tế Sử Dụng Lâu Dài, phải kèm một toa 100% U&C 100% U&C thuốc viết tay cùng với đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm khi nộp. Không bảo hiểm thay thế thiết bị. Phí Bác Sĩ Tư Vấn, khi được yêu cầu và chấp 100% PA/đồng 80% thuận bởi bác sĩ tham gia điều trị. trả $20 mỗi lần U&C/Khấu trừ thăm khám. $20 mỗi lần thăm khám. Chữa răng, tối đa $250 mỗi răng. Khi cần thiết do 100% U&C 100% U&C Tổn Thương Răng Tự Nhiên. Thai Sản và Biến Chứng Thai Kỳ Trả như mọi Trả như mọi trường hợp Đau trường hợp Đau Ốm khác Ốm khác Lạm Dụng Rượu/Thuốc Trả theo Liệu Trả theo Liệu pháp tâm lý pháp tâm lý Phá thai tự nguyện, tối đa $500 80% 100% PA/đồng U&C/Khấu trừ trả $250 $250 Điều Trị Sẩy Thai, tối đa $750 100% PA 80% U&C Châm Cứu, $35 mỗi ngày / tối đa 10 lần thăm 100% PA 80% U&C khám Thị lực & Thính lực, đối với trường hợp sửa hoặc 100% PA 80% U&C thay kính mắt, kính áp tròng hoặc thiết bị trợ thính khi bị hư hỏng do Thương Tật được bảo hiểm. Xét nghiệm Pap, gồm một lần Xét Nghiệm Tế Bào 100% PA/đồng 80% Cổ Tử Cung hàng năm cho phụ nữ từ 18 tuổi trở trả $20 mỗi lần U&C/Khấu trừ lên. Phúc lợi này gồm quá trình Khám Bác Sĩ sau thăm khám $20 mỗi lần khi đồng trả $20, và phí Phòng Thí Nghiệm. thăm khám
 11. HÃY ĐỌC CÁC THÔNG TIN SAU ĐỂ BIẾT NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÓM NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG. Thông Tin Nhà Cung Cấp Ưu Tiên "Nhà Cung Cấp Ưu Tiên" là các Bác sĩ, Bệnh viện và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác có hợp đồng cung cấp dịch vụ y tế cụ thể theo mức giá đã thỏa thuận. Các Nhà Cung Cấp Ưu Tiên gồm: Các Bác sĩ và Bệnh viện của Tùy chọn PPO UnitedHealthcare. Tính khả dụng của các nhà cung cấp cụ thể có thể thay đổi mà không thông báo trước. Người được bảo hiểm phải luôn xác nhận rằng Nhà Cung Cấp Ưu Tiên hiện tham gia mạng Lưới tại thời điểm yêu cầu các dịch vụ bằng cách gọi đến Công ty ở số 1-800-767-0700 và/hoặc bằng cách hỏi nhà cung cấp khi đặt hẹn dịch vụ, hoặc vào trang web www.studentinsuranceusa.com. "Trợ Cấp Ưu Tiên" là số tiền nhà Cung Cấp Ưu Tiên sẽ chấp nhận thanh toán đầy đủ cho các Chi Phí Y Tế Được Bảo Hiểm. Nhà cung cấp "Ngoài Mạng Lưới" không chấp nhận mọi biểu phí quy định trước. Người được bảo hiểm có thể phải trả thêm nhiều chi phí khác khi sử dụng các nhà cung cấp này. Các chi phí vượt quá mức thanh toán bảo hiểm thuộc trách nhiệm của Người Được Bảo Hiểm. Dù sử dụng nhà cung cấp nào, Người Được Bảo Hiểm cũng phải thanh toán Khoản Khấu Trừ của chính họ. Khoản Khấu Trừ phải được thanh toán đầy đủ trước khi chi trả phúc lợi. Công ty sẽ chi trả theo các giới hạn phúc lợi trong Danh Mục Phúc Lợi. CẤP CỨU Y TẾ Đối với các mục đích Bảo hiểm PPO (Hiệp Hội Nhà Cung Cấp Ưu Tiên), Cấp Cứu Y tế sẽ bao gồm trường hợp Đau Bụng Sinh Thực Sự. Đau Bụng Sinh Thực Sự là trường hợp đau bụng sinh tại thời điểm xảy ra một trong hai điều kiện sau: 1) Không đủ thời gian để chuyển sản phụ an toàn đến một bệnh viện khác trước khi sinh. 2) Việc di chuyển có thể đe dọa sức khỏe và sự an toàn của Người Được Bảo Hiểm hoặc của thai nhi. HÃY NHỚ RẰNG NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI MỘT BỆNH VIỆN PPO. ĐIỀU NÀY KHÔNG CÓ NGHĨA MỌI NHÀ CUNG CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐÓ ĐỀU LÀ NHÀ CUNG CẤP PPO. NGOÀI RA, NẾU NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM ĐƯỢC GIỚI THIỆU BỞI NHÀ CUNG CẤP PPO CHO MỘT NHÀ CUNG CẤP HOẶC CƠ SỞ KHÁC, ĐIỀU NÀY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CUNG CẤP HOẶC CƠ SỞ ĐƯỢC GIỚI THIỆU CŨNG LÀ NHÀ CUNG CẤP PPO. NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC YÊU CẦU TRẢ 20% PHÍ ĐỒNG BẢO HIỂM ĐỐI VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP NGOÀI PPO.
 12. Khai Báo Trước Khi Nhập Viện Mọi trường hợp Nằm Viện phải được thông báo cho Avidyn trước khi nhập viện. 1 KHAI BÁO TRƯỚC VỚI TRƯỜNG HỢP NẰM VIỆN KHÔNG KHẨN CẤP: Bệnh nhân, Bác sĩ hoặc Bệnh vện phải gọi đến số 1-877-295-0720 ít nhất năm ngày làm việc trước khi nhập viện theo dự định. 2 THÔNG BÁO VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP NHẬP VIỆN CẤP CỨU Y TẾ: Bệnh nhân, người đại diện cho bệnh nhân, Bác sĩ hoặc Bệnh viện phải gọi đến số 1-877-295-0720 trong vòng hai ngày làm việc đă nhập viện để thông báo mọi trường hợp nhập viện do Cấp Cứu Y Tế. Avidyn luôn nhận điện thoại Thông Báo Trước Khi Nhập Viện từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, C.S.T. (giờ chuẩn trung tâm) từ thứ Hai đến thứ Sáu. Có thể để lại lời nhắn trong hộp thư thoại của Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng sau nhiều giờ bằng cách gọi đến số 1-877-295-0720. QUAN TRỌNG: Việc không tuân theo các thủ tục thông báo sẽ không ảnh hưởng đến phúc lợi chi trả theo hợp đồng; tuy nhiên, việc thông báo trước không bảo đảm rằng phúc lợi sẽ được chi trả. Gia Hạn Phúc Lợi Sau Khi Hết Hạn Bảo Hiểm Bảo hiểm được cung cấp theo Hợp Đồng sẽ chấm dứt vào Ngày Hết Hạn. Tuy nhiên, nếu Người Được Bảo Hiểm đang Nằm Viện vào Ngày Hết Hạn do Thương Tật hoặc Đau Ốm đã được bảo hiểm và các phúc lợi liên quan đă được trả trước Ngày Hết Hạn, Các Chi Phí Y Tế Đã Được Bảo Hiểm cho Thương Tật hoặc Đau Ốm này sẽ tiếp tục được chi trả cho tình trạng này nhưng không quá 30 ngày sau Ngày Hết Hạn. Tổng số tiền trả cho Người Được Bảo Hiểm cho tình trạng này cả trước và sau Ngày Hết Hạn sẽ không vượt quá mức Phúc Lợi Tối Đa. Sau khi điều khoản "Gia Hạn Phúc Lợi" này kết thúc, mọi phúc lợi sẽ chấm dứt và người được bảo hiểm sẽ không nhận được thêm bất cứ khoản chi trả nào trong bất cứ hoàn cảnh nào. Định Nghĩa BẢO HIỂM HIỆU LỰC là mọi hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng hoặc chương trình dành cho nhóm hoặc cá nhân được biên soạn và thực hiện bởi công ty bảo hiểm thương tật, kế hoạch dịch vụ chăm sóc y tế, hội phúc lợi hữu nghị, kế hoạch tự bảo hiểm cho nhân viên hay bất cứ chương trình nào khác trong tiểu bang này hoặc bất kỳ nơi nào khác sắp xếp hoặc cung cấp bảo hiểm y tế, nằm viện và phẫu thuật không nhằm bổ sung cho các kế hoạch khác của tư nhân hay chính phủ, kể cả chương trình Medicare (chăm sóc y tế cho người già trên 65 tuổi) hay Medicaid (chăm sóc y tế cho người nghèo), chương trình y tế và phẫu thuật phi lợi nhuận hay chương trình dịch vụ y tế cung cấp các phúc lợi tương tự, chương trình Chăm Sóc Y Tế và Nha Khoa Dành Cho Quân Nhân, Dịch Vụ Y Tế Cho Người Da Đỏ hay chương trình chăm sóc y tế cho tổ chức bộ lạc, quỹ phúc lợi y tế tiểu bang, Kế Hoạch Phúc Lợi Y Tế Cho Công Chức Liên Bang, kế hoạch phúc lợi y tế theo Đạo Luật Peace Corps (Điều Khoản Hòa Bình), tổ chức chăm sóc sức khỏe, kế hoạch y tế công cộng hoặc Kế Hoạch Dành Cho Sinh Viên Đại Học. Thuật ngữ trên bao gồm sự tiếp tục hoặc chuyển đổi bảo hiểm nhưng không chỉ bao gồm tai nạn, tín dụng, bảo hiểm cho các phòng khám bệnh tại chỗ, thu nhập của người tàn tật, chương trình Medicare bổ sung, bảo hiểm chăm sóc dài hạn, bảo hiểm răng, mắt được bổ sung vào bảo hiểm hợp pháp, bảo hiểm phát sinh do bồi thường lao động hoặc quy định tương đương, bảo hiểm chi phí y tế xe cộ hoặc bảo hiểm mà theo đó các phúc lợi được chi trả dù có lỗi hay không và đuợc quy định bởi luật pháp cũng bao gồm trong mọi hợp đồng bảo hiểm hợp pháp hoặc hình thức tự bảo hiểm tương đương.
 13. Định nghĩa, tiếp theo THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH Thành viên gia đình là hai người lớn đã quyết định chung sống trong một mối quan hệ thân thiết và tận tụy cùng với sự chăm sóc lẫn nhau và thỏa mãn các yêu cầu sau: (1) Hai người phải ở chung nhà. 2) Không ai trong số hai người kết hôn với một người khác hoặc là thành viên của một mối quan hệ bạn đời với một người khác mà chưa chấm dứt, chia tay hoặc ly hôn. (3) Hai người không cùng dòng máu về phương diện sẽ ngăn cản họ kết hôn trong tình trạng này. (4) Hai người ít nhất phải đủ 18 tuổi. (5) Phải đáp ứng các yêu cầu sau: (A) Hai người cùng giới. (B) Một hoặc cả hai người phải thỏa mãn các tiêu chí đủ điều kiện ở Mục II Luật An Sinh Xă Hội như định nghĩa ở điều 42 U.S.C. Mục 402(a) áp dụng cho phúc lợi bảo hiểm người cao tuổi hoặc Mục XVI Luật An Sinh Xã Hội như được định nghĩa ở điều 42 U.S.C. Mục 1381 dành cho người cao tuổi. Bất kể mọi điều khoản của phần này, những người khác giới không thể tạo ra mối quan hệ bạn đời gia đình trừ khi một hoặc cả hai người đều trên 62 tuổi. (6) Cả hai người đều có thể chấp nhận mối quan hệ bạn đời gia đình. THƯƠNG TẬT là Thương Tích trên cơ thể mà: 1) xảy ra trực tiếp và riêng biệt do va chạm ngẫu nhiên với một cơ thể hoặc đồ vật khác; 2) không liên quan đến rối loạn bệnh lý, chức năng hoặc cấu tạo cơ thể; 3) nguyên nhân thiệt hại; 4) được Bác sĩ điều trị trong vòng 30 ngày sau ngày bị Thương Tật; và 5) vẫn còn tiếp tục khi Người Được Bảo Hiểm được bảo hiểm theo Hợp Đồng. Mọi thương tích kéo dài do một tai nạn, kể cả các bệnh liên quan và triệu chứng tái phát của các thương tích này sẽ được xem là một Thương Tật. Thương Tật không bao gồm thiệt hại dẫn đến mất toàn bộ hay một bộ phận cơ thể, trực tiếp hay gián tiếp gây ra do bệnh tật hay thể trạng yếu. Chi Phí Y Tế Được Bảo Hiểm do thương tật xảy ra trước Ngày Hiệu Lực của hợp đồng bảo hiểm này sẽ được xem là một trường hợp Đau Ốm theo hợp đồng. CẤP CỨU Y TẾ là sự cố Bệnh hoặc Thương Tích đột ngột, nghiêm trọng và bất ngờ. Nếu không được chăm sóc y tế khẩn cấp, một người hiểu biết có thể tin rằng tình trạng này sẽ dẫn đến: 1) Tử vong; 2) Tình trạng nguy kịch về sức khỏe của Người Được Bảo Hiểm; 3) Suy yếu nghiêm trọng các chức năng cơ thể; 4) Hoạt động hết sức bất thường của bất cứ cơ quan hoặc bộ phận nào trên cơ thể; hoặc 5) Đối với thai phụ, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe thai nhi. Chi phí cho "Cấp Cứu Y Tế" sẽ chỉ được trả cho các trường hợp Đau Ốm hoặc Thương Tật hội đủ các điều kiện trên. Các chi phí này sẽ không được trả cho các trường hợp Thương Tích hoặc Đau Ốm nhẹ. TÌNH TRẠNG ĐÃ CÓ TỪ TRƯỚC là bất cứ bệnh nào đă được tư vấn, chẩn đoán, chăm sóc hoặc điều trị, kể cả dùng Thuốc Kê Đơn chỉ định hoặc kê đơn bởi Bác sĩ trong vòng 6 tháng ngay trước Ngày Hiệu Lực theo hợp đồng bảo hiểm của Người Được Bảo Hiểm. ĐAU ỐM là tình trạng đau ốm hoặc bệnh tật của Người Được Bảo Hiểm gây ra thiệt hại trong khi được bảo hiểm theo hợp đồng này. Mọi bệnh liên quan và các triệu chứng tái phát của bệnh này hoặc bệnh tương tự sẽ được xem là một trường hợp đau ốm. Chi Phí Y Tế Được Bảo Hiểm do Thương Tật xảy ra trước Ngày Hiệu Lực của hợp đồng này sẽ được xem là một trường hợp đau ốm theo hợp đồng. CHI PHÍ THÔNG THƯỜNG VÀ PHỔ BIẾN là chi phí hợp lý mà: 1) thông thường và phổ biến khi so sánh với chi phí cho các dịch vụ và trang thiết bị tương tự; và 2) được trả cho các cá nhân với điều kiện y tế tương tự trong số những Người Có Hợp Đồng Bảo Hiểm. Công ty sẽ không thanh toán bất cứ chi phí nào mà chúng tôi cho là vượt quá Chi Phí Thông Thường và Phổ Biến theo hợp đồng này. Những Loại Trừ và Giới Hạn Phúc lợi sẽ không được trả cho các trường hợp: a) thiệt hại hoặc chi phí phát sinh bởi, góp phần
 14. vào hoặc gây ra từ; hoặc b) điều trị, các dịch vụ hay trang thiết bị cho, tại hoặc liên quan đến: 1 Thói nghiện, chẳng hạn: nghiện nicôtin, cafêin; nghiện phi hóa chất, chẳng hạn: cờ bạc, tình dục, tiêu xài, mua sắm, làm việc, tôn giáo và cùng lệ thuộc; 2 Hội chứng kích động, liệu pháp môi trường, khả năng học kém, các vấn đề về hành vi, các vấn đề trong quan hệ cha mẹ- con cái, rối loạn tập trung tư tưởng, nhận thức kém, chậm phát triển hay rối loạn hoặc chậm phát triển trí tuệ, trừ khi được nêu rõ trong hợp đồng; 3 Trợ năng sinh học; 4 Cắt bao quy đầu; 5 Các bệnh bẩm sinh, trừ trường hợp khi được cung cấp đặc biệt trong các phúc lợi Phẫu Thuật Chỉnh Hình hoặc phúc lợi cho Trẻ Sơ Sinh hay cho Con Nuôi; 6 Các thủ thuật làm đẹp, trừ giải phẫu thẩm mỹ cần thiết để chỉnh sửa Thương Tật hoặc phẫu thuật cho trẻ sơ sinh hay con nuôi; tẩy mụn, nốt ruồi và thương tật lành tính mà theo đó phúc lợi được trả theo hợp đồng này; 7 Chữa răng, trừ Tổn Thương Răng Tự Nhiên do tai nạn; 8 Khám mắt, các tật khúc xạ về mắt, kính mắt, kính áp tròng, toa thuốc hoặc điều chỉnh kính mắt hoặc kính áp tròng, phẫu thuật điều chỉnh thị giác hoặc các phương pháp điều trị khác đối với những khiếm khuyết và vấn đề về thị giác; trừ khi phát sinh do quá trình bệnh tật; 9 Chăm sóc chân gồm: bệnh bàn chân bẹt, thiết bị hỗ trợ bàn chân, trật khớp một phần bàn chân, chăm sóc nốt chai ở bàn chân, các vết viêm tấy ở kẽ ngón chân cái (trừ phẫu thuật da hoặc xương), các cục chai, móng chân, các kẽ chân viêm tấy, bàn chân yếu, căng bàn chân kinh niên và các bệnh thuộc triệu chứng của bàn chân; 10 Kiểm tra thính giác hoặc dùng dụng cụ trợ thính; hoặc các phương pháp điều trị khác đối với các khiếm khuyết và vấn đề về thính giác. "Khiếm khuyết thính giác" là khiếm khuyết tự nhiên của tai dẫn đến hoặc có thể làm suy yếu khả năng thính giác bình thường, không kể do quá trình bệnh tật; 11 Bệnh nhiều lông; rụng tóc; 12 Tiêm phòng; trừ khi được nêu rơ trong hợp đồng, thuốc tiêm phòng hoặc vắcxin, trừ khi cần điều trị Thương Tật được bảo hiểm; 13 Thương Tật kéo dài trong khi (a) tham gia mọi hoạt động thi đấu thể thao chuyên nghiệp hay tranh tài giữa các trường trung học, đại học; (b) di chuyển giữa các cuộc thi đấu thể thao hay tranh tài trên với tư cách là thành viên; hoặc (c) trong khi tham gia mọi chương trình tập luyện cho các cuộc thi đấu thể thao hay tranh tài trên; 14 Thương tật kéo dài hoặc mắc phải do Người Được Bảo Hiểm bị nhiễm độc hoặc bị ảnh hưởng của mọi chất kiểm soát được trừ khi được cung cấp theo đề nghị của Bác sĩ; 15 Thương Tật hay Đau Ốm đă hoặc sẽ được chi trả phúc lợi theo mọi Quy Định hoặc Luật Bồi Thường Lao Động hay Bệnh Nghề Nghiệp hoặc các quy định tương tự; 16 Thương Tật kéo dài do tai nạn xe máy đến mức độ đă hoặc sẽ được chi trả phúc lợi theo mọi hình thức bảo hiểm hiệu lực và hợp lệ khác, trừ bảo hiểm chi phí y tế xe cộ; 17 Cấy ghép bộ phận cơ thể; kể cả hiến tặng bộ phận cơ thể; 18 Tham gia tụ tập phá rối hoặc gây mất trật tự dân sự; phạm tội hoặc có ý định phạm tội nghiêm trọng; hoặc đánh nhau; 19 Tình Trạng Đã Có Từ Trước, trừ khi những cá nhân này đã được bảo hiểm liên tục trong ít nhất 6 tháng liên tiếp theo bất cứ kế hoạch hoặc hợp đồng bảo hiểm y tế nào hoặc được cung cấp phúc lợi y tế bởi nhà tuyển dụng. Xác nhận về thời gian làm việc khi được bảo hiểm theo Bảo Hiểm Hiệu Lực, miễn là cá nhân này hội đủ điều kiện và tham gia hợp đồng này trong vòng 63 ngày kể từ ngày hết hạn kế hoạch bảo hiểm trước đó; 20 Đối với Dịch Vụ Thuốc Kê Đơn - phúc lợi sẽ không được trả cho: a) Thiết bị hoặc dụng cụ điều trị, gồm kim tiêm dưới da, ống tiêm, trang phục hỗ trợ và các vật dụng khác không thuộc lĩnh vực y khoa bất kể mục đích sử dụng, trừ khi được nêu rõ trong Phúc Lợi Bệnh Tiểu Đường; b) Các chất tiêm phòng, huyết thanh, máu hoặc các sản phẩm từ máu được thực hiện cho bệnh nhân ngoại trú;
 15. c) Thuốc có dán nhãn: "Chú ý! hạn chế sử dụng cho nghiên cứu bởi luật liên bang" hoặc thuốc thử nghiệm; d) Các sản phẩm dùng theo hướng dẫn làm đẹp chống chỉ định; e) Thuốc điều trị hoặc chữa rụng tóc và chất xteoit đồng hóa dùng cho thể dục thể hình; f) Biếng ăn - thuốc chống giảm cân; g) Chất tăng khả năng sinh sản như Parlodel, Pergonal, Clomid, Profasi, Metrodin hoặc Serophene; h) Hoócmôn tăng trưởng; hoặc i) Dùng thuốc quá liều chỉ định hoặc phân phát sau một (1) năm kể từ ngày kê đơn; 21 Các dịch vụ thai sản/hiếm muộn, bao gồm nhưng không giới hạn ở: kế hoạch hóa gia đình; xét nghiệm khả năng sinh sản; hiếm muộn (nam/nữ), kể cả các dịch vụ hoặc trang thiết bị phục vụ mục đích này hoặc với mục đích thụ thai; kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn; bệnh liệt dương do cơ thể hay do nguyên nhân khác; thủ thuật thắt ống dẫn trứng; phẫu thuật cắt ống dẫn tinh, đổi giống; thủ thuật hủy bỏ biện pháp triệt sản; 22 Chăm Sóc Y Tế Hàng Ngày Cho Trẻ Sơ Sinh, chi phí phòng chăm sóc trẻ và chi phí Bác sĩ liên quan hơn 48 giờ sau khi sinh thường hoặc 96 giờ sau khi sinh mổ; 23 Khám tổng quát và xét nghiệm định kỳ; xét nghiệm hoặc điều trị dự phòng; xét nghiệm hoặc thử nghiệm không có Thương Tật hoặc Đau Ốm; trừ khi được nêu rõ trong hợp đồng; 24 Các dịch vụ thường được cung cấp miễn phí bởi Dịch Vụ Y Tế của Người Có Hợp Đồng Bảo Hiểm; hoặc các dịch vụ được bảo hiểm hay cung cấp bởi chi phí sức khỏe sinh viên; 25 Nhào lộn trên không, nhảy dù, đi tàu treo, đi tàu lượn, bay dù từ mặt nước, lướt ván buồm, nhảy băng-gi hoặc đi bất cứ loại máy bay nào, trừ khi là hành khách trên chuyến bay định kỳ của một hăng hàng không thương mại; 26 Tự tử hoặc cố tự tử khi đầu óc tỉnh táo hoặc mất trí (kể cả dùng ma túy quá liều); hoặc cố ý gây Thương Tích cho bản thân; 27 Phẫu thuật thu nhỏ ngực, nở ngực, cấy ngực hoặc lắp ngực giả hoặc phẫu thuật chữa chứng ngực lớn ở nam giới; trừ khi được nêu rõ trong hợp đồng; 28 Đi trong hoặc trên, ngồi trong hoặc trên, lên xuống hoặc làm việc trên hoặc chung quanh bất cứ: xe bốn bánh dùng cho mọi địa hình (ATV); xe trượt nước; xe chạy trên băng, lặn có mang bình khí, Lướt sóng hoặc biểu diễn mô tô theo các điều khoản của hợp đồng; 29 Điều trị trong Bệnh viện Công, trừ khi Người Được Bảo Hiểm phải thanh toán chi phí điều trị này; 30 Chiến tranh hoặc hành vi chiến tranh, có hoặc không tuyên chiến; hoặc khi đang phục vụ trong quân ngũ của bất cứ nước nào (phí bảo hiểm theo tỷ lệ sẽ được hoàn trả theo yêu cầu cho thời gian không được bảo hiểm này); và 31 Kiểm soát cân nặng, giảm cân, các chương trình dinh dưỡng, điều trị béo phì, phẫu thuật cắt bỏ da hoặc mỡ thừa.
 16. Các Dịch Vụ Cấp Cứu Chuyên Môn (SES): Hỗ Trợ Y Tế Cấp Cứu Toàn Cầu Nếu bạn là sinh viên quốc tế đang theo học tại Mỹ hoặc là vợ/chồng hay con nhỏ của sinh viên quốc tế đang theo học tại Mỹ và được bảo hiểm theo kế hoạch bảo hiểm này, bạn đủ điều kiện sử dụng Các Dịch Vụ Cấp Cứu Chuyên Môn (SES) khi ở nước ngoài. Các Dịch Vụ Cấp Cứu Chuyên Môn gồm Di Tản Y Tế Khẩn Cấp và Trao Trả Hài Cốt đáp ứng các yêu cầu của Bộ Ngoại Giao Mỹ. Các Dịch Vụ Di Tản Y Tế Khẩn Cấp không có nghĩa được sử dụng thay cho hoặc thay thế các dịch vụ khẩn cấp của địa phương như yêu cầu xe cứu thương qua số điện thoại khẩn cấp 911. Tất cả các dịch vụ SES phải được bố trí và cung cấp bởi SES. Các Dịch Vụ Chính gồm: • Tư Vấn, Di Tản và Giới Thiệu Y Tế • Bảo Đảm Nhập Viện Nước Ngoài (bên ngoài nước Mỹ) • Di Tản Y Tế Khẩn Cấp • Giám Sát Chăm Sóc Đặc Biệt • Hồi Hương Có Giám Sát Y Tế • Trợ Giúp Kê Đơn Thuốc • Vận Chuyển Bệnh Nhân • Chăm Sóc Y Tế cho Trẻ Nhỏ Bị Bỏ Rơi • Trao Trả Hài Cốt • Các Dịch Vụ Tư Vấn Khẩn Cấp • Trợ Giúp về Mất Giấy Tờ hoặc Hành Lý • Phiên Dịch và Chỉ Dẫn Pháp Lý Vui lòng đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của bạn tại www.studentinsuranceusa.com để biết thêm thông tin về Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Khẩn Cấp Toàn Cầu của SES, gồm mô tả dịch vụ, các giới hạn và loại trừ của chương trình. Để truy nhập dịch vụ, vui lòng gọi: (877) 488-9833 Miễn phí trong phạm vi toàn nước Mỹ (609) 452-8570 Miễn phí ngoài nước Mỹ Bạn cũng có thể tìm hiểu các dịch vụ qua email tại medservices@assistamerica.com. Khi gọi đến Trung Tâm Điều Phối của SES, vui lòng chuẩn bị để cung cấp: 1 Tên, số điện thoại và số fax (nếu có) của người gọi và mối quan hệ với bệnh nhân 2 Tên, tuổi, giới tính và Số Tham Chiếu của bệnh nhân 3 Mô tả tình trạng của bệnh nhân 4 Tên, địa điểm và số điện thoại của bệnh viện, nếu có áp dụng 5 Tên và số điện thoại của bác sĩ phụ trách 6 Thông tin về nơi có thể gặp ngay bác sĩ SES không phải là chương trình bảo hiểm du lịch hoặc y tế mà là nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ y tế khẩn cấp. Tất cả các chi phí y tế phải được nộp cho chương trình y tế và tùy thuộc vào các giới hạn của hợp đồng bảo hiểm y tế của bạn. Tất cả các dịch vụ SES phải được bố trí và cung cấp bởi SES. Các yêu cầu bồi hoàn cho các dịch vụ không được cung cấp bởi SES sẽ không được chấp nhận. Vui lòng xem sách hướng dẫn của SES để biết Các Nguyên Tắc Chương Trình cũng như các hạn chế và ngoại trừ gắn với chương trình SES.
 17. KHÔNG CÓ CHƯƠNG TR̀NH BẢO HIỂM RIÊNG NÀO BAO GỒM MỌI CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN CHĂM SÓC Y TẾ! Những Câu hỏi Thường Gặp: Khoản Khấu Trừ là ǵ? Đây là số tiền bạn sẽ trả cho hóa đơn y tế trước khi được thanh toán bởi công ty bảo hiểm. "Đồng Thanh Toán" và “Đồng Bảo Hiểm" là ǵ? Đồng thanh toán là số tiền đô la cụ thể mà bạn phải trả cho nhà cung cấp khi sử dụng dịch vụ của họ. Đồng bảo hiểm là tỷ lệ các chi phí được bảo hiểm mà công ty thanh toán. "Chi Phí Thông Thường và Phổ Biến” (U&CC) là gì? Đây là các chi phí quy định tại khu vực của bạn. Nếu phí U&CC cho một lần thăm khám của bác sĩ là $400; nhưng bác sĩ tính cho bạn $500, công ty bảo hiểm sẽ chi trả theo tỷ lệ phần trăm của họ là $400 và bạn sẽ trả số tiền còn lại cùng với khoản khấu trừ. “Loại Trừ” và “Tình Trạng Đã Có Từ Trước" là gì và hợp đồng bảo hiểm của tôi có gồm các khoản này? Loại trừ là dịch vụ, phương pháp điều trị hoặc điều kiện không bao gồm trong hợp đồng bảo hiểm của bạn. Tình trạng đã có từ trước là bệnh tật, triệu chứng hoặc quá trình chẩn đoán mà bạn đă trải qua trước ngày hợp đồng bảo hiểm của bạn có hiệu lực. Hợp đồng bảo hiểm sẽ xem xét tình trạng này sau thời gian chờ 6 tháng. Tôi phải khám bệnh với một Bác sĩ nhất định? Chúng tôi khuyên bạn chọn một Bác sĩ hoặc Bệnh viện là thành viên của mạng lưới Tùy chọn PPO UnitedHealthcare để tránh phải trả một số tiền mặt lớn. Làm thế nào để tìm NHÀ CUNG CẤP? Vào www.studentinsuranceusa.com, click “International Plans”; click California và sau đó chọn “Find a Doctor”. Bạn cũng có thể gọi đến bộ phận Dịch vụ Khách hàng ở số 1-800-767-0700 để được trợ giúp. Tôi sẽ được hưởng những gì nếu đi Khám Bác sĩ nhưng không bị Bệnh hoặc Thương Tật? Kế hoạch này chỉ áp dụng cho bệnh tật và thương tích bất ngờ. Y TẾ DỰ PHÒNG không được bảo hiểm, trừ trường hợp khi được cung cấp trong Phúc Lợi Ủy Thác và Chăm Sóc Y Tế Nhi Khoa Dự Phòng. Tôi phải làm gì nếu Bác sĩ không chấp nhận hợp đồng bảo hiểm này và tôi phải trả tiền? Nếu khám bệnh với bác sĩ là thành viên của Tùy chọn PPO UnitedHealthcare, bạn sẽ thấy họ chấp nhận hợp đồng bảo hiểm này. Tôi phải làm gì nếu bị bệnh hoặc bị tai nạn khi du lịch trong kỳ nghỉ hè? Nếu bạn cách xa trường đang theo học hơn 100 dặm, hãy gọi đến Các Dịch Vụ Cấp Cứu Chuyên Môn ở số (877) 488-9833 ở Mỹ hoặc Số Miễn phí (609) 452-8570 ngoài nước Mỹ. Hợp đồng này có bảo hiểm cho xe hơi? Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không áp dụng cho xe hơi của bạn. Bạn phải mua bảo hiểm riêng cho xe hơi của mình.
 18. Thủ Tục Đòi Tiền Bảo Hiểm Trong trường hợp bị Thương Tật hoặc Đau Ốm, sinh viên phải: 1) Báo cho Trung Tâm Y Tế hoặc Bệnh Xá Sinh Viên để điều trị hoặc chuyển viện điều trị, hoặc nếu đang ở ngoài trường, hãy báo cho Bệnh viện hoặc Bác sĩ đã được chỉ định. 2) Gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ dưới đây mọi hóa đơn thuốc và viện phí kèm tên bệnh nhân và tên, địa chỉ, số an sinh xã hội hoặc số thẻ sinh viên của sinh viên được bảo hiểm cùng tên trường mà sinh viên đó được bảo hiểm. Không bắt buộc điền mẫu yêu cầu bảo hiểm của Công ty khi nộp hồ sơ đ̣i tiền bảo hiểm. 3) Nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày bị Thương Tật hoặc lần điều trị Bệnh đầu tiên. Công ty phải nhận được các hóa đơn trong vòng 90 kể từ ngày điều trị. Các hóa đơn nộp sau một năm sẽ không được xem xét thanh toán bảo hiểm, trừ trường hợp không đủ tư cách pháp lý. Gửi mọi yêu cầu hoặc thắc mắc đến: UnitedHealthcare StudentResources P.O. Box 809025 Dallas, Texas 75380-9025 1-800-767-0700 claims@uhcsr.com customerservice@uhcsr.com Kế hoạch được bảo hiểm bởi: Công Ty Bảo Hiểm United HealthCare Dịch Vụ Kinh Doanh/Tiếp Thị: 11661 San Vicente Boulevard, Suite 200 Los Angeles, CA 90049-0033 (310) 826-5688 (800) 367-5830 (310) 826-1601 FAX WEBSITE: www.studentinsuranceusa.com Email: info@studentinsuranceusa.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2