Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu giấy ủy quyền giữa hai cá nhân được lập tại văn phòng công chứng

Chia sẻ: Lê Cao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

2.356
lượt xem
170
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là mẫu giấy uỷ quyền Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD gửi đến các bạn độc giả tham khảo...Tôi đã đọc lại nguyên văn Giấy uỷ quyền này, đ ã hiểu rõ nội dung và ký dưới đây để làm bằng chứng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền giữa hai cá nhân được lập tại văn phòng công chứng

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN Số Công chứng: …...……….... Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD. VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT - THÀNH PHỐ HÀ NỘI Trụ sở: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: 04. 3747 8888 Fax: 04. 3747 3966
  2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN Hôm nay, ngày ...... tháng ........ năm 2010, tại trụ sở Văn ph òng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội, số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tôi là: .................................., sinh năm: ..........., CMND số: ............. do Công an .................. cấp ngày ............., đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ....................... Tôi lập Giấy uỷ quyền này với nội dung như sau: 1. Tôi là ............. ... là chủ sở hữu ............................... theo các giấy tờ sau: - .... - .... 2. Bằng Giấy này, tôi uỷ quyền cho ông/bà .......................... (người có tên và địa chỉ dưới ghi đây) được ............................................................................................ - ... - ... Ông/Bà ....................................... sinh năm: ………..., CMND số : ................... do Công an ……………… cấp ngày .........................., đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ............................., thành phố Hà Nội. 3. Thời hạn ủy quyền là : ..................(...............) tháng kể từ ngày ký Giấy này . Tôi cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm tr ước pháp luật về các nội dung được tôi uỷ quyền ghi trong Giấy uỷ quyền này. Tôi đã đọc lại nguyên văn Giấy uỷ quyền này, đ ã hiểu rõ nội dung và ký dưới đây để làm bằng chứng. NGƯỜI ỦY QUYỀN
  3. LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHƯNG VIÊN Hôm nay, ngày...... tháng ..... năm 2010 (Ngày ...................................., năm hai nghìn không trăm mười), tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tôi, Bùi Văn Dòn - Công chứng viên Văn ph òng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội ký tên dưới đây CÔNG CHỨNG: - Giấy uỷ quyền này được lập bởi ông/bà ....................... có tên và địa chỉ như đã ghi ở trên; - Người ủy quyền tự nguyện lập Giấy uỷ quyền này và cam đoan chịu trách nhiệm về nội dung; - Nội dung uỷ quyền phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội; - Vào thời điểm lập Giấy ủy quyền này, người ủy quyền đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; - Sau khi tự đọc lại toàn văn, người ủy quyền công nhận đã hiểu rõ toàn bộ nội dung và đã ký vào Giấy uỷ quyền này trước sự có mặt của tôi. Giấy ủy quyền này gồm ….tờ, ……trang ( trong đó có 01 trang bìa và 01 trang lời chứng), được lập thành 03 bản chính. Lưu tại Văn ph òng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội 01 bản. Số Công chứng: ….....…………… Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD. CÔNG CHỨNG VIÊN 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2