intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

KỸ SƯ KỸ THUẬT TÀU THỦY

Chia sẻ: Tran Van Duan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

593
lượt xem
158
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Nơi làm việc 1. Cơ sở đóng sửa tàu thủy và công trình nổi 2. Cơ quan tư vấn, thiết kế tàu thủy và công trình nổi 3. Cơ quan đăng kiểm tàu thủy 4. Cơ sở thiết kế cơ khí, thiết bị tàu thủy và các cơ sở phụ trợ ngành công nghiệp tàu thủy 5. Cơ quan bảo hiểm, giám định chất lượng tàu thủy 6. Cơ quan quản lý, nghiên cứu, đào tạo liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ SƯ KỸ THUẬT TÀU THỦY

  1. KỸ SƯ KỸ THUẬT TÀU THỦY I. Nơi làm việc 1. Cơ sở đóng sửa tàu thủy và công trình nổi 2. Cơ quan tư vấn, thiết kế tàu thủy và công trình nổi 3. Cơ quan đăng kiểm tàu thủy 4. Cơ sở thiết kế cơ khí, thiết bị tàu thủy và các cơ sở phụ trợ ngành công nghiệp tàu thủy 5. Cơ quan bảo hiểm, giám định chất lượng tàu thủy  6. Cơ quan quản lý, nghiên cứu, đào tạo liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy. II. Chuẩn đầu ra 1. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Có  khát vọng học tập nhiều hơn và có phong cách học tập suốt đời  2. Có ý thức và phương pháp rèn luyện thân thể để không ngừng nâng cao sức khỏe  3.a. Có khả năng thiết kế các loại tàu thủy bằng vật liệu khác nhau  b. Có khả năng tổ chức thi công đóng sửa, giám sát, quản lý chất lượng phần thân tàu và  công trình nổi    c. Có khả năng thiết kế, lắp đặt, giám sát, quản lý chất lượng phần máy và thiết bị tàu thuỷ 4.a. Có năng lực xét duyệt thiết kế, kiểm tra, giám sát quá trình thi công, thử nghiệm tàu thủy          (phần thân tàu)  b. Có năng lực giám định và chẩn đoán tình trạng kỹ thuật thân tàu thuỷ, lập và kiểm tra quy  trình hàn, kiểm tra thợ hàn, kiểm tra vật liệu và các trang thiết bị mua về, kiểm tra không phá  hủy kết cấu thân tàu 
  2.       c. Có năng lực xét duyệt thiết kế, kiểm tra, giám sát quá trình thi công, thử nghiệm phần  máy và thiết bị tàu thủy  5.a. Có khả năng nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để thiết kế thân tàu thuỷ       b. Có khả năng nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đóng sửa tàu thuỷ c. Có khả năng nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thiết kế, lắp đặt thiết  bị năng lượng tàu thuỷ 6.a. Có khả năng sử dụng phần mềm chuyên dùng của ngành cơ khí nói chung và thiết kế tàu    thuỷ nói riêng   b. Có khả năng sử dụng máy và thiết bị hiện đại trong ngành cơ khí nói chung và đóng tàu        thủy nói riêng        c. Có khả sử dụng máy và thiết bị hiện đại trong ngành cơ khí nói chung và lắp đặt thiết  bị        năng lượng tàu thuỷ nói riêng 7.a. Có năng lực phân tích, tổng hợp và giải quyết những vấn đề kỹ thuật chuyên ngành thiết        kế tàu thuỷ       b. Có năng lực phân tích, tổng hợp và giải quyết những vấn đề kỹ thuật chuyên ngành  đóng        sửa tàu thuỷ       c. Có năng lực phân tích, tổng hợp và giải quyết những vấn đề kỹ thuật chuyên ngành  thiết        bị năng lượng tàu thuỷ 8. Có trình độ Tiếng Anh đạt chuẩn TOEIC 450 điểm
  3. 9. Có năng lực giảng dạy tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề 10. Có khả năng sử dụng tin học phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý.  III. Các học phần và chủ đề chuyên môn được đào tạo để đạt chuẩn đầu ra 1.   Các học phần Lý luận chính trị  2.   Các học phần Giáo dục thể chất  3.   Các học phần Giáo dục Quốc phòng ­ An ninh 4.   Đường hình tàu thủy 5.   Các tính năng hàng hải của tàu thủy 6.   Sức cản tàu thủy  7.   Thiết bị đẩy tàu thủy 8.   Kết cấu tàu thủy 9.   Máy chính tàu thủy 10.     Máy và thiết bị buồng máy tàu thủy 11.     Máy và thiết bị mặt boong tàu thủy 12.     Hệ trục chân vịt tàu thủy 13.     Các hệ thống tàu thủy 14.     Điện tàu thủy  15.     Bản vẽ tàu thủy 16.     An toàn trong nhà máy đóng sửa tàu thủy 17.     Ô nhiễm môi trường trong đóng sửa tàu thủy 18.     Thử nghiệm tàu thủy 
  4. 19.     Đăng kiểm và Quy phạm đóng tàu thủy Các chủ đề chung của chuyên ngành Thiết kế tàu thủy và Đóng tàu thủy  20.  Hạ thủy tàu 21.  Thiết kế sơ bộ tàu thủy 22.  Cải hoán tàu thủy 23.  Tính toán kết cấu tàu theo yêu cầu của Quy phạm 24.  Độ bền thân tàu thủy 25.  Rung động tàu thủy 26.  Phóng dạng và khai triển các chi tiết kết cấu tàu thủy 27.  Gia công chi tiết kết cấu tàu vỏ thép  28.  Lắp ráp cụm chi tiết, phân đoạn, tổng đoạn tàu thủy 29.  Lắp ráp tàu vỏ thép trên thiết bị hạ thủy 30.  Công nghệ CAD/CAM/CNC trong đóng tàu 31.  Nội thất tàu thủy  32.  Định mức nhân công, vật tư cho quá trình đóng sửa tàu thuỷ  33.  Ăn mòn và bảo vệ bề mặt vỏ tàu thủy 34.  Kiểm tra, giám sát kỹ thuật phần đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy.  Các chủ đề của chuyên ngành Thiết kế tàu thủy (a)  35.  Xác định các kích thước chính tàu thủy 36.  Bố trí chung và kiến trúc tàu thủy 37.  Thiết kế công nghệ tàu thủy
  5. 38.  Thiết kế các tàu chuyên dụng 39.  Kết cấu tàu vỏ Composite  40.  Kết cấu tàu vỏ gỗ 41.  X ây dựng các bản vẽ kết cấu tàu thuỷ 42.  Tối ưu hóa kết cấu tàu thủy 43.  Kiểm tra, giám sát và xét duyệt thiết kế phần thân tàu thủy Các chủ đề của chuyên ngành Đóng tàu thủy (b) 35.  Sơn tàu thủy 36.  Kiểm tra chất lượng sản phẩm tàu vỏ thép  37.  Giám sát quy trình công nghệ đóng sửa tàu 38.  Đóng sửa tàu vỏ Composite 39.  Hàn tàu thủy 40.  Thiết bị nâng hạ trong nhà máy đóng sửa tàu thủy 41.  Nội thất tàu thủy 42.  Máy móc, thiết bị trong công nghiệp đóng sửa tàu thuỷ 43.  Nhà máy đóng tàu 44.  Trục vớt, cứu hộ tàu thủy 45.  Kiểm nghiệm vật liệu đóng tàu thủy 46.  Kiểm tra không phá hủy kết cấu thân tàu 47.  Kiểm tra quy trình hàn tàu thủy Các chủ đề của chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy (c) 
  6. 20.  Nồi hơi ­ Tuabin tàu thủy 21.  Thiết bị nâng chuyển 22.  Thiết bị lái, neo, chằng buộc, cứu sinh và khai thác thủy sản trên tàu thủy 23.  Hệ thống lạnh, thông gió và điều hòa không khí trên tàu thủy 24.  Đường ống tàu thủy 25.  Hệ thống bảo đảm an toàn tàu thủy 26.  Hệ thống đáy tàu thủy 27.  Hệ thống nhiên liệu, bôi trơn, làm mát thiết bị năng lượng tàu thủy 28.  Hệ thống điều khiển thiết bị năng lượng tàu thủy 29.  Độ tin cậy thiết bị năng lượng tàu thủy 30.  Giám sát kỹ thuật phần máy đối với tàu đóng sửa và đang khai thác 31.  Kiểm tra và thử nghiệm phần máy tàu thủy 32.   Định mức nhân công, vật tư trong thi công lắp đặt, sửa chữa phần máy và thiết bị tàu  thuỷ 33.  Kiểm tra và thử nghiệm hệ thống động lực tàu thuỷ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2