intTypePromotion=1

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ

  1. TRUNG TÂM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________ _________________________________________ ________ Số:………/GCNĐKCN Hà Nội, ngày tháng năm 200… GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận: 1. Tên thành viên lưu ký: 2. Trụ sở chính: 3. Điện thoại: Fax: 4. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/Giấy phép hoạt động lưu
  2. ký chứng khoán số……….…..do ……..…cấp ngày…… Đã được chấp thuận đăng ký Chi nhánh hoạt động lưu ký kể từ ngày ……….Thông tin chi tiết về chi nhánh : 1. Tên chi nhánh: 2. Trụ sở chi nhánh: 3. Điện thoại: Fax: TỔNG GIÁM ĐỐC (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2