intTypePromotion=1

Thư viện Hợp đồng

Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật và nó thực sự rất cần thiết cho tất cả mọi ngươi. Phụ lục hợp đồng chính là sửa đổi, bổ sung hợp đồng trong thời gian thực hiện hợp đồng. Pháp luật không hạn chế số lần ký phụ lục hợp đồng, thậm chí có thể hủy bỏ hợp đồng cũ để ký lại hợp đồng mới. Soạn thảo hợp đồng và phụ lục hợp đồng ký kết gữa các bên sao cho chặt chẽ và phù hợp với quy định pháp luật là vô cùng quan trọng. Hãy cùng tham khảo các mẫu hợp đồng và phụ lục hợp đồng cho hầu hết các lĩnh vực như: hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác, hợp đồng mua bán, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng tín dụng, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng lao động,... chọn lọc và mới nhất.
Hiển thị 1-10 trên 197 kết quả
 • Mẫu Hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế (Mẫu số: 01/UNTH) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc4p  ocmo999 01-03-2021 2 0   Download

 • "Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ VNPT-CA và VNPT-BHXH/VNPT-TAX" được biên soạn làm tư liệu tham khảo đối với cá nhân, đơn vị cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông trong quá trình biên soạn hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p  hiepcdtd 23-02-2021 1 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng vay tiền là tư liệu tham khảo được biên soạn nhằm giúp các bạn tham khảo trong quá trình biên soạn cho vay/vay tiền giữa các cá nhân với nhau.

  doc4p  mrthanh81818 01-12-2020 50 5   Download

 • Mẫu Hợp đồng cho thuê thiết bị (Equipment lease agreement) là tư liệu tham khảo cho bên thuê và cho thuê thiết bị với các điều khoản như thời hạn cho thuê, hình thức thanh toán, phí trễ, đặt cọc, giao hàng, bảo dưỡng và sử dụng thiết bị...

  doc6p  vothithuthao482000 13-09-2020 60 0   Download

 • Mẫu hợp đồng trình bày chi tiết về những quy định chung, thanh toán tiền thuế và các chi phí khác, cam kết của bên thuê, nghĩa vụ và quyền của bên cho thuê, các hạn chế và ngăn cấm, loại trừ, bất khả kháng, vi phạm và xử lý vi phạm... trong Hợp đồng thuê văn phòng giúp các đơn vị, doanh nghiệp, các nhân có thêm tư liệu tham khảo.

  doc34p  chienbinhthanhtoroa 02-09-2020 33 2   Download

 • “Mixed agreements create no great difficulties as long as their implementation runs smoothly.” The ECT is a living proof of this fact. As it has been shown, certain problems of compliance of the ECT within the EC area have already aroused.

  pdf9p  guineverehuynh 21-06-2020 42 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng đặt cọc để đảm bảo thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc tiến hành các thủ tục chuyển nhượng quyền, tài sản gắn liền với đất.

  pdf3p  binh_2061 02-06-2020 50 7   Download

 • Tài liệu cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ thiết bị, giúp các đơn vị mua và bán các dịch vụ thiết bị tham khảo trong quá trình biên soạn hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung chi tiết.

  doc2p  qd1221 26-09-2019 39 2   Download

 • Mẫu Hợp đồng thuê khoán khảo sát là việc giao lại cho tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc toàn bộ hạng mục công việc theo hợp đồng đã ký kết. Mẫu Hợp đồng thuê khoán khảo sát bao gồm các nội dung liên quan được ký kết giữa bên giao khoán và bên nhận khoán.

  doc3p  lottexylitol 18-07-2019 69 4   Download

 • Hợp đồng thuê chuyên gia là một trong những hợp đồng dịch vụ, trong đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc là cho ý kiến hoặc tham vấn về một công việc hoặc một lĩnh vực cụ thể và bên thuê dịch vụ là bên nhận chuyên gia làm việc, đồng thời phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc9p  lottexylitol 18-07-2019 86 7   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2