intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp: Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần CTD Việt Nam

Chia sẻ: Khuong Duy | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:12

0
288
lượt xem
69
download

Luận văn tốt nghiệp: Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần CTD Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp: Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần CTD Việt Nam có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề chung về kế toán thuế GTGT tại các doanh nghiệp, Chương 2 - Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần CTD Việt Nam, Chương 3- Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần CTD Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần CTD Việt Nam

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI:              KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CTD VIỆT  NAM GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. NGUYỄN ĐĂNG HUY SINH VIÊN THỰC HIỆN:  NGUYỄN THỊ TÌNH LỚP: 9 LTCĐ ­ KT51 MàSV: 12403825
 2. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG  VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÁC  DOANH NGHIỆP KẾT  CẤU  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC  CỦA  KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY  CỔ PHẦN CTD VIỆT NAM LUẬN  VĂN CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT  NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ  TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ  PHẦN CTD VIỆT NAM
 3. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ  GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CTD VIỆT NAM TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ  PHẦN CTD VIỆT NAM Quá trình  Đặc điểm tổ  Đặc điểm tổ  Đặc điểm  hình thành  chức hoạt  chức bộ máy  công tác kế  và phát triển  động kinh  quản lý của  toán tại công  của công ty doanh của  công ty ty công ty Các Quy Áp dụng theo Quyết định  Tình Đặc chính trình tổ 48/2006/QĐ ­ BTC ngày 14/9/2006. hình và điểm tổ sách chức Hình thức ghi sổ: Nhật ký chung. kết quả chức KT hiện sản Phương pháp tính thuế GTGT:  kinh bộ máy đang xuất tại theo phương pháp khấu trừ. doanh kế toán áp cty dụng
 4. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại  công ty Cổ phần CTD Việt Nam           Kế toán thuế GTGT đầu vào • Tài khoản sử dụng      TK 133: thuế GTGT được khấu trừ • Chứng từ sử dụng ­ Hóa đơn GTGT mẫu số 01 GTKT3/001 ­ Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ­ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào  mẫu số 01­2/GTGT ­ Bảng quyết toán thuế GTGT mẫu số 11/GTGT ­ Sổ theo dõi thuế GTGT
 5. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại  công ty Cổ phần CTD Việt Nam • Phương pháp hạch toán - Khi  mua  vật  tư,  hàng  hóa,  TSCĐ  dùng  vào  hoạt  động  SXKD: Nợ  TK  152,  153,  156,  211, 
 6. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại  công ty Cổ phần CTD Việt Nam Kế toán thuế GTGT đầu ra • Tài khoản sử dụng TK 3331 : Thuế GTGT đầu ra phải nộp • Chứng từ sử dụng ­ Hóa đơn GTGT mẫu số 01/GTKT3/001 ­ Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ­  Bảng  kê  hóa  đơn,  chứng  từ  hàng  hóa,  dịch  vụ  bán  ra  mẫu số 01­1/GTGT ­ Sổ theo dõi thuế GTGT
 7. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại  công ty Cổ phần CTD Việt Nam • Phương pháp hạch toán - Khi bán hàng hóa, dịch vụ. Kế toán ghi: Nợ TK 111,112,131,…: Tổng giá thanh toán Có TK 511            : Giá bán chưa thuế Có TK 333(1)       : Thuế GTGT  Ví dụ: Ngày 14/12/2014 công ty xuất bán 30.000kg bột cá  cho  công  ty  CP  TACN  Việt  Thắng  giá  chưa  thuế  GTGT  là  25.000đ/kg, thuế suất thuế GTGT 10% ( phụ lục 14). Công ty  Việt Thắng chưa thanh toán. Kế toán ghi: Nợ TK 131            : 825.000.000 đ Có TK 5111   : 750.000.000 đ
 8. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại  công ty Cổ phần CTD Việt Nam Kế toán thanh toán thuế GTGT • Xác định số thuế GTGT phải nộp được khấu trừ: Thuế  GTGT còn  Thuế  Thuế  Thuế  được khấu  GTGT  GTGT đầu  GTGT đầu  trừ kỳ  phải nộp  vào trong  ra trong kỳ trước  trong kỳ kỳ chuyển  sang Cuối  kỳ,  kế  toán  xác  định  số  thuế  GTGT  đầu  vào  được  khấu trừ và số thuế GTGT phải nộp trong kỳ: -  Khi nộp thuế GTGT vào NSNN, kế toán ghi:  Nợ TK 333(1)         Có TK 111,112,…
 9. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại  công ty Cổ phần CTD Việt Nam • Căn cứ vào số liệu tháng 12/2014 của công ty Cổ phần  CTD Việt Nam ­  Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:  0 đ - Số thuế GTGT đầu ra:  81.440.000 đ - Số thuế GTGT đầu vào: 45.496.640 đ ­ Kế toán xác định số thuế phải nộp như sau: 81.440.000 đ ­ 45.496.640 đ ­ 0 đ = 35.943.360 đ ­ Kế  toán  tiến  hành  nộp  tiền  vào  NSNN  toàn  bộ  số  tiền  thuế là 35.943.360 đ. Kế toán hạch toán:
 10. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN  CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CTD  VIỆT NAM        Ưu điểm         -  Kê khai, nộp thuế qua mạng.      -  Đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao. -  Hệ thống sổ sách kế toán được lập và luân chuyển theo  đúng quy định.        Tồn tại ­ Công tác áp dụng các sắc luật thuế vào hạch toán, kê khai  còn chậm. -  Nhầm lẫn, sai sót trong cách lập hóa đơn, chứng từ.  -  Giá trị hóa đơn và số thuế GTGT không trùng khớp.
 11. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN  CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CTD  VIỆT NAM Ý kiến đề xuất - Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, đối chiếu và so sánh  giữa các sắc luật thuế của cơ quan nhà nước ban hành. - Soát  xét,  kiểm  tra  hệ  thống  hóa  đơn,  chứng  từ  trước  khi  ban hành. - Xem xét hóa đơn lập sai cần tiến hành lập biên bản hủy  bỏ  có  sự  xác  nhận  của hai bên  và tiến hành lập hóa  đơn  mới phản ảnh đúng số thuế GTGT.
 12. CẢM ƠN THẦY CÔ  VÀ CÁC BẠN Đà LẮNG NGHE !
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2