intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiệp vụ thanh toán

Xem 1-20 trên 4634 kết quả Nghiệp vụ thanh toán
 • Mua hàng online, thanh toán online và kinh doanh mặt hàng thiết yếu trên các sàn thương mại điện tử đã dần trở thành tác vụ quen thuộc trong cuộc sống hiện đại. Các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ Việt Nam đã từng bước tiếp cận với chuyển đổi số để thích nghi với sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng. Bài viết "Chuyển đổi số ngành bán lẻ ở Việt Nam" được thực hiện nhằm làm rõ xu hướng chuyển đổi số trong ngành bán lẻ và những thuận lợi cũng như khó khăn mà các doanh nghiệp ngành bán lẻ Việt Nam đang phải đối mặt.

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài tập Kế toán tài chính 3" sau đây để biết được các dạng bài tập và cách thức giải các bài tập. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

  doc70p 0949885267 13-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Kế toán doanh nghiệp 2 (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp về tiền lương, chi phí sản xuất, giá thành, bán hàng xác định kết quả, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf340p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ thanh toán (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Khái quát về hoạt động thanh toán quốc tế; các phương tiện thanh toán quốc tế; bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p gaupanda035 03-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị doanh nghiệp" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Quá trình hình thành và phát triển của kế toán quản trị doanh nghiệp; đối tượng và phương pháp của kế toán quản trị doanh nghiệp; kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm; định giá bán sản phẩm, dịch vụ và kế toán quản trị kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf189p khanhchi2590 10-06-2024 5 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kế toán ngân hàng thương mại" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Kế toàn nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán qua ngân hàng; kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại; kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf255p khanhchi2590 10-06-2024 1 1   Download

 • Giáo trình "Kế toán nghiệp vụ thu ngân sách nhà nước" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán nghiệp vụ thu ngân sách nhà nước ở cơ quan thu; kế toán nghiệp vụ thu ngân sách nhà nước ở cơ quan thuế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf339p khanhchi2590 10-06-2024 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: kế toán hoạt động hành chính sự nghiệp; kế toán hoạt động xây dựng cơ bản; kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ; kế toán các hoạt động khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf273p khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Đề tài "Giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2017" nghiên cứu trình bày những vấn đề chung về phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và thẻ thanh toán trong các Ngân hàng thương mại; thực trạng và giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2017.

  pdf134p dianmotminh03 06-06-2024 1 1   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ thanh toán (Ngành: Quản trị khách sạn - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Khái quát về hoạt động thanh toán quốc tế; các phương tiện thanh toán quốc tế; bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế; nghiệp vụ chuyển tiền qua ngân hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 (Ngành: Kế toán doanh nghiệp/Kế toán xây dựng - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; nắm được phương pháp đánh giá nhập - xuất vật tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p gaupanda035 27-05-2024 4 2   Download

 • Giáo trình "Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 (Ngành: Kế toán doanh nghiệp/Kế toán xây dựng - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được khái niệm thành phẩm, doanh thu bán hàng; nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, kế toán nợ phải trả, vốn chủ sở hữu; nắm được thời điểm hạch toán doanh thu, phương pháp tính giá vốn thành phẩm xuất kho và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp;...

  pdf77p gaupanda035 27-05-2024 3 1   Download

 • Giáo trình "Thương mại điện tử căn bản (Ngành: Nghiệp vụ bán hàng - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Khái niệm, đặc điểm, phân loại, cơ sở pháp lý để phát triển thương mại điện tử; lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử; khái niệm, các nhân tố cơ bản của mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf97p gaupanda035 27-05-2024 2 1   Download

 • Giáo trình "Thương mại điện tử căn bản (Ngành: Nghiệp vụ bán hàng/Thương mại điện tử - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: khái niệm, đặc điểm, phân loại, cơ sở pháp lý để phát triển thương mại điện tử; lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử; khái niệm, các nhân tố cơ bản của mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p gaupanda035 27-05-2024 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kinh doanh chứng khoán" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nghiệp vụ tự doanh và tín dụng chứng khoán; dịch vụ lưu kí, bù trừ và thanh toán chứng khoán; quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lí quỹ; quản lí hoạt động kinh doanh của các định chế tài chính thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf138p khanhchi2560 17-05-2024 0 0   Download

 • Đơn đề nghị thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng (Mẫu số 05) là mẫu văn bản hành chính thường được dùng trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp để đề nghị yêu cầu thực hiện những công việc cụ thể. là mẫu văn bản hành chính thường được dùng trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp để đề nghị yêu cầu thực hiện những công việc cụ thể.

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 4 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kinh doanh chứng khoán" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nghiệp vụ tự doanh và tín dụng chứng khoán; dịch vụ lưu kí, bù trừ và thanh toán chứng khoán; quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lí quỹ; quản lí hoạt động kinh doanh của các định chế tài chính thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf138p khanhchi2560 17-05-2024 1 0   Download

 • Đề cương bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu gồm có những nội dung: Chương 1: Tổng quan về quản trị xuất nhập khẩu; Chương 2: INCOTERMS (International commercial terms - các điều kiện thương mại quốc tế); Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu; Chương 4 : Kỹ thuật đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu; Chương 5: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; Chương 6: Các chứng từ chủ yếu trong kinh doanh xuất nhập khẩu; Chương 7: Nghiệp vụ hải quan; Chương 8: Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết.

  pdf60p zizaybay1101 09-05-2024 5 2   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng - Chương 7: Các nghiệp vụ kinh doanh khác, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng; nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng; nghiệp vụ ngân hàng quốc tế; nghiệp vụ tài chính phái sinh; các nghiệp vụ khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt34p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Đề cương bài giảng Nghiệp vụ thanh toán gồm có những chương sau: Chương I tỷ giá hối đoái, chương II các điều kiện về tài chính và tiền tệ trong hợp đồng du lịch, chương III các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch, chương IV các phương tiện thanh toán quốc tế trong du lịch, chương V các phương thức thanh toán trong nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2