intTypePromotion=4

Mẫu Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học

Chia sẻ: Lê Hùng Quốc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

1
2.919
lượt xem
443
download

Mẫu Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bối cảnh Như chúng ta đã thấy, việc quản lý ở các phòng máy thực hành của trường chúng ta xảy ra những bất cập như là: Việc quản lý user cần mỗi sinh viên ghi bằng tay vào biên bản, Khó khăn trong việc truy cứu trách nhiệm khi có sự cố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SV ĐỀ TÀI QUẢN LÝ PHÒNG MÁY THỰC HÀNH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Lương Văn Vân NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: 1. Trần Văn Thao 2. Lê Hùng Quốc 3. Hồ Đông Nhựt 4. Nguyễn Văn Hiền 5. Nguyễn Thanh Hội 1/nn
 2. NỘI DUNG BÁO CÁO  Lý do chon đề tai ̣ ̀  Muc tiêu, nhiêm vụ ̣ ̣  Dự kiến phương pháp triển khai  Phạm vi nghiên cứu  Nội dung thực hiện đề tài  Giải pháp  Kết quả dự kiến  Phạm vi ứng dụng  Kết luận và hướng phát triển  Tài liệu tham khảo 2/nn
 3. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bối cảnh Như chúng ta đã thấy, việc quản lý ở các phòng máy thực hành của trường chúng ta xảy ra những bất cập như là: 1. Việc quản lý user cần mỗi sinh viên ghi bằng tay vào biên bản 2. Khó khăn trong việc truy cứu trách nhiệm khi có sự cố 3. Khó khăn trong việc theo dõi sinh viên thực hành trên máy tính 4. Khó khăn trong việc theo dõi các máy tính có hoạt động hay không 5. Tắt mở hệ thống phòng máy Vấn đề đặt ra Từ những bất cập trên,cần phải có 1 phần mềm quản lý giải quyết được các bất cập trên 3/nn
 4. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ Mục tiêu Phần mềm quản lý gồm những chức năng chính sau: 1. Lưu trữ thông tin sinh viên tại thời điểm thực hành 2. Giám sát được thông tin sinh viên ngồi máy 1. Theo dõi các máy tính có hoạt động hay không 1. Tắt, mở từ xa các máy tính trong mạng của phòng máy 2. Gửi thông điệp đến các máy trong hệ thống mạng Ý nghĩa + Khoa học: Tìm hiểu nghiên cứu kĩ thuật lập trình mạng được cài đặt trên ngôn ngữ C# và lưu trữ dữ liệu bằng ngôn ngữ XML. Qua đó nâng cao tầm hiểu biết và trình độ của SV + Thực tiễn: Tạo ra phần mềm giải quyết được những bất cập của phòng máy loại bỏ việc quản lý bằng tay truyền thống….. 4/nn
 5. DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI Phương pháp:  Cơ sở lý thuyết Dùng kĩ thuật lập trình mạng được cài đặt trên ngôn ngữ C#  Các bước thực hiện 1.Nghiên cứu ngôn ngữ C# , ngôn ngữ XML và Kĩ thuật lập trình mạng 2.Phân tích đặt tả bài toán thực tế 3.Đi vào thiết kế chương trình 4.Cài đặt và test thử chương trình 5.Sửa lỗi chương trình nếu có 6.Đi vào sử dụng trên hệ thống thật 5/nn
 6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: 1. Windows Application 2. Lập trình SOCKET 3. Cơ sở dữ liệu Access 4. Ngôn ngữ XML Phạm vi nghiên cứu: 1. Ngôn ngữ Lập trình C# 2. Giao thức TCP/IP 3. Lưu trữ thông tin sinh viên thực hành 4. Đọc và ghi dữ liệu trên file XML 6/nn
 7. GIAO TIẾP GIỮA SERVER & CLIENT 2.Client1 r 1 ito on nh  M 3.C le te a  5.S on ea ` r r en 9.R d H nec Cr se ec t1 Server 6. os  U eiv tNa 7. e M me 1.Listening Thread 1 sg 4.Accept 2.Client2 1.IPEndPoint Thread 2 (IPAdress ,Port) ­­­­­­­­­­­ 8. Gọi  ` tới client Thread n 2.Client n ` 7/nn
 8. CẤU TRÚC LỆNH & TRUYỀN LỆNH CỦA SERVER Server Msg Server Chuyển sang Chuyển String sang byte Socket  tham  Client chiếu tới  Chuyển sang Send Client  Client Socket String  Byte
 9. CẤU TRÚC LỆNH & TRUYỀN LỆNH CỦA CLIENT Client Tên Msg Chuyển sang Chuyển Tên Máy String sang byte Msg kèm theo Socket Send Byte Tên Msg Tách thành Chuyển sang Server Tên Máy  Msg String Msg kèm theo
 10. GIẢI PHÁP Vận dụng lý thuyết 1. Vận dụng các kiến thức đã học được trên lớp 2. Tìm hiểu ngôn ngữ C# và ngôn ngữ XML 3. Nghiên cứu kỹ thuật lập trình mạng Vận dụng thực tế 1. Dựa trên thực trạng của việc quản lý phòng máy của phòng thực hành Các phương tiện, công cụ có thể triển khai 1. Mô hình mạng LAN 2. Máy tính và các thiết bị mạng 3. Phòng máy thực hành 10/nn
 11. KẾT QUẢ DỰ KiẾN 1. Nghiên cứu được ngôn ngữ lập trình C#, ngôn ngữ XML, kỹ thuật lập trình mạng 2. Hoàn thành được 1 phần mềm hoàn chỉnh chạy được trên hệ thống thật 11/nn
 12. KẾT LUẬN Kết quả đạt được Tạo ra được phần mềm quản lý phòng máy Phạm vi ứng dụng Cho phòng thực hành của trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hoà Dự kiến khả năng phát triển : 1. Quản lý thi cử 2. Chương trình thi khám phá IT 12/nn
 13. Tài liệu tham khảo  Tài liệu tiếng Anh : Csharp Network Programming tác giả Richard Blum C Professional Projects Nhóm tác giả NIIC vv...  Tài liệu tiếng Việt : [1] “Tự học C#”, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Phước Lành, Đỗ Kim Oanh, NXB Thống Kê, 2002. [2]. “.NET Toàn tập”, Dương Quang Thiện (Chủ biên), NXB Tổng Hợp TP.HCM, 2006  Internet : 1. www.codeguru.com 2. www.codeproject.com 3. www.quantrimang.com 13/nn
 14. Xin cảm ơn 14/nn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2