LỊCH SỬ - CHÙA THỜI LÝ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
87
lượt xem
19
download

LỊCH SỬ - CHÙA THỜI LÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau bài học HS nêu được: + Dưới thời Lý, đạo Phật rất phát triển, chùa được xây dựng ở nhiều nơi. + Chùa là công trình kiến trúc đẹp, là nơi tu hành của các nhà sư, là nơi sinh hoạt văn hoá của cộng đồng. + Mô tả được ngôi chùa,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỬ - CHÙA THỜI LÝ

  1. L CH S CHÙA TH I LÝ I / M C TIÊU: Sau bài h c HS nêu ư c: + Dư i th i Lý, o Ph t r t phát tri n, chùa ư c xây d ng nhi u nơi. + Chùa là công trình ki n trúc p, là nơi tu hành c a các nhà sư, là nơi sinh ho t văn hoá c a c ng ng. + Mô t ư c ngôi chùa, II / CHU N B : Tranh minh ho , b ng ph . III / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: 2 HS tr l i. HS tr l i 2 câu h i cu i c a bài
  2. trư c GV nh n xét. 2 Bài m i: HS nh c l i . GV gi i thi u ghi lên b ng. Ho t ng 1: o Ph t khuyên làm i u thi n tránh i u ác: 1 HS c. L p c th m. Yêu c u HS ct : o Ph t…..th nh t + o Ph t du nh p vào nư c ta r t H i:+ o Ph t du nh p vào nư c ta s m. o khuyên ngư i ta ph i bi t t bao gi i và có giáo lý như th nào? thương yêu ng lo i , bi t giúp , ngư i g p khó khăn, không ư c i x tàn ác v i loài v t. + Vì giáo lý c a o Ph t r t phù h p v i l i s ng và cách nghĩ c a + Vì sao dân ta ti p thu o Ph t? dân ta nên ư c dân ta ti p nh n và nghe theo. GV t ng k t.
  3. Ho t ng 2: HS th o lu n nhóm S phát tri n c a o Ph t dư i th i Lý: HS th o lu n nhóm 6 + o Ph t ư c truy n bá r ng rãi Nh ng s vi c nào cho bi t dư i th i trong c nư c, nhân dân theo o Lý , o Ph t r t th nh t? Ph t r t ông, nhi u nhà vua th i này cũng theo o Ph t. Nhi u nhà + i di n nhóm tr l i sư ư c gi cương v quan tr ng trong tri u ình. + Chùa m c lên kh p nơi, năm 1031 tri u ình b ti n xây 950 ngôi chùa, nhân dân cũng óng góp ti n xây chùa. GV k t lu n: Dư i th i Lý o Ph t r t phát tri n và ư c xem là Qu c giáo(tôn giáo c a qu c gia) Ho t ng 3: Chùa trong i s ng sinh ho t c a + Chùa là nơi tu hành c a các nhà
  4. nhân dân: ă, là nơi t l c a o Ph t, và cũng là trung tâm văn hoá c a các làng Yêu c u HS c SGK và tr l i: xã,. Nhân dân n chùa l Ph t, +Chùa g n v i sinh ho t văn hoá c a h i h p vui chơi. dân ta như th nào? HS trưng bày tư li u sưu t m ư c Ho t ng 4: Tìm hi u v m t s ngôi chùa th i Lý N u không có tư li u HS mô t c nh Các t trưng bày các tranh nh sưu chùaM t C t, chùa Dâu t m ư cv các ngôi chùa th i Lý. HS l n lư t trình bày thuy t minh . GV nh n xét tuyên dương 3 C ng c , d n dò: + Theo em nh ng ngôi chùa th i Lý còn l i n ngày nay có giá tr gì i v i văn hoá dân t c ta? + Em bi t gì v s khác nhau gi a chùa và ình? GV nh n xét , d n dò bài sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản