intTypePromotion=1

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Chia sẻ: Tình Yêu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
6
download

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 6 Tên cơ sở đánh giá: BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Chứng chỉ chuyên môn về HK và các VBCC khác - Kiểm soát đường dài, tiếp cận, tại sân (rada và non radar) Số TT Họ và tên ( ngày sinh) Giới tính Chức vụ, đơn vị công tác Huấn luyện viên không lưu, đơn vị … Trình độ học vấn Tr. độ N. ngữ (Tiếng Anh, Pháp...) Chuyên môn đang làm Kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn (Ghi quá trình công tác) - Từ tháng/năm đến tháng/năm làm KSđường dài …… - Từ tháng/năm đến tháng/năm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

  1. Mẫu số 6 Tên cơ sở đánh giá: BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Chứng chỉ Kinh nghiệm công tác Chức vụ, Tr. độ N. Số Họ và tên Giới Trình độ chuyên môn Chuyên môn trong lĩnh vực chuyên đơn vị ngữ (Tiếng Ghi chú TT ( ngày sinh) tính học vấn về HK và các đang làm môn công tác Anh, Pháp...) VBCC khác (Ghi quá trình công tác) 1 Nguyễn ThuýVăn Huấn luyện Trung cấp KS Cử nhân tiếng - Kiểm soát Huấn luỵn viên - Từ tháng/năm đến tháng/năm A Nữ - viên không không lưu; Cử Anh; Tiếng đường dài, tiếp không lưu làm KSđường dài …… 18/9/1972 lưu, đơn vị nhân kinh tế; Anh Level 5; cận, tại sân (rada - Từ tháng/năm đến tháng/năm … Cư nhân tiếng và non radar) làm KS đường dài, tiếp cận … Anh - Từ tháng/năm đến tháng/năm làm HLV không lưu …. 2 Trần Văn B Cơ trưởng - Lái tàu bay Tiếng Anh - Các loại chứng - Cơ trưởng tàu - Từ tháng/năm đến tháng/năm Nam - 12/5/1969 tàu bay - Cử nhân Luật Level 6 chỉ lái tàu bay bay Boeing 777- lái chính tàu bay A.321 … Boeing 777- (kiểu, loại) 200E và A321, - Từ tháng/năm đến tháng/năm 200E Hãng …; lái chính tàu bay B.777- - Giáo viên huấn 200E…… luyện bay … - Ngày tháng năm 20… Thủ trưởng Cơ sở đánh giá Người lập biểu (ký tên, đóng dấu)
  2. Ghi chú: Biểu này được gửi kèm theo báo cáo về giáo viên và các văn bằng, chứng chỉ giáo viên đánh giá phù hợp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2