intTypePromotion=3

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN QUYỀN DO TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
3
download

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN QUYỀN DO TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, Mẫu 19/THQ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN QUYỀN DO TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

  1. Mẫu 19/THQ (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán) TVLK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Trụ sở chính Số đăng ký TVLK , ngày tháng năm GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN QUYỀN DO TẤT TOÁN TÀI KHOẢN Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 1. TVLK nơi đã tất toán tài khoản: Số đăng ký TVLK Họ tên nhà đầu tư: ngày cấp nơi cấp Số ĐKSH Quốc tịch Số tài khoản lưu ký 2. TVLK nơi mở tài khoản mới Số đăng ký TVLK Họ tên nhà đầu tư: ngày cấp nơi cấp Số ĐKSH Quốc tịch Số tài khoản lưu ký Đề nghị VSD chuyển quyền do tất toán tài khoản như sau: Tên chứng khoán Mã chứng khoán Số lượng quyền đề nghị chuyển nhượng Ghi chú Môi giới Tự doanh Trong nước Nước ngoài Xác nhận của TVLK nơi đã tất toán TK Nhà đầu tư đề nghị chuyển (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Tổng Giám đốc/Giám đốc (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Xác nhận của VSD/Chi nhánh VSD Ngày hiệu lực: Kiểm soát Tổng Giám đốc Trưởng phòng ĐKCK (chữ ký, họ tên) (chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản