intTypePromotion=1
ADSENSE

Mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc với Internet: Phần 2

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:138

66
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu tiếp tục chia sẻ với bạn đọc về 2 chương 4,5: Internet và sự thể hiện bản sắc, những vấn đề đặt ra từ sự kết nối mạng lưới xã hội và thể hiện bản sắc của giới trẻ hiện này trong không gian internet. Hy vọng nội dung của tài liệu sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu về internet và mạng lưới xã hội của bạn đọc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc với Internet: Phần 2

Chưoĩìg 4<br /> IN TER N ET VÀ s ụ THẺ HIỆN BẢN SẮC<br /> <br /> Trong thế giới của internet mà chúng ta đang quan tâm,<br /> quá trình tạo dựng và thể hiện bản sắc liên quan tới những<br /> người sử dụng internet là một chủ đề được nhiều nghiên cứu<br /> bàn tới. Có thể kể tới nghiên cứu của Annette N. Markham<br /> (1998) đã diễn giải các cách mà người sử dụng internet tạo<br /> nên ý nghĩa cho những sự trải nghiệm trực tuyến của họ, hay<br /> nghiên cứu của Daniel and Don Slater (2000) cũng khẳng<br /> định rằng, internet đang định hình và bị định hình bởi cuộc<br /> sống của những người sử dụng nó. Như vậy, việc con người<br /> trải nghiệm cuộc sổng của mình trong thế giới của internet đã<br /> tạo nên những ý nghĩa nhất định, những sự định hình nhất<br /> định cho cuộc sống của họ và đỏ chính là cách mà họ tạo<br /> dựng nên bản sẳc của họ và thể hiện bản sắc đó trong cộng<br /> đ ồ n g m ạ n g v à tr o n g th ự c t ế đ ờ i s ố n g . S ự t h ể h iệ n b ản s ắ c n à y<br /> <br /> cũng đã được các tác giả David Morley, Kevin Robins;<br /> Routledge (1995) bàn tới mà chúng tôi đã dẫn ra ở mục Tình<br /> hình nghiên cứu trong phần M ở đầu. Từ những gợi mở đ ó ,<br /> vấn đề mà chúng tôi quan tâm ờ chương này là tìm hiểu xem<br /> giới trẻ thể hiện bản sắc cá nhân và bản sấc nhóm như thế nào<br /> trong không gian ảo của internet? Sự chi phối lẫn nhau giữa<br /> việc thể hiện bản sẳc trong không gian ảo và không gian thực<br /> cùa cuộc sống? Tại sao giới trẻ lại cần đến không gian ảo đ ể<br /> <br /> d tư ư n g 4. I nt er ne t và s ự thể hiện b án sác<br /> <br /> 187<br /> <br /> thẻ hiện da chiều bản sắc? Tại sao xã hội lại dùng các thuật<br /> ngừ liên quan tới thế giới mạng để định danh giới trẻ như: thô<br /> hệ facebook, thế hệ net?,...<br /> 1. Nhu cầu thể hiện bản sắc trên mạng của giói trẻ<br /> Nhu cầu thể hiện bản thân, thể hiện cái tôi của mỗi cá nhân<br /> trên mạng có lẽ là nhu cầu cùa hầu hết các bạn trẻ hiện nay. Có<br /> bạn thỉ thể hiện rõ nhu cầu đó, có bạn thì không, song đa số<br /> những bạn trẻ mà chúng tôi đã phỏng vấn đều cho rằng, việc<br /> thể hiện bản sắc cùa cá nhân họ trên mạng là điều cần thiết và<br /> nên làm. Có thể nói, sự thể hiện bản sắc cá nhân qua internet là<br /> một nhu cầu có thực và quan niệm này chiếm sổ đông, có bạn<br /> có nhu cầu thể hiện bản thân trên mạng cho chính mình, có bạn<br /> lại có nhu cầu hướng hình ảnh bản thân đến sự tiếp nhận cùa<br /> cộng đồng mạng, song dù cách nào thì mồi cá nhân cũng thể<br /> hiện một nét bản sắc như thế nào đó khi họ tham gia vào thế<br /> giới ảo đa tiện ích của internet. Có rất nhiều cách thức thể hiện<br /> nhu cầu bộc lộ bản sắc cá nhân trên mạng, tuy nhiên, ờ đây<br /> chủng tôi bàn tới một số khía cạnh sau:<br /> - Thể hiện bản sac do thói quen bộc lộ cái tôi tự nhiên<br /> Khi lý giải sự thể hiện mình trên mạng, một bạn nữ, 30<br /> tuồi (Hà Nội) cho rằng, sự thề hiện bản sắc của bạn ấy trên<br /> mạng là do có thói quen thể hiện cái tôi trong mọi việc. Một<br /> bạn nam, 24 tuổi (Tp. Hồ Chí Minh) có quan điểm tương tự<br /> cho ràng: “giao tiếp trên mạng hay ở đâu thì tôi cũng vẫn là<br /> con người như vậy, ai hay giao lưu với tôi đều biết được, có<br /> thể không biết cả nhung cũng biết những cái cơ bản về tính<br /> cách của tôi, ờ đâu cái tôi của tôi cũng thế”. Mạng xã hội là<br /> một kiểu môi trường giao tiếp khác của xã hội. là một nhánh<br /> <br /> 188<br /> <br /> INTERNET: MẠNG LƯỚI XÀ HỘI VÀ<br /> <br /> của CUỘC Sống, bởi vậy, sự bộc lộ cái tôi trên mạng cũng xảy<br /> ra tất yếu, mang tính bản năng, nhu cầu bộc lộ cái tôi trôn<br /> mạng không phân biệt đáng kể so với đời thực.<br /> - Sử dụng mạng internet để mở rộng cách thức bộc lộ cái tôi<br /> Ờ khía cạnh này, người dùng coi việc sử dụng mạng như<br /> một cách thức lấp đầy nhu cầu tự thể hiện - vốn chưa được<br /> thỏa mãn triệt để trong cuộc sống thực. Nhu cầu thể hiện bản<br /> sắc của những bạn trẻ theo hình thức này có sự ý thức chù<br /> động hơn so với việc thể hiện cái tôi tự nhiên. Kết quả Ihảo<br /> luận nhóm của chủng tôi ờ cả 3 nhóm tuổi: học sinh, sinh viên<br /> và thanh niên đã đi làm đều cho thấy, các bạn trẻ coi mạng là<br /> không gian chia sẻ và thể hiện mình, sự thể hiện ấy mang tính<br /> chủ động và nhiều khi là có mục đích. Các bạn trè đã chia sẻ<br /> khá nhiều trường hợp chủ động xây dựng cá tính trên mạng<br /> theo cách mà họ ưa thích hoặc muốn người khác hiểu về<br /> mình. M ột bạn nam, 21 tuổi (Hà Nội) kể về người bạn thân ở<br /> lớp đại học của mình: “em có thằng bạn thân ở lớp, bình<br /> thường, nó rất ít nói, trầm tính, nhiều đứa trong lớp tức vì<br /> chẳng biết nó nghĩ gì, hiểu gì, có sở thích gì, nhưng em chứng<br /> kiến nó khác hẳn ở trên mạng, nó sôi nổi, hài hước, tự hào<br /> khoe sở thích vẽ của nó, nó toàn up ảnh những bức vẽ của nó<br /> lên mạng và rất nhiều đứa thích nó trên mạng”. Thực trạng<br /> này khá phổ biến, nhiều bạn ngoài đời rất nhút nhát, kém tự<br /> tin do cậu ta học không giỏi, hình thức không đẹp, không có<br /> tài ăn nói,... song, trong không gian ảo của mạng internet, cậu<br /> ta lại thể hiện ra tính cách ngược hẳn và chính điều đó tạo cho<br /> cậu ta sự tự tin thực sự trong thế giới của riêng mình. Điều<br /> này cho thấy, rất nhiều bạn trẻ cần tới thế giới mạng nhằm tạo<br /> thêm sự tự tin hay sức mạnh để khấc phục được những khó<br /> khăn hay mặc cảm thực tế.<br /> <br /> ClticưiiỊị 4. I nt er n e t và s ự thể hiện b ả n sắc<br /> <br /> 189<br /> <br /> Một bạn nữ, 26 tuồi là nhân viên tư vấn, sau 2 năm ờ nhà<br /> lam nội trợ và chăm sóc con đầu lòng, bạn trỏ này sử dụng<br /> inạng xã hội để nối lại liên lạc với bạn bè, cập nhật và chia sẻ<br /> ihông tin với những người ít có dịp gặp gỡ. Mạng xã hội trở<br /> thành một kênh giao tiếp thay thế cho sự giao tiếp thực, qua<br /> lưưng tác với nhũng “người bạn mạng” mà bạn ấy nảy sinh<br /> nhiều hơn nhu cầu bộc lộ, thể hiện bàn thân: “Tôi lên mạng<br /> internet dể tìm hiểu xem cuộc sổng của người khác hiện giờ ra<br /> sao, họ có gì khác trước, có gì kỳ lạ, từ đó so sánh với trải<br /> nghiệm đã qua và cuộc sống hiện tại của tôi. Đen lượt mình,<br /> khi bước vào thế giới mạng, tôi cũng muốn mọi người biết tôi<br /> là ai, tôi khác biệt với mọi người như thế nào”. Rất nhiều bạn<br /> khác cũng chia sẻ rằng, họ cảm thấy tự tin hơn khi thể hiện<br /> bản thân mình trên mạng.<br /> Cũng là một cách mở rộng phương thức bộc lộ cái tôi trên<br /> mạng, nhiều bạn trẻ thể hiện bản sắc cá nhân như một cách<br /> khám phá cái tôi tiềm ẩn của họ. Do tính chất khác biệt của<br /> mạng xã hội so với mọi cách thức giao tiếp khác mà mạng xã<br /> hội có khả năng thúc đẩy con người bộc lộ mình theo những<br /> cách thức mới lạ hơn trong cuộc sống thường ngày. Bạn nam,<br /> 29 tuối (Hà Nội) cho rằng, bản thân bạn ây cần có nhu cầu thế<br /> hiện mình qua mạng xã hội trong khi những người bạn khác<br /> của bạn ấy tùy theo từng người mà nhu cầu này có hoặc<br /> không, bạn này cho biết: “Những thành viên trên mạng<br /> thường thể hiện rõ cá tính, thậm chí là những cá tính ít bộc lộ<br /> trons cuộc sống ngày thường, vì mạng xã hội cho họ nhiều<br /> cách thức khác để thể hiện bản thân hơn các giao tiếp thông<br /> thường (qua việc chia 3C 3Ờ thích, đưa ra ý kiến trong tranh luận,<br /> <br /> 190<br /> <br /> INTERNET: M ẠNG LƯỚI XẢ HỘI VÀ.<br /> <br /> ẩn danh, xây dựng hình ảnh mới về bản thân thône qua “nick<br /> name” và các thông tin liên quan như ảnh đại diện, sờ thích<br /> đại diện được đưa lên...)”. Một bạn nữ, 19 tuồi (Hà Nội) chia<br /> sẻ: “từ ngày có mạng, em thấy mình cũng như các bạn em<br /> khác hẳn, năng động hơn, chịu khó tìm kiếm, chia sẻ thông tin<br /> hơn, em làm được những việc mà trước kia chẳng bao giờ<br /> nghĩ tới và cũng không biết là mình có thể làm được, ví như<br /> làm admin cho một forum chẳng hạn”,... Nhiều bạn trẻ khác<br /> cũng có những tâm sự tương tự. Có thể nói mạng internet, đặc<br /> biệt là mạng xã hội cho phép các bạn trẻ khám phá bàn thân<br /> nhiều hơn, trở nên tự tin, năng động hơn, ví dụ việc tham gia<br /> đóng góp ý kiến trao đổi, gia nhập các hội, nhóm về hoạt động<br /> tình nguyện trẻ trên mạng khi có thời gian rảnh rồi. Như vậy,<br /> khác với môi trường giao tiếp thông thường, không gian mạng<br /> trở thành môi trường cho phép giới trẻ trải nghiệm, làm thử<br /> những việc chưa từng làm, từ đó khám phá góc khuất hay khả<br /> năng tiềm ẩn trong mỗi cá thể và thể hiện được cái tôi cũng là<br /> tạ o dựng bản sắc cá nhân của họ.<br /> Việc khám phá bản thân, tìm kiếm sự tự tin cho bản thân<br /> trong không gian mạng vốn đã là nhu cầu quan trọng với các<br /> bạn trẻ bình thường thì điều này còn quan trọng hơn đối với<br /> các bạn trẻ thuộc các nhóm xã hội đặc biệt. Nghiên cứu của<br /> Steve Jones (1997)1 đã phân tích không gian mở và kết nối<br /> trong thế giới của internet, của mạng xã hội đã tạo dựng nên<br /> một không gian bản sắc cho những nhóm xã hội yếu thể hay<br /> <br /> 1. Steve Jones edited, 1997, Virtual culture:<br /> <br /> cybersociety, Sage Publication Ltd.<br /> <br /> identity and communication in<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2