intTypePromotion=1

Mẫu CHẤP NHẬN THANH TOÁN

Chia sẻ: Mơ Mộng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
117
lượt xem
10
download

Mẫu CHẤP NHẬN THANH TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu văn bản, hợp đồng trong quy trình nghiệp vụ bao thanh toán tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam . Báo cáo tình hình thực hiện BTT trong nước – Chi nhánh bên mua

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu CHẤP NHẬN THANH TOÁN

  1. CÔNG TY X CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ Số: …………… NGHĨA VIỆT NAM (V/v: Chấp nhận thanh toán) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- …., ngày … tháng … năm 2008 CHẤP NHẬN THANH TOÁN Kính gửi: Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh … Chúng tôi, CÔNG TY X Địa chỉ Điện thoại Fax Người đại Chức vụ diện Cam kết: 1. Chấp nhận cho Công ty Y (Bên bán) chuyển nhượng các khoản phải thu (KPT) của họ đối với chúng tôi cho NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (NHNTVN). 2. Thừa nhận NHNTVN là người thụ hưởng hợp pháp và duy nhất c ủa t ất c ả các quyền và lợi ích của những KPT mà Công ty Y (Bên bán) chuy ển nh ượng cho NHNTVN. 3. Thực hiện nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các KPT nói trên đúng h ạn cho và ch ỉ cho NHNTVN theo chỉ dẫn thanh toán của NHNTVN trong trường hợp Bên bán hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng mua bán hàng gi ữa chúng tôi và Bên bán. Trường hợp không đủ khả năng thanh toán đúng hạn, chúng tôi đ ồng ý nhận nợ vay bắt buộc theo qui định của NHNTVN để thanh toán cho Bên bán. 4. Thông báo không chậm trễ cho NHNTVN bất kỳ thông tin nào có thể dẫn đến tranh chấp giữa chúng tôi và Bên bán hoặc ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của chúng tôi đối với KPT. 5. Trước khi chuyển quyền sở hữu như chia tách, hợp nhất, chuyển đổi, sáp nhập, cổ phần hoá, chúng tôi sẽ thực hiện trả hết số dư của tất cả các KPT mà chúng tôi chưa thanh toán cho NHNTVN. Nếu chúng tôi chưa hoàn thành nghĩa v ụ thanh toán thì đơn vị mới (Đơn vị hình thành sau chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuy ển đ ổi, cổ phần hoá) sẽ cam kết bằng văn bản thực hiện đầy đủ các cam kết tại đi ểm 1, 2, 3, 4 nói trên của chúng tôi với NHNTVN. 6. Mọi tranh chấp phát sinh giữa chúng tôi và NHNTVN (n ếu có) mà hai bên không thương lượng, hoà giải được sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài qu ốc t ế tại Việt Nam hoặc Toà án có thẩm quyền của Việt nam theo quy đ ịnh c ủa pháp luật Việt Nam. Trân trọng,
  2. XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY X NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2