intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

LEADERSHIP SKILLS

Chia sẻ: Ledung Ledung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:58

419
lượt xem
222
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà lãnh đạo làm gì? Nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề Nhà lãnh đạo là người xây dựng đội ngũ Nhà lãnh đạo là nhà quản trị Nhà lãnh đạo là người truyền đạt Nhà lãnh đạo là nhà phân phối quyền lực Nhà lãnh đạo là mối liên lạc Nhà lãnh đạo là nhà hoạch định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LEADERSHIP SKILLS

 1. LEADERSHIP SKILLS
 2. Nội dung chính 1. Nhà lãnh đạo làm gì? 2. Nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng 3. Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề 4. Nhà lãnh đạo là người xây dựng đội ngũ 5. Nhà lãnh đạo là nhà quản trị 6. Nhà lãnh đạo là người truyền đạt 7. Nhà lãnh đạo là nhà phân phối quyền lực 8. Nhà lãnh đạo là mối liên lạc 9. Nhà lãnh đạo là nhà hoạch định
 3. Nhà lãnh đạo làm gì? Nhà quản trị làm gì?  Hướng dẫn công việc thay vì thực hiện nó  Thuê, sa thải, huấn luyện và kỷ luật nhân viên  Đảm bảo điều kiện làm việc và chất lượng công việc  Mối liên lạc giữa nhân viên và cấp cao hơn  Động viên nhân viên và đóng góp vào nền văn hóa thành tích
 4. Nhà lãnh đạo làm gì? Nhà lãnh đạo làm gì?  Phối hợp với những người khác để tạo ra sự khác biệt  Tạo ra một giá trị chưa tồn tại trước đó  Biểu lộ nghị lực tích cực  Hiện thực hóa tầm nhìn  Đón chào sự thay đổi
 5. Nhà lãnh đạo làm gì? Người lãnh đạo (Leader) khác với Nhà quản trị (Manager) như thế nào? Người lãnh đạo (Leader) Nhà quản trị (Manager) - Thái độ tích cực và trung thực đối với tổ chức - Công bằng, đáng tin cậy, tôn trọng - Huấn luyện, động viên, thách thức và khuyến khích nhân viên - Hành động nhiều hơn - Nhiệm vụ được chỉ định - Cải tiến liên tục và chịu rủi ro nhiều hơn - Nghĩ ra ngoài khuôn khổ
 6. Nhà lãnh đạo làm gì? Những đặc điểm của nhà lãnh đạo  Can đảm (Ex: ABCD approach)  Tự hào  Chân thành  Khả năng thích ứng, linh hoạt  Sự ảnh hưởng (chứ không phải quyền lực)  Đa ngôn ngữ (ngôn ngữ của sự việc và ngôn ngữ của giới hạn nguồn lực)
 7. Bài tập 1  Hãy nghĩ về lần cuối khi anh/chị gắng ảnh hưởng đến ai đó. Nếu thành công không thì đã phát huy tác dụng gì và nếu không thì cái gì đã sai?
 8. Nhà lãnh đạo phải nhìn xa trông rộng  Nhìn thấy điều vô hình  Khuyến khích cải tiến  Hiểu rõ và củng cố chỗ yếu  Chia xẻ kiến thức  Nhận thức sự liên quan trong hệ thống  Biết dùng phương cách tốt nhất  Tấn công sự tự mãn  Tiếp sinh lực cho nhân viên  Theo đuổi đến cùng  Kiểm chuẩn  Ấn định các chuẩn đạo lý
 9. Bài tập 2  L ần cuối bạn thấy một cái gì đó mà không một ai khác đã thấy và đã làm một cái gì đó về nó là khi nào?
 10. Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề  Kiểm soát hệ thống  Duy trì cách giải quyết công việc có hệ thống  Tạo điều kiện cho cả đội tham gia giải quyết vấn đề và ra quyết định  Giải quyết các xung đột  Đưa ra quyết định một cách hiệu quả
 11. Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề  Hiệp ước với những người khác trong và ngoài tổ chức  Hành động (những gì phải làm, ai làm và lúc nào)  Tìm sự kiện (chứng tỏ hiệu quả)  Tế nhị trong truyền đạt kết quả
 12. Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề Kỹ thuật giải quyết vấn đề * Kỹ năng phân kỳ  Hữu ích khi bạn gặp các vấn đề chưa có tiền lệ hoặc tiền lệ không phù hợp  Nghĩ ngoài cái hộp công việc thông thường
 13. Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề 1. Lệch hướng ra khỏi lộ trình quen thuộc  Đặt cận kề các thành phần khác loại để tìm sự nối kết  Đóng một vai trò khác  Nhân cách hóa vấn đề
 14. Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề 2. Ấp ủ  Chọn giải pháp trong danh sách  Hướng ra thế giới bên ngoài
 15. Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề 3. Tẩy trừ  Tham khảo cấp thẩm quyền cao hơn  Chuyển lời chỉ trích thành câu hỏi  Trích dẫn tiền lệ  Trích dẫn số liệu thống kê  Dùng một giai thoại  Tự phản đối  Lôi cuốn bằng lẽ thường  Tham chiếu sự kiện hiện hành  Tự hỏi về lợi ích cá nhân  Dùng óc hài hước thích hợp
 16. Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề 4. Giải phóng  Mang một quan điểm đối nghịch  Nghĩ một cách kỳ quặc
 17. Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề * Các kỹ năng hội tụ  Xác định vấn đề, tìm các giải pháp có thể, lựa chọn giải pháp thích hợp nhất
 18. Bài tập 3 Đường tiệm tiến phong cách lãnh đạo Độc đoán Dân chủ Mặc kệ
 19. Nhà lãnh đạo là người xây dựng đội ngũ  Làm cho tất cả thành viên hiểu rõ bức tranh lớn  Nhiệm vụ đựơc đặt lên hàng đầu và truyền đạt đến thành viên  Qui tắc cơ bản để làm việc chung  Hiểu rõ cá tính của mình và của thành viên  Linh động “Together, each achieves more”
 20. Nhà lãnh đạo là người xây dựng đội ngũ  Vai trò công việc  Khởi xướng  Tìm kiếm thông tin  Cung cấp thông tin  Làm rõ  Tổng kết  Xây dựng sự đồng lòng  Nhấn mạnh mục đích  Giám sát thời gian  Đề nghị các cách khác
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2