LUYỆN TẬP NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ

Chia sẻ: Nguyen Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
369
lượt xem
12
download

LUYỆN TẬP NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tiếp tục rèn kỹ năng tính giá trị của hàm số ,kỹ năng vẽ đồ thị của hàm số ,kỹ năng vẽ đồ thị hàm số ,kỹ năng đọc đồ thị - Cũng cố các khái niệm : Hàm số ,biến số ,đồ thị của hàm số ,hàm số đồng biến trên R,nghịch biến trên R.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ

  1. LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : -tiếp tục rèn kỹ năng tính giá trị của h àm số ,kỹ năng vẽ đồ thị của h àm số ,kỹ năng vẽ đồ thị hàm số ,kỹ năng đọc đồ thị - Cũng cố các khái niệm : Hàm số ,biến số ,đồ thị của hàm số ,hàm số đồng biến trên R,nghịch biến trên R. II-CHUẨN BỊ : -GV:b ảng phụ ghi kết quả bài tập 2; câu hỏi .hình vẽ ,bảng hệ trục toạ độ có ô vuông ; thước com pa ,phấn m àu máy tính bỏ túi -HS: On tập các kiến thức liên quan đ ến hàm số ; thước kẻ ,com pa máy tính bỏ túi III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1) On đ ịnh : kiểm tra sĩ số học sinh 2) Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh – chữa bài tập * HS1:nêu khái niệm hàm số *HS1 :nêu khái niệm sgk/42 .Cho VD về h àm số dạng Vd: y=-3x là một h àm số bảng
  2. Chữa bài tập 1sgk/44(dùng x -2 -1 0 ½ 1 máy tính n ếu có) 0 2 1 2 1 2 f ( x)   x 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 g ( x)  x3 1 2 3 3 * Hs2:Điền vào chỗ (…).cho 3 3 3 3 3 hàm số y=f(x) xác định mọi x thuộc R 1c)Với cùng một giá trị của biến x ,giá trị của hàm số g(x) luôn lớn hơn giá trị của h àm số f(x) là 3 đơn vị +nếu giá trị của biến x … m à giá trị tương ứng f(x) …. Thì * HS2 : hàm số y=f(x) đgl ….trên R -Điền vào chỗ …. + Tăng lên +nếu giá trị của biến x … m à +Tăng lên Cũng tăng lên giá trị tương ứng f(x) …. Thì hàm số y=f(x) đgl ….trên R Lại giảm đi Chữa bài 2 sgk Là hàm số nghịch biến Là hàm số đồng biến *HS3: Ch ữa bài tập 3 sgk Bài 2: Cho HS vẽ trên bãng ô vuông x -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0 ,5 b) Trong hai hàm số đã cho hàm số n ào đồng biến ,hàm 4,25 4 3 ,75 3,5 3,25 3 2 ,75 1 y   x3 2 số nào ngh ịch biến ?Vì sao? -GV nhận xét ,cho điểm * HS3 :Bài 3 :Vẽ trên cùng một mp toạ độ -Với x=1=> y=2=>A(1;2) y
  3. Đồ thị y=2x là đường thẳng OA A 2 -Với x=1=>y= -2 =>B(1;-2) Đồ thị y=-2x là đường thẳng OB 0 1 X b)trong 2 hàm số đã cho -hàm số y=2x đồng biến vì tăng lên thì giá trị của y cũng tăng lên -2 B -hàm số y=-2x nghịch biến vì khi x tăng thì giá tị của y giảm Hoạt động 2:Luyện tập Hoạt động của HS Ghi bảng Bài 4:sgk/45 Bài 4: sgk/45: y Gv đưađ ề b ài lên bảng phụ ho ạt động Vẽ h ình vuong cạnh -Hs nhóm -Yêu cầu HS hoạt động 1 đơn vị => đường 3 A nhóm chéo OB = 2 Trên Ox đặt OC 1 Gọi đại diện 1 nhóm lên -Đại diện một =OB= 2 .Vẽ hcn o nhóm lên trình bày trình bày lại các bước làm có cạnh OC vàCD=1 12 x -GV có th ể hư ớng dẫn nếu -HS vẽ đồ thị vào vở HS chưa biết đường chéo OD= 3
  4. -Gv có thể vẽ lại từng bước -một HS đọc đề b ài lấy Ethuộc Oy sao cho OE= 3 5 Bài 5 sgk/45 xác đ ịnh A(1; 3 ). Vẽ đt OA -2HS lần lượt lên Gvđưa đ ề b ài lên bảng phụ Bài 5 sgk/45: làm câu a -GV gọi lần lượt từng HS *với x=1=>y=2 =>C(1;2) .Đồ thị lên bảng vẽ đồ thị các h àm y=2x là đt OC số y= x và y=2x trên cùng HS nhận xét đồ thị Với x=1=>y=1=>D(1;1) .Đồ thị y=x một mp toạ độ các bạn vẽ là đt’ OD -HScả lớp làm câu a vàovở GV nhận xét đồ thị Hs vẽ Hs trả lời miệng b) GV vẽ đt //Ox và nêu yêu cầu : b)A(2;4) ; B(4;4) + Xác định toạ độ điểm PABO=AB+BO+OA=2+ 4 2  2 5  A;B? 12,13 (cm) +viết công thức tính chu vi Diện tích của tam giác OAB tam giác ABO S=1/2 .2.4 =4 (cm2) +Trên hệ Oxy, AB=? +Tính OA,OB theo số trên đồ thị +Dựa vào đồ thị tính diện
  5. tích tam giác OAB? Cách 2: tính theo hiệu 2 diện tích Hoạt động 3: dặn dò -Học ôn lại kiến thức trong bài lý thuyết -BVN: 6;7 sgk/46 + 4;5 SBT/56,57 -Chuẩn bị bài hàm số bậc nhất
Đồng bộ tài khoản