intTypePromotion=3

Thư viện Hợp đồng

Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật và nó thực sự rất cần thiết cho tất cả mọi ngươi. Phụ lục hợp đồng chính là sửa đổi, bổ sung hợp đồng trong thời gian thực hiện hợp đồng. Pháp luật không hạn chế số lần ký phụ lục hợp đồng, thậm chí có thể hủy bỏ hợp đồng cũ để ký lại hợp đồng mới. Soạn thảo hợp đồng và phụ lục hợp đồng ký kết gữa các bên sao cho chặt chẽ và phù hợp với quy định pháp luật là vô cùng quan trọng. Hãy cùng tham khảo các mẫu hợp đồng và phụ lục hợp đồng cho hầu hết các lĩnh vực như: hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác, hợp đồng mua bán, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng tín dụng, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng lao động,... chọn lọc và mới nhất.
Hiển thị 1-10 trên 190 kết quả
 • Tài liệu cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ thiết bị, giúp các đơn vị mua và bán các dịch vụ thiết bị tham khảo trong quá trình biên soạn hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung chi tiết.

  doc2p  qd1221 26-09-2019 17 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng thuê khoán khảo sát là việc giao lại cho tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc toàn bộ hạng mục công việc theo hợp đồng đã ký kết. Mẫu Hợp đồng thuê khoán khảo sát bao gồm các nội dung liên quan được ký kết giữa bên giao khoán và bên nhận khoán.

  doc3p  lottexylitol 18-07-2019 26 1   Download

 • Hợp đồng thuê chuyên gia là một trong những hợp đồng dịch vụ, trong đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc là cho ý kiến hoặc tham vấn về một công việc hoặc một lĩnh vực cụ thể và bên thuê dịch vụ là bên nhận chuyên gia làm việc, đồng thời phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc9p  lottexylitol 18-07-2019 48 2   Download

 • Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ được căn cứ theo quy định pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Hợp đồng lao động theo thời vụ được ký kết với người lao động khi họ tham gia làm việc ngắn hạn theo mùa vụ, dự án ngắn hạn... và hợp đồng lao động thời vụ thường quy định làm việc là dưới 3 tháng. Hợp đồng lao động thời vụ không chứa đựng các yêu cầu ràng buộc về bảo hiểm đối với người lao động.

  doc3p  lottexylitol 18-07-2019 29 1   Download

 • Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ chức danh công nhân được ký kết khi các bên thỏa thuận về một công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, hoặc có thể hoàn thành trong 2,5 tháng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p  lottexylitol 18-07-2019 21 3   Download

 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn, có thời hạn là loại hình hợp đồng lao động xác định thời hạn sử dụng lao động. Hết thời hạn, hợp đồng phải được gia hạn. Có nhiều loại hợp đồng lao động xác định thời hạn nhưng phổ biến người ta hay sử dụng các thời hạn: 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p  lottexylitol 18-07-2019 27 4   Download

 • Hợp đồng lao động bao gồm thông tin về bên sử dụng lao động và thông tin người lao động, thời gian thử việc, mức lương, thời hạn hợp đồng, chế độ nghỉ ngơi... đối với Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p  lottexylitol 18-07-2019 43 8   Download

 • Hợp đồng khoán việc là hợp đồng trong đó bên giao khoán trao cho bên nhận khoán toàn bộ các chi phí, bao gồm cả chi phí vật chất lẫn chi phí công lao động có liên quan đến các hoạt động để hoàn thành công việc. Trong khoản tiền người giao khoán trả cho người nhận khoán bao gồm chi phí vật chất, công lao động và lợi nhuận từ việc nhận khoán.

  doc2p  lottexylitol 18-07-2019 24 2   Download

 • Hợp đồng khoán gọn là sự thỏa thuận của hai bên, theo đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho bên nhận khoán tiền thù lao đã thỏa thuận.

  doc2p  lottexylitol 18-07-2019 25 2   Download

 • Mẫu hợp đồng dịch thuật, biên dịch tài liệu bao gồm nội dung về các bên trong hợp đồng, nội dung hợp đồng, giá dịch thuật, hình thức thanh toán và các nội dung khác, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p  lottexylitol 18-07-2019 20 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản