intTypePromotion=1
ADSENSE

16 đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 9 chương 1

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

10
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

16 đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 9 chương 1 là tài liệu ôn thi rất hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 9, giúp các em củng cố kiến thức, trau dồi thêm kỹ năng làm bài thi để hoàn thành tốt nhất bài kiểm tra sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 16 đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 9 chương 1

 1.  BỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  CH   ƯƠNG I     ĐẠI SỐ 9  ĐỀ SỐ 1 Ma trận đề thi          Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Chủ đề   Cấp độ thấp Cấp độ cao Chuẩn KT­KN Chuẩn KT­KN Chuẩn KT­KN Chuẩn KT­KN Chủ đề 1: Phân biệt căn  Hiểu được  Vận dụng HĐT  Căn bậc hai và  bậc hai và căn  hằng đẳng thức  A2 = A  giải  hằng đẳng thức  bậc hai số học.  Biết điều kiện  A 2 = A các dạng bài tập  A2 = A có nghĩa của  rút gọn biểu thức,  tìm x. căn thức bậc  hai Số câu  Số câu:2 Số câu:1 Số câu:1 Số câu: Số câu: 4 Số điểm  1 0,5 1 Số điểm: 2,5 Tỉ lệ % Tỉ lệ :   25% Chủ đề 2: Chuẩn KT­KN Chuẩn KT­KN Chuẩn KT­KN Chuẩn KT­KN Các phép tính về  Nhận biết  Hiểu các công  Vận dụng  phép  căn thức bậc hai  công thức biến  thức nhân chia  biến đổi đưa  và các phép biến  đổi đơn giản  căn bậc hai, các  thừa số ra ngoài  đổi đơn giản biểu  căn thức bậc  phép biến đổi  dấu căn, cộng  thức chứa căn  hai.Tính toán  đưa thừa số ra  trừ các căn thức  thức bậc hai. đơn giản các  (vào) dấu căn,  đồng dạng, tìm x căn thức bậc  trục căn thức ở  hai mẫu, khử mẫu  của biểu thức  lấy căn.Tính  toán (rút gọn)  các biểu thức  đơn giản. Số câu  Số câu:2 Số câu:4 Số câu:1 Số câu: Số câu: 7 Số điểm 1 2,5 1 Số điểm: 4,5 Tỉ lệ % Tỉ lệ :   45% Chủ đề 3:  Chuẩn KT­KN Chuẩn KT­KN Chuẩn KT­KN Chuẩn KT­KN Rút gọn biểu thức  Vận dụng tổng  Vận dụng tổng  chứa căn thức bậc  hợp các phép  hợp các phép  hai tính về căn bậc  tính về căn bậc  hai, các phép  hai, các phép  biến đổi đơn  biến đổi đơn  giản để rút gọn  giản để tính giá  biểu thức (chứa  trị của biểu  chữ)  thức.  Số câu  Số câu: Số câu: Số câu:1 Số câu:2 Số câu: 3 Số điểm    1 2 Số điểm: 3 Tỉ lệ % Tỉ lệ :   30% Tổng số câu  Số câu:4 Số câu: 5 Số câu: 3 Số câu:2 Số câu: Tổng số điểm Số điểm: 2  Số điểm: 3 Số điểm: 3 Số điểm: 2 Điểm: Tỉ lệ % Tỉ lệ:20% Tỉ lệ:30% Tỉ lệ:30% Tỉ lệ:20% Tỉ lệ:100% Đề bài Phần I: (3,0 điểm) Trắc nghiệm: 1
 2. Câu 1: Căn bậc hai số học của 16 là : A. 4 và ­ 4                      B. 4                     C. ­ 4                     D. 8 và – 8 Câu 2: Điều kiện xác định của biểu thức  2 − 5x   là :  2 2 2 2 A.  x − 5 ;                  B.   x ;                 C. x − ;             D.  x 5 5 5 Câu 3: Phép so sánh nào sau đây là sai ? A. 2 2  > 7 . B. 3 2  
 3. Các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm   Phần II. .    T   ự Luận:(7điểm)  Câu Nội dung Điể m a) A =  2 2 − 3 18 + 4 32 − 50 . A =  2 2 − 3 9.2 + 4 16.2 − 25.2   0,25 A =  2 2 − 9 2 + 16 2 − 5 2    ;  A  =  4 2                                                                      0,5 0,25 b) B =  (1 − 5) 2 + 6 + 2 5    1      B =  (1 − 5) 2 + ( 5 + 1) 2 =  1 − 5 + 5 + 1 0, 5       B =  5 − 1 + 5 + 1 = 2 5               0, 5 1 1 c) C =  + 2− 6 2+ 6 =   2+ 6 2− 6 + 0,5 −2 −2 4 = = −2 −2 0,5 1  0,25 2 36 x − 36 − 9 x − 9 − 4 4 x − 4 + x − 1 = 16  (1)    (ĐK:x  1) 3 1 0,25   (1)  � 2 36( x − 1) − 9( x − 1) − 4 4( x − 1) + x − 1 = 16   2 3        � 12 x − 1 − x − 1 − 8 x − 1 + x − 1 = 16 0,25        � 4 x − 1 = 16 � x − 1 = 4 � x − 1 = 16 � x = 17 (tmđk) ̣ Vây ph ương trinh co môt nghiêm x = 17 ̀ ́ ̣ ̣ 0,25 a. Biểu thức A xác định   x > 0 và x   1. 0,5 b. Rút gọn A:   � x 1 �� 1 2 � =� � x − 1 − x ( x − 1) �� �: 1 + x + ( x − 1)( x + 1) � 0,25 � �� � � x − 1 �� x − 1 + 2 � � x − 1 �� x +1 � 0,25 =� �: � � � � =� �: � � � � � x ( x − 1) ��( x − 1)( x + 1) � � x ( x − 1) ��( x − 1)( x + 1) � � x − 1 ��( x − 1)( x + 1) � x − 1 0,5 3 =� �.� � �= x � � x ( x − 1) �� x +1 � c/ Tính cac giá tr ́ ị của x đê A  ̉ > 0 x −1 0,5 ̉ Đê A > 0 � > 0  vi ̀ x > 0   x – 1 > 0 suy ra x > 1 x 3
 4. 4 A = x − 2 x + 2 = x + 2 − 2 x + 2 + 1 − 3 = ( x + 2 − 1) 2 − 3 0,25 ( ) ( ) 2 2 Có  x + 2 − 1 �0 ∀x �−2 � x + 2 − 1 − 3 �−3 0,25 Nên   A −3 ∀x −2 .  0,25 Vậy GTNN của A là ­3 khi x + 2 − 1 = 0 � x + 2 = 1 � x = −1 0,25 ĐỀ SỐ 2 Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần :  5 2 ;   2 5 ; 2 3 ;  3 2 . Bài 2 : Thực hiện phép tính, rút gọn các biểu thức sau   a) A =  5 2 5 2 b) B= 45 63 7 5 c) C =  ( 5 + 3 ) ( 5 − 15 )         d)  D = 32 50 27 27 50 32   Bài 3 : Rút gọn biểu thức 1 1 1 1 a) A =  b) B =  3 1 3 1 1 2 1 2 5 5 5 5 3 3          c) C =            d) D =  5 5 5 5 3 1 1 3 1 1 Bài 4 : Chứng minh  3 2 3 6          a)  9 4 5 5 2 b)  6 2 4 2 3 2 6 2         c) 2 2 3 2 1 2 2 2 6 9 Bài 5 :Tìm x biết :            a)  1 4 x 4 x 2 5 b)  (2 x 1) 2  = 3                              c)  4 5 x 12                                           Bài 6: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử           a)  x x x x 1                b). ab 2 a 3 b 6                         c) xy­y x x 1   ­­­­­­­­­­­­­­  Hết ­­­­­­­­­­­­­­ 4
 5. ĐỀ SỐ 3 Câu 1: 1.Tính     3x 1 3 −2 x         a)  5 x 2 b) c)               d)  5 15 2 x x − 3x + 9 2 2.Tính: 196 1 1          a)                     b)  7 2                    c)  .                d) 6,4 250   625 3 27 3. Rút gọn biểu thức (không dung máy tính cầm tay). −1          a)   (3 − 10) 2          b)   xy 2   (với y
 6. ĐỀ SỐ 4 Bài 1  (2,0 điểm)  Tính: a)   25. 144 + 3 27 3 216 ;    b)  8,1.360 Bài 2. (3,0 điểm) Thực hiện phép tính: 2 1 6 3 3 6 3 13  a/ 80 2 5 3               b/    5 1 2 3 3 4 Bài 3. (1,0 điểm). Tìm x biết:  9x 2 − 6x + 1 = 5 � x +1 x − 1 8 x �4 x − 8 Bài 4. (2,5 điểm).Cho biểu thức :   A = � − − �: � x −1 x +1 x −1 � 1− x           a/ Tìm điều kiện của x để biểu thức A xác định . (1,0điểm).           b/ Với điều kiện tìm được ở câu a, rút gọn biểu thức A . (1,5điểm). 1 Bài 5 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P =  . Giá trị đó  x 5 x 7 đạt được khi x bằng bao nhiêu ? 6
 7. ĐỀ SỐ 5 Bài 1: (0,5 đ) Với giá trị nào của x thì biểu thức sau có nghĩa:  2 − 3x      Bài 2. a)  (0,5 đ) Thực hiện phép tính  3 27 − 3 64 + 2 3 8      b) (0,75 đ) 2 12  – 4 27  +  48  –  75 3 2      c)  (0,75 đ)   3 − 6+ 2 3 Bài 3: Tính: 2 a)  (0,75 đ)   2 3 4 2 3 2 � ( � ) 2 b)  (1,0 đ)  � 3− 3 − 1 �+ 147 � � 6− 3 10 − 15 1 c)  (1,0 đ)  − −   2 −1 5 3+ 2 Bài 4: (2,0 đ)  Rút gọn  biểu thức:  � 1 1 �� x + 1 x + 2� P =  � − �: � − , với x > 0; x  � 1; x 4 � x −1 x �� x − 2 x −1� −1 Bài 5:  (1,0 đ) Tìm giá trị bé nhất của biểu thức A =   với x ≥ 0. 2x − 3 x + 2 7
 8.  ĐỀ S    Ố 6  Bài 1. (1,0 điểm) Tìm điều kiện của x để biểu thức sau xác định  1 a ) y = 2 x − 5; b) y = 2x − 3 Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x biết  a ) 2 x − 1 = 5; b) 3 3x + 2 = −3 Bài 3.(2,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau 4444 a ) 5. 1, 2. 24; b) 1111 3 5 1 c) + − 60; d ) 5 + 2 6 + 5 − 2 6 5 3 2 Bài4. (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  y = x − 4 x −1 Bài 5. (4,0 điểm) Cho biểu thức:  ; x>0; x ≠ 1. a) Rút gọn P.  b) Tính P khi  .  1 c) Chứng minh rằng: P < .  3 8
 9.  ĐỀ S    Ố 7  Bài 1 : (3,0đ) a/ (0,5đ) Với giá trị nào của x thì biểu thức sau có nghĩa:   5 − 6x      b/ (0,5đ) Định nghĩa căn bậc ba của một số a.                           Tìm căn bậc ba của số ­125 4 c/ (1,0đ)  Tìm căn bậc hai số học rồi suy ra căn bậc hai của số  25 ?           ( 1− 2 ) ( ) 2 2 d/ (1,0đ) Tính   − 2 +3 − 2 2                                                 Bài  2   :    (1,5đ)  a/ (0,5đ) Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:  18x 4 y 6 , với  x < 0,  y 0. 9
 10.  ĐỀ S    Ố 8  Bài 1: ( 1,5 điểm )    a/ Tìm điều kiện đối với x để các căn thức sau có nghĩa:  3 2 x 3 5 2x b/  Trục căn thức ở  1 mẫu :   7 2 10 Bài 2 : ( 4,5 điểm )    Tính :    15 2 3 6  a/      b/ ( ) : 6        c/ ( 3 1) 4 2 3      735 8 2 d /(4 15 )( 10 6) 4 15 e / 3 125 3 27 3 64 Bài 3 :  ( 2,5  điểm ) Rút gọn các biểu thức sau : a/   ( x 3) 2 3    ( với x  0 ) x x 3 x x 2 x 3 9 x c/  P =  1 :  với : x>0, x 4,x  9 x 9 x 3 2 x x x 6 Bài 4 :(1,5 điểm ) Giải phương trình :  2 x 25 10 x x 2   =12   10
 11.  ĐỀ S    Ố 9  Bài 1 ( 1,5 điểm ) :   a/ Tìm điều kiện đối với x để các căn thức sau có nghĩa:  5 3x 5 3 2x b/  Trục căn thức  ở mẫu :  1 7 2 10 Bài 2 : ( 4,5 điểm ):    Tính :   7 2 3 6   a/                 b/ ( ) : 6                 c/ ( 3 1) 4 2 3      448 8 2 d /(4 15 )( 10 6) 4 15                        e / 3 125 3 27 3 64 Bài 3 :  ( 2,5  điểm ) Rút gọn các biểu thức sau : 16 a/   ( x 3) 2 3    ( với x  0 ) x x 3 x x 2 x 3 9 x c/  P =  1 : _  với : x>0, x 4,x  9 x 9 x 3 2 x x x 6 Bài 4 :(1,5 điểm ) Giải phương trình :  2 x 25 10 x x 2   =4        11
 12.  ĐỀ  S   Ố 10    Bài 1:(2,5 điểm)            a/ Tính  3 64 + 3 −125 x+ 7            b/ Cho biểu thức  N = . Với giá trị nào của x thì biểu thức N xác  x −7 định. ( 2− 7) (2 ) 2 2             c/ Thực hiện phép tính  + 7 −5                       Bài 2:(3 điểm)   75a              a/ Tính  2. 50 ;  (a > 0) 3a −5              b/ Khử mẫu của biểu thức lấy căn   (với x0) x 3               b/ Tính giá trị của biểu thức:  2 60 − 15 + 5 ( 3− 5 ) 3− 4 5 3− 7    Bài 4:(2 điểm) �2 x x 3x + 3 ��2 x − 2 �           Cho biểu thức:  P = � � + − : �� − 1� (x 0, x 9)      � x +3 x − 3 x − 9 ���� x − 3 � �           a/ Rút gọn P.  1           b/ Tìm tất cả các giá trị của x để  P < − 3  Bài 5:(0,5điểm)           Tính  3 − 1 − 21 − 12 3 12
 13.  ĐỀ S    Ố 11   Bài 1:(2,5 điểm)          a/  Phát biểu định lí so sánh căn bậc hai số học.          b/ Tính  3 125 + 3 −27 x +1          c/ Cho biểu thức  A = . Với giá trị nào của x thì biểu thức A xác định. x −5 ( 3− ) (2 ) 2 2          d/ Thực hiện phép tính  10 + 10 − 6                      Bài 2:(3 điểm)   108a          a/ Tính  2. 18 ;  (a > 0) 3a −7          b/ Khử mẫu của biểu thức lấy căn   (với x0) x          b/ Tính giá trị của biểu thức:  2 56 − 14 + 2 7 ( 7− 2 ) 7− 8 2 3− 7   Bài 4:(2 điểm) �2 x − 2 ��2 x x 3x + 3 �         Cho biểu thức:  P = � � − 1�� : �� + − (x � 0, x 9)      � x −3 �� x + 3 x −3 x −9 � �          a/ Rút gọn P.           b/ Tìm tất cả các giá trị của x để  P > −3   Bài 5:(0,5điểm)           Tính  − 3 + 9 − 37 − 20 3 13
 14.  ĐỀ S    Ố 12  Bài 1: (2,0 điểm)  Tính :a)  8,1 360   ;            b)   3 64 + 3 −125 Bài 2: (1,0 điểm) Tìm điều kiện đối với x để căn thức sau có nghĩa:  3 2 x Bài 3: (3,0 điểm) Thực hiện phép tính: a)  2 3 + 48 − 75 − 243 � 7 − 14 15 − 5 � 1 b)  � � + � �: � 1 − 2 1 − 3 � 7+ 5 c)  ( 3 + 1) 4 − 2 3      Bài 4: (1,0 điểm) Giải phương trình:  3x + 2 = 5   �2 x x 3x + 3 � x − 3 Bài 5: (3,0 điểm) Cho biểu thức:  P = � � + − �      � x +3 x −3 x −9 � � x +1 a) (0,75 điểm) Tìm điều kiện của x để biểu thức P xác định b) (1,25 điểm) Với điều kiện ở câu a hãy rút gọn P.  1 c) (0,5 điểm) Tìm các giá trị của x để  P < − . 3 d) (0,5 điểm) Tính giá trị của P khi x = 19 − 6 10 . 14
 15.  ĐỀ 1 3    Bài 1: (2,0 điểm) a)  Áp dụng tính : 999 : 111 b) Tính  3 125 + 3 −27 Bài 2: (1điểm) Tìm điều kiện đối với x để căn thức sau có nghĩa:  2 − 3x Bài 3: (3 điểm) Thực hiện phép tính: a)  (1 điểm)  5 2 + 18 − 98 − 288 �3− 6 15 − 5 � 1 b) (1 điểm)  � � + : � �1 − 2 1− 3 � � 3+ 5 c)  (1điểm)  ( 3 − 1) 4 + 2 3      Bài 4: (1 điểm) Giải phương trình:  3x − 2 = 5   � a 3a + 3 2 a � a − 3 Bài 5: (3 điểm) Cho biểu thức:  Q = � � − + �      � a − 3 a − 9 a +3� � a +1 a) (0,75 điểm) Tìm điều kiện của a để biểu thức Q xác định b) (1,25 điểm) Với điều kiện ở câu a hãy rút gọn Q.  1 c) (0,5 điểm) Tìm các giá trị của x để  Q < − . 3 d) (0,5 điểm) Tính giá trị của Q khi a =  20 − 6 11 15
 16. ĐỀ SỐ 14 I – TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM) Câu 1: Căn bậc hai số học của 25 là: A. 5; B. – 5; C. ± 5 D. 625. Câu 2: Trong các số  12;  3 2;  2 3;   10;  2 4  , số lớn nhất là: A. 2 3  ; B.  3 2  ; C.  2 4  ; D.  10   −5 Câu 3: Hàm số  y =  xác định khi và chỉ khi: 3 − 4x 3 3 3 A. x <  ; B.  x −  ; C.  x >  ; D. 4 4 4 ∀x R  . Câu 4: Giá trị của  6 − 2 5 − 5  bằng: A. 2 5  ; B.  1 + 2 5  ; C.  1 − 2 5  ; D. – 1. x Câu 5: Giá trị của x để  4x − 3 − 2 = 0  là: 9 A. 1; B. 2 C. 3 D. 4. (2 ) 2 Câu 6: Giá trị của  7 −7 2  bằng: A. 7 2 − 2 7  ; B.  2 7 − 7 2  ; C. Không xác định; D.  (2 7 −7 2 ) b4 Câu 7: Với a > 0, biểu thức  2a 2  bằng: a2 A. 2b2; B. 2ab2; C. 2|a|b2; D.  ±2ab . 2 Câu 8. Một hình lập phương có thể thích bằng 27 cm3, cạnh hình lập phương là: A. 27 cm; B. 9 cm; C. 3√3 cm; D. 3  cm. II ­ TỰ LUẬN (6 ĐIỂM) Bài 1: (1,5 điểm) Tính giá trị các biểu thức: 3 2 10 − 5 3 5 + 3 2 a) A = −  ; b)  B = − +  . 1+ 3 1− 3 2 −1 5 +3 2 Bài 2: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau: a) x = 7 − 4 3   49 − 28x + 4x 2 − 5 = 0  ; b)  1 4x − 8 x−2 −4 + 9x − 18 − 5 = 0  . 2 9 x 1 2 Bài 3: (3,0 điểm) Cho các biểu thức:  A = +   và  B =   với x ≥ 0, x ≠ 4. x−4 x −2 x −2 a) Tính giá trị của B khi  x = 7 − 4 3  . A b) Rút gọn biểu thức  P =  . B 4 c) Tìm các giá trị của x để  P =  . 3 ( ) d) Tìm x thỏa mãn:  x + 1 P − x − 4 x − 1 + 26 = −6x + 10 5x  . 16
 17. ĐỀ SỐ 15 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2 điểm) Câu 1: Căn bậc hai của 9 là : A.  ­3 B.  3 C.  9 D.  3 2 Câu 2: Kết quả của phép khai phương  81a  (với a 
 18. ĐỀ SỐ 16 Bài 1 ( 2đ) : Tính    a)   .   b)  .         c)  +   Bài 2  ( 3đ)  a)  Khử mẫu của biểu thức sau rồi rút gọn: ­7xy .    với x;y  0 và x ≠ 4 a) Rút gọn P                     b)Tìm x để P > 3 Bài 4 ( 1đ): Cho a; b; c ≥ 0. Chứng minh rằng a +b + c ≥   ab + bc + ca      ( 1đ):   Chứng minh rằng A =  1 + 20082 + 20082 2008    có giá trị là số tự   Bài  5 + 20092 2009 nhiên. 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2