intTypePromotion=1

Mẫu bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
370
lượt xem
67
download

Mẫu bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ; Mẫu số: 01-2/TTĐB (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) (Kèm theo Tờ khai TTĐB mẫu số 01/TTĐB)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

  1. Mẫu số: 01-2/TTĐB Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (Kèm theo Tờ khai TTĐB mẫu số 01/TTĐB) Kỳ tính thuế: tháng.......... năm........... Người nộp thuế:..................................................................... Mã số thuế: ...................................................................... I. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào: Chứng từ hoặc biên lai Số Số Số nộp thuế TTĐB Tên lượng Thuế thuế thuế Thuế nguyên đơn vị TTĐB trên TTĐB TTĐB Ngày, TTĐB liệu đã nguyên 1 đơn vị đã chưa STT tháng, đã Ký nộp liệu nguyên liệu khấu được Số năm nộp hiệu thuế mua mua vào trừ các khấu phát (đồng) TTĐB vào (đồng) kỳ trừ đến hành trước kỳ này (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10) Tổng cộng II. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ: Lượng Thuế nguyên TTĐB trên Tổng thuế Tên nguyên Mặt hàng Số liệu trên 1 1 đơn vị TTĐB đầu vào STT liệu chịu thuế tiêu thụ lượng đơn vị sản nguyên liệu được khấu trừ TTĐB đầu vào phẩm tiêu đầu vào (đồng) thụ (đồng) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)x(5)x(6) Tổng cộng ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
  2. Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2