intTypePromotion=1

Mẫu Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả

Chia sẻ: Nguyễn Thế Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
173
lượt xem
7
download

Mẫu Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là Mẫu Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết cách soạn thảo cũng như trình bày lá đơn này. Với các bạn thường xuyên soạn thảo văn bản hành chính thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ Kính gửi: - Ông Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Huế Họ và tên: ................................................................... Mã sinh viên:............................ Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nơi sinh: .................................. Lớp:..................... …….................................................Số điện thoại: ........................... ............................ Bậc: ……………………………Chuyên ngành: .......................... ................................ ............................ ..................................... Hình thức đào tạo :.................................... …………...Niên khóa: .............................. Em làm đơn này Kính đề nghị Ông Hiệu trưởng xét cho em được nghỉ học tạm thời …………. năm từ ngày…… tháng……. năm…….…Học kỳ………năm học 20.. - 20..… và được bảo lưu kết quả học tập học kỳ……. năm học 20. …- 20.…. Lý do: ........................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Khi trở lại học tập em xin hứa sẽ hoàn thành các thủ tục theo quy định đối với Nhà trường. Em xin chân thành cảm ơn. …………., ngày…… tháng….. năm 20 … Ý kiến của gia đình Người làm đơn Xác nhận của nơi cư trú v/v HSSV không bị truy cứu trách nhiệm hình sự ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ký tên, đóng dấu Ý kiến đề nghị của giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ý kiến đề nghị của Khoa (Bộ môn) quản lý HSSV ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... …., ngày…… tháng….. năm 20… Trưởng khoa
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2