intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Hợp đồng

Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật và nó thực sự rất cần thiết cho tất cả mọi ngươi. Phụ lục hợp đồng chính là sửa đổi, bổ sung hợp đồng trong thời gian thực hiện hợp đồng. Pháp luật không hạn chế số lần ký phụ lục hợp đồng, thậm chí có thể hủy bỏ hợp đồng cũ để ký lại hợp đồng mới. Soạn thảo hợp đồng và phụ lục hợp đồng ký kết gữa các bên sao cho chặt chẽ và phù hợp với quy định pháp luật là vô cùng quan trọng. Hãy cùng tham khảo các mẫu hợp đồng và phụ lục hợp đồng cho hầu hết các lĩnh vực như: hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác, hợp đồng mua bán, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng tín dụng, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng lao động,... chọn lọc và mới nhất.
Hiển thị 1-10 trên 397 kết quả
 • Hợp đồng khoán việc là hợp đồng mà người lao động với vai trò người nhận khoán, ngoài việc sử dụng sức lao động con người, họ còn phải tự mua sắm trang bị công cụ lao động (đối với trường hợp khoán nhân công) và cả chi phí nguyên liệu, vật liệu (đối với trường hợp khoán trọn gói) để hoàn thành công việc giao khoán.

  doc9p  thangpro_0412 17-05-2023 11 6   Download

 • Mẫu Hợp đồng quản lý bất động sản là mẫu hợp đồng được lập ra nhằm ghi lại toàn bộ những thỏa thuận giữa bên sở hữu bất động sản và bên công ty quản lý bất động sản. Để biết thêm thông tin biểu mẫu, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu hợp đồng tại đây.

  doc4p  thenthenn 23-06-2022 12 4   Download

 • Mẫu Hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành là mẫu hợp đồng được lập ra nhằm thỏa thuận ký kết hợp đồng đào tạo thực hành giữa hai bên về đối tượng, số lượng, thời gian phương thức và thời hạn thanh toán chi phí thực hàn, quyền và nghĩa vụ của hai bên... Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

  doc4p  thenthenn 23-06-2022 23 2   Download

 • Mẫu Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình là mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây lắp công trình. Hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý, thỏa thuận giữa hai bên. Hợp đồng nêu rõ thông tin lý lịch của hai bên, quyền lợi và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, đảm bảo tính hợp pháp thực hiện theo đúng quy định hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p  thenthenn 23-06-2022 25 2   Download

 • Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn bao gồm các thông tin như căn cứ để ký hợp đồng, các bên ký hợp đồng gồm đại diện bên giao thầu và nhận thầu, nội dung thỏa thuận ký hợp đồng,... Mời bạn tham khảo và tải về tại đây.

  doc6p  thenthenn 23-06-2022 23 2   Download

 • Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng là mẫu hợp đồng được lập ra để ký kết về việc cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, phương thức tiến hàng dịch vụ, phí dịch vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc2p  thenthenn 23-06-2022 20 2   Download

 • Mẫu Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản là sự thỏa thuận giữa chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm với nhà xuất bản về việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả cho nhà xuất bản, tác phẩm sẽ được sử dụng để xuất bản và bán ra đến độc giả. Mời bạn tham khảo mẫu hợp đồng ngay tại đây.

  doc5p  thanhthanh191 15-06-2022 16 1   Download

 • Mẫu Hợp đồng lao động có thời hạn cho viên chức cần đảm bảo các nội dung sau: căn cứ ban hành hợp đồng, thông tin cá nhân hai bên thực hiện ký kết, phần cam kết thực hiện các điều khoản hợp đồng. Để hiểu rõ hơn về mẫu hợp đồng này, mời bạn tham khảo ngay.

  doc5p  thenthen19 14-06-2022 34 1   Download

 • Mẫu Hợp đồng làm việc đặc biệt bao gồm các thông tin của hai bên thỏa thuận ký hợp đồng và cam kết thực hiện các điều khoản như thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng, chế độ làm việc, nghĩa vụ và quyền lợi của người được tuyển dụng, nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, điều khoản thi hành.

  doc3p  thenthen19 14-06-2022 20 1   Download

 • Mẫu Hợp đồng lao động song ngữ, cụ thể là hợp đồng song ngữ Anh-Việt là tài liệu tham khảo thực sự cần thiết dành cho người lao động trong thời điểm đất nước phát triển hiện nay. Để biết rõ hơn, mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc4p  thenthen19 14-06-2022 30 4   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2