intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiệp vụ kế toán

Xem 1-20 trên 8026 kết quả Nghiệp vụ kế toán
 • Bài viết Phân tích lực bánh răng hành tinh con lăn hypôxiclôít trình bày phân tích và tính toán quy luật phân bố lực giữa các con lăn của bánh răng chốt con lăn với vành răng hypôxiclôít và lực tác dụng từ chốt trục ra lên bánh răng con lăn khi không kể đến lực ma sát nhằm phục vụ cho các tính toán tiếp theo của bài toán thiết kế.

  pdf6p vidoctorstrange 06-05-2023 3 2   Download

 • Bài viết đã lấy chương trình đào tạo Chất lượng cao kế toán – kiểm toán của Học viện Ngân hàng làm minh chứng cho sự thay đổi ở các trường đại học đào tạo ngành kế toán – kiểm toán cho phù hợp với yêu cầu trong thời đại mới.

  pdf10p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 1 1   Download

 • Bài viết nhằm cung cấp thông tin có chất lượng phục vụ cho việc giám sát, công khai tài chính và phân tích, tham mưu cho nhà quản trị trong việc ra quyết định, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

  pdf11p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 1 1   Download

 • Thông tư số 19/2020/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

  pdf52p runthenight09 06-05-2023 2 2   Download

 • Thông tư số 78/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Thông tư này quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự và các nội dung khác có liên quan áp dụng cho các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này để hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thi hành án dân sự.

  pdf96p runthenight09 06-05-2023 2 2   Download

 • Thông tư số 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

  pdf89p runthenight09 06-05-2023 2 2   Download

 • Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

  pdf25p runthenight09 06-05-2023 2 2   Download

 • Tài liệu "Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ XXI" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chất lượng sản phẩm và dịch vụ với vấn đề hội nhập vào nền kinh tế thế giới; Chất lượng tăng trưởng của ngành Dệt may Việt Nam; Quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ; Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf283p vicharlie 07-04-2023 9 5   Download

 • Đồ án tốt nghiệp "Thiết kế hồ chứa nước Đài Xuyên - PA2" nội dung gồm có tài liệu địa hình, địa chất, thủy văn, khí tượng; điều kiện tự nhiên, dân sinh kinh tế, nhiệm vụ công trình; Tính toán các thông số của hồ chứa; Thiết kế kỹ thuật các công trình đầu mối; Chuyên đề kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc263p sunhuyn 27-04-2023 9 5   Download

 • Cuốn sách nhỏ này nhằm mục đích cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000về lĩnh vực an toàn thông tin và hướng dẫn các bước hoạch định, xây dựng, vận hành một hệ thống quản lý an toàn thông tin trong tổ chức, doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của ISO/IEC 27001 để bảo vệ các tài sản thông tin phục vụ cho các hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ của mình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf109p dangnhuy25 21-04-2023 4 1   Download

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược trong các DN kinh doanh DVDL, đồng thời để nâng cao ý nghĩa vận dụng công cụ này thì cần xác định giá trị của công cụ thông qua hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, nghiên cứu còn xác định vai trò trung gian của vận dụng kế toán quản trị chiến lược nhằm nhấn mạnh vai trò, vị trí và giá trị vận dụng để gia tăng sự cần thiết cho các nhà quản lý khi vận dụng công cụ này.

  doc270p chieuchieu02 19-04-2023 3 3   Download

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược trong các DN kinh doanh DVDL, đồng thời để nâng cao ý nghĩa vận dụng công cụ này thì cần xác định giá trị của công cụ thông qua hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, nghiên cứu còn xác định vai trò trung gian của vận dụng kế toán quản trị chiến lược nhằm nhấn mạnh vai trò, vị trí và giá trị vận dụng để gia tăng sự cần thiết cho các nhà quản lý khi vận dụng công cụ này.

  doc27p chieuchieu02 19-04-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Cơ chế, chính sách tài chính với các tổ chức xã hội nghề nghiệp" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p dangnhuy09 11-04-2023 1 1   Download

 • Nghiệp vụ công tác kế toán-thủ quỹ trong các cơ sở giáo dục: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập và hệ thống giáo dục quốc dân; yêu cầu, nhiệm vụ và quyền lợi của kế toán, thủ quỹ trong trường học; cơ chế thu, quản lý các nguồn thu đối với các cơ sở giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf122p dangnhuy09 11-04-2023 2 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Nghiệp vụ công tác kế toán-thủ quỹ trong các cơ sở giáo dục" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Cơ chế tự chủ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; chế độ quản lý tài chính và chính sách ưu đãi trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; nghiệp vụ công tác kế toán trong các cơ sở giáo dục; nghiệp vụ công tác thủ quỹ trong các cơ sở giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf274p dangnhuy09 11-04-2023 2 2   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Kế toán tài sản cố định; kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương và tình hình thanh toán với người lao động; kế toán chi phí kinh doanh và tính giá thành sản phẩm; kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm; kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán; kế toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf314p besfriend01 02-04-2023 3 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Kế toán lợi nhuận và phối hợp lợi nhuận, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo tài chính, đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, đặc điểm kế toán trong các đơn vị kinh doanh thương mại; đặc điểm kế toán trong các đơn vị xuất nhập khẩu; đặc điểm kế toán trong các đơn vị du lịch, dịch vụ; đặc điểm kế toán trong các đơn vị xây lắp và đơn vị chủ đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf342p besfriend01 02-04-2023 2 1   Download

 • Cuốn Cẩm nang Nghiệp vụ công tác dành cho chủ tịch và kế toán Quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: nghiệp vụ công tác dành cho Chủ tịch và Kế toán xã, phường, thị trấn; các kỹ năng cần thiết trong hoạt động của Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã; các tình huống pháp lý thường gặp trong mọi lĩnh vực. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf165p dangnhuy09 10-04-2023 5 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, Cuốn Cẩm nang Nghiệp vụ công tác dành cho chủ tịch và kế toán Quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: nghiệp vụ quản lý tài chính dự án do xã làm chủ đầu tư; một số văn bản pháp luật dành cho hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf255p dangnhuy09 10-04-2023 2 2   Download

 • Phần 1 cuốn "Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước" trình bày các nội dung: Nhiệm vụ và tổ chức hệ thống Kho bạc nhà nước Việt Nam, quản lý các nguồn vốn tài chính trong hệ thống Kho bạc nhà nước, tín dụng nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước, quản lý tiền mặt và kho tiền trong hệ thống kho bạc nhà nước, nhiệm vụ và tổ chức công tác kế toán Kho bạc nhà nước, kế toán vốn bằng tiền, điều chuyển vốn và tiền gửi tại kho bạc nhà nước, kế toán thanh toán liên Kho bạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf209p besfriend01 02-04-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghiệp vụ kế toán
p_strCode=nghiepvuketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2