Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
152
lượt xem
20
download

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

  1. Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:........ ....., ngày... tháng... năm... ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) (Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................. Trụ sở tại:................................................................................................ Điện thoại:......................................, Fax…………………………......... Được phép khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... tại: xã...... huyện......., tỉnh........ theo Giấy phép khai thác số...... ngày.... tháng... năm.... Nay xin được gia hạn giấy phép khai thác......... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng... năm...... Diện tích khu vực khai thác xin gia hạn là .... ha. Được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo. Trữ lượng:...... (tấn, m3,...) Thân khoáng................ Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...) Lý do xin gia hạn giấy phép khai thác:..................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ............................................................................................................. (Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. (Tổ chức, cá nhân làm đơn) Ký tên, đóng dấu Tài liệu gửi kèm theo: - - -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản