intTypePromotion=1

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã

Chia sẻ: Trần Minh Tấn | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
46
lượt xem
3
download

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã được biên soạn với mục tiêu cung cấp thêm tư liệu tham khảo cho các nhà quản lý, lãnh đạo của hợp tác xã trong quá trình biên soạn báo cáo hàng năm. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã

  1. HTX SX VÀ KD BƯỞI  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẶC SẢN BẰNG LUÂN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bằng Luân, ngày       tháng 10  năm 2020 BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA HTX  TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN THÁNG 10/2020 I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HTX 1. Tổng quan chung về tình hình phát triển của HTX: HTX sản xuất và kinh doanh bưởi đặc sản Bằng Luân được thành lập từ  tháng 9 năm 2017. Tổng số thành viên ban đầu của HTX là 23 thành viên với số  vốn điều lệ là 11,5 triệu đồng.  1. Tên hợp tác xã: Hợp tác xã dịch vụ sản xuất và kinh doanh bưởi đặc sản Bằng  Luân. 2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 15, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng. 3. Vốn lưu động: 250.000.000 đ 4. Số lượng thành viên: 57 người 5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh: ­ Quả bưởi thành phẩm; ­ Cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ thành viên; ­ Liên kết tiêu thụ bưởi giống; ­ Dịch vụ chăm sóc thâm canh, thu hoạch bưởi đặc sản; ­ Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm (liên kết tiêu thụ); ­ Liên kết bảo vệ môi trường. ­ Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất bưởi Bộ máy hợp tác xã gồm 5 người gồm:  ­ Hội đồng quản trị: 05 người. + Chủ tịch HĐQT: 01 người + Giám đốc: 01 người + Thành viên HĐQT: 01 người + Kiểm soát viên: 01 người + Kế toán: 01 người. Đánh giá khả năng cạnh tranh và thị trường tiêu thụ sản phẩm: ­ Sản phẩm quả  bưởi là một lợi thế  của HTX sản xuất và kinh doanh   bưởi đặc sản Bằng Luân. Đây là loại bưởi đã được người dân trồng cách đây 
  2. hàng trăm năm về trước và được các nhà khoa học đánh giá là phù hợp với thổ  nhưỡng và khí hậu của nơi đây. Ngoài ra trong những năm gần đây người dân  còn trồng thêm một số giống bưởi khác là bưởi Diễn, bưởi Xuân Vân, bưởi Sửu   …, hiện nay các hộ dân đang trồng, chăm sóc cây bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP,  đây là lợi thế rất lớn để sản phẩm bưởi của HTX chiếm lĩnh thị trường. ­ Mặc dù lượng bưởi trên địa bàn xã hiện nay rất lớn, tuy nhiên, mục tiêu  giai đoạn đầu cũng như các năm tiếp theo của HTX là tạo ra sản phẩm bưởi có   chất lượng, mang tính chất hàng hóa, nhằm thu hút khách hàng đến với sản  phẩm của HTX.  ­ Thị trường chính của HTX giai đoạn đầu là các cơ quan, doanh nghiệp   trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, một phần sẽ thâm nhập vào các của hàng bán lẻ  tại các điểm chợ trong tỉnh và chợ đầu mối tại Hà Nội. Qua đó từng bước nâng cao được vai trò là cầu nối giữa các thành viên  của HTX với thương lái và các doanh nghiêp trên thị trường. 2. Tình hình huy động vốn đầu tư; thụ hưởng các chính sách ưu đãi,   hỗ trợ HTX:  Tổng số vốn đã huy động từ khi thành lập đến nay là: 278.500.000 đ Trong đó bao gồm:  + Vốn điều lệ: 28,5 triệu đồng + Vốn lưu động: 250 triệu đồng Tổng giá trị  tài sản: 356,4 triệu đồng (Hệ  thống tưới do Chương trình   WB7 hỗ trợ). Một số chính sách ưu đãi hỗ  trợ chủ yếu của Trung  ương, của Tỉnh, của   Huyện là hỗ  trợ  HTX  ở  khâu xúc tiến thương mại, mở  rộng thị  trường,  ứng   dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào trong sản xuất, hỗ trợ phân bón, hệ  thống tưới kết hợp với bón phân; tiếp cận các nguồn vốn vay từ các ngân hàng   thương mại,... Thông quá đó tạo ra sự thống nhất trong việc  ứng dụng đồng bộ  quy trình trồng, chăm sóc bưởi đặc sản của các thành viên HTX. 3. Tình hình tiếp cận các văn bản pháp luật về HTX: ­ Căn cứ  Luật hợp tác xã được Quốc hội khoá XIII kỳ  họp thứ  4 thông  qua ngày 20/11/2012. ­ Căn cứ vào nghị định 193/2013/NĐ ­ CP của Chính phủ  ngày 21/11/2013  quy định về một số điều của Luật HTX. ­ Căn cứ  thông tư  liên tịch số  74/2008/TTLT/BTC/BNN ngày 14 tháng 8  năm 2008 của Bộ tài chính ­ Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng   dẫn chế độ tài chính trong HTX nông nghiệp. ­ Quán triệt và thực hiện chỉ thị số 20/CT­TW ngày 02/1/2008 của Ban bí  thư  về  tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị  quyết Trung  ương 5 (Khoá IX) về  tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả  kinh tế  tập thể  xây dựng nông  
  3. thôn mới theo tinh thần Nghị  quyết TW 7 của BCH Trung  ương Đảng khoá X   về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. ­ Điều lệ HTX. ­ Nghị  quyết số  05/2019/ NQ­ HĐND tỉnh về  chính sách hỗ  trợ, khuyến   khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HTX: 1. Thuận lợi: Có sự  quan tâm lãnh đạo sâu sát, trực tiếp của Đảng uỷ, HĐND, UBND   xã; sự phối kết hợp có hiệu quả của các tổ chức chính trị xã hội. Vai trò của HTX trong nông nghiệp tiếp tục được khẳng định nhằm phục  vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Nông dân trong xã và nhất là thành viên HTX ngày càng nhận thức rõ trách  nhiệm, quền lợi và nghĩa vụ  đối với hoạt động của HTX SX và KD bưởi đặc   sản Bằng Luân. Thành viên HTX được tiếp cận với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ  trợ của các cấp, các ngành.  Đặc biệt trong những năm gần đây thương hiệu bưởi đặc sản Đoan Hùng   đã từng bước lấy lại lòng tin của khách hàng dó đó cơ  hội tìm kiếm thị  trường   và đầu ra ổn định cho sản phẩm bưởi đặc sản ngày càng rộng mở. 2. Khó khăn. Tình hình giá cả hàng hoá không ổn định, tăng cao, nhất là giá cả các loại   vật tư phục vụ cho nông nghiệp luôn biến động ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt   động kinh doanh của HTX.  HTX mới được thành lập thành viên HĐQT, giám đốc, các thành viên  chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo điều hành còn chưa thực sự  sâu xát với thực tế, chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển của HTX trong thời kỳ  mới.  3. Những cơ hội: ­ Hoạt động của HTX đang nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành,   được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. ­ Cây bưởi được xác định là cây chủ lực trong chiến lược phát triển kinh tế  của huyện, của tỉnh. ­ Thương hiệu bưởi đặc sản Đoan Hùng ngày càng khẳng định được vị  trí  đối với khách hàng trong và ngoài tỉnh.  4. Những khó khăn, thách thức: ­ Thị  trường ngày càng khó tính do đó đỏi hỏi HTX phải từng bước nâng   cao năng xuất, chất lượng quả  bưởi để  đáp  ứng nhu cầu ngày càng cao của  người tiêu dùng trong nước và từng bước hướng tới xuất khẩu. ­ Việc  thương lái   thu mua  bưởi  quả  từ  lúc  quả  non  cũng  ít  nhiều  ảnh  hưởng chất lượng và giá thành của bưởi.
  4. 5. Nguyên nhân:  ­ Trong những năm gần đây cùng với tình hình diễn biến phức tạp của thời   tiết cũng làm  ảnh hưởng không nhỏ  đến chất lượng bưởi quả  và thương hiệu  bưởi. ­ Dịch vụ  cho sản xuất của HTX đôi khi chưa kịp thời, chưa thực sự  hiệu  quả. Năng lực hoạt động của từng cá nhân trong HĐQT, tập thể HTX còn thấp   dẫn đến kết quả  hoạt động chưa cao,  chưa tạo ra được những đột phá trong  công tác quản lý, chưa thật sự  tận dụng hết các mặt tích cực từ  luật để  huy   động, phát triển HTX. ­ Kỹ năng tổ chức, quản lý, xúc tiến thương mại, kỹ năng tiếp thị, bán hàng  của các thành viên HTX còn yếu do đó chưa phát huy hết được tiềm năng, thế  mạnh của HTX. III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:  Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh: ­ Tạo môi trường thuận lợi để  khuyến khích các doanh nghiệp trong và   ngoài tỉnh tham gia vào quy trình sản xuất, chế biến, kinh doanh bưởi quả và các   sản phẩm từ bưởi để từng bước nâng cao giá trị của cây bưởi. Là cầu nối giữa   doanh nghiệp và HTX để tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm bưởi đặc sản  Đoan Hùng. ­ Phối hợp với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp từng  bước khắc phục hiện tượng khô tôm, khô múi tạo niềm tin cho khách hàng và   nâng tầm thương hiệu bưởi Đoan Hùng. ­ Tiếp tục hỗ trợ HTX trong công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các  hội chợ nông sản, các lễ hội của các tỉnh, thành trong cả nước. GIÁM ĐỐC:       Trần Ngọc Minh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2