intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu đề nghị

Xem 1-0 trên 0 kết quả Mẫu đề nghị
 • Bài viết "Sử dụng phương pháp Markov Chain Monte Carlo ước lượng hàm mũ ma trận" trình bày về phương pháp ước lượng hàm phụ thuộc vào một hoặc nhiều phân phối mũ ma trận. Phương pháp được chúng tôi đề nghị sử dụng là Markov chain Monte Carlo nhằm xây dựng quá trình Markov dưới biến mũ ma trận kết hợp với mẫu Gibbs để thu được một dãy độ đo xác suất mũ ma trận dừng từ phân phối hậu nghiệm của quan trắc đã cho.

  pdf9p runordie2 06-06-2022 7 1   Download

 • Mẫu Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trình bày rõ các thông tin sau: thông tin chung về công trình, danh mục hồ sơ đề nghị thẩm tra, nội dung chủ yếu thiết kế xây dựng, nhận xét chất lượng hồ sơ thẩm tra, kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng, kết quả thẩm tra dự toán, kết luận và kiến nghị.

  doc5p thenthenn 23-06-2022 12 1   Download

 • Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân của lưu học sinh là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích cá nhân của lưu học sinh đề nghị tặng bằng khen, giấy khen. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của người báo cáo, nội dung báo cáo. Mời bạn tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 9 1   Download

 • Mẫu Biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu được sử dụng cho các bạn đang chuẩn bị nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Biên bản này sẽ giúp cho các bộ phận liên quan tiếp quản công việc còn đang dang dở của bạn một cách dễ dàng, giúp hệ thống vận hành của cơ quan, doanh nghiệp không bị gián đoạn.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 6 1   Download

 • Mẫu Biên bản họp xét kết nạp Đoàn viên là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép tiến trình cuộc họp để ra nghị quyết đề nghị Ban chấp hành Đoàn trường, Đoàn khoa xem xét kết nạp Đoàn cho các thanh niên ưu tú trong chi đoàn. Nội dung trong biên bản cần trình bày đầy đủ các thông tin cơ bản như: thời gian, địa điểm, chủ trì, chi đoàn tiến hành họp xét kết nạp, đồng chí giới thiệu, tỉ lệ biểu quyết.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 5 1   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền xin được chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày chi tiết cụ thể thông tin người làm đơn, trình độ chuyên môn, đơn vị công tác, chứng chỉ hành nghề xây dựng.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 3 1   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn" cần nêu rõ nội dung chi tiết thông tin về doanh nghiệp như: tên doanh nghiệp, trụ sở chính, số điện thoại, nội dung thông tin đầu mối liên hệ. Mẫu đơn đề nghị được ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 7 1   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe là biểu mẫu được lập ra nhằm xin cấp đổi giấy phép lái xe đã bị mất hoặc quá hạn. Đây là mẫu đơn mới nhất theo quy định hiện hành được ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BGTVT. Mời bạn cùng tham khảo.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 10 1   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị miễn tiền phạt (Mẫu số: 01/ĐNMTP) là biểu mẫu được lập ra để xin được miễn giảm tiền phạt vi phạm hành chính. Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 4 1   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo được ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mẫu nêu rõ họ tên người đề nghị, nội dung đề nghị, thông tin sản phẩm.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 6 1   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc nêu rõ các thông tin về người sử dụng lao động, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lao động, đề nghị. Mời bạn tham khảo và tải về tại đây.

  doc4p thenthenn 23-06-2022 7 1   Download

 • Mẫu Đơn xin làm việc kiêm nhiệm là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được làm việc kiêm nhiệm tại cơ quan doanh nghiệp đó. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, trình độ, chuyên ngành đào tạo, lý do làm đơn.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 6 1   Download

 • Mẫu Đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới hiệu trưởng, phòng công tác học sinh sinh viên để xin được nghỉ học để đi học tại nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin nghỉ, thời gian bắt đầu xin nghỉ. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 8 1   Download

 • Mẫu Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện là biểu mẫu được chủ phương tiện lập ra và gửi lên Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã xác nhận để đăng ký thường trú, tạm trú cho bản thân mình. Đây là mẫu giấy xác nhận mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 62/2021/NĐ-CP hương dẫn chi tiết Luật cư trú 2020.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 4 1   Download

 • Mẫu Phiếu đăng ký phúc tra bài thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ là mẫu phiếu lập ra để đề nghị hội đồng tuyển sinh chấm điểm lại bài thi. Nội dung mẫu phiếu nêu rõ họ tên người yêu cầu phúc tra, ngành dự thi, môn phúc tra, lý do. Mời bạn tham khảo.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 5 1   Download

 • Mẫu Quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn (Mẫu số 47-HS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Đây là mẫu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập ra để quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn đối với các vụ án. Mẫu nêu rõ thông tin thành phần Hội đồng xét kháng cáo quá hạn, nội dung kháng cáo, quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn,…

  doc4p thenthenn 23-06-2022 4 1   Download

 • Mẫu Sổ phát thẻ đảng viên (Mẫu 8-TĐV) là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc phát thẻ đảng viên. Mẫu sổ nêu rõ thông tin đảng viên được phát thẻ đảng viên, ngày vào đảng... Mời bạn tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 6 1   Download

 • Mẫu Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị (Mẫu số 01đ) là mẫu thông báo được tòa án lập ra để thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin người nhận thông báo, nội dung bản thông báo... Mời bạn tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 8 1   Download

 • Mẫu Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nêu rõ thông tin cá nhân người đăng ký sát hạch, lĩnh vực hành nghề, hạng, địa điểm đăng ký sát hạch. Mời bạn tham khảo.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 3 1   Download

 • Mẫu Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường là mẫu biên bản được lập ra để bàn giao cho nhân viên bảo vệ về cơ sở vật chất của nhà trường trong thời gian nghỉ hè. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin người tham gia, nội dung bàn giao, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ.

  doc3p thenthenn 23-06-2022 14 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu đề nghị
p_strCode=maudenghi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2