intTypePromotion=1

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chia sẻ: Phamtuan Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
3.468
lượt xem
378
download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần được lập theo quy định của pháp luật với những điểu khoản rõ ràng. Các mẫu hợp đồng mà chúng tôi giới thiệu sẽ giúp quý bạn đọc nắm được cấu trúc, nội dung, thông tin của một bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cụ thể có một số điều liên quan như: quyền sử dụng đất chuyển nhượng, giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán, việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất, ... Mời quý bạn đọc tham khảo nhằm thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ giúp bạn biết các nội dung và điều khoản cần có khi lập hợp đồng, tránh những mâu thuẫn của các bên liên quan sau này. Dưới đây chúng tôi giới thiệu mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông dụng hiện nay:

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------*---------------

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hôm nay ngày..........tháng .............năm............ 200......Chúng tôi gồm có:
Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A) (1):
-Ông: ................................................................. Năm sinh:.................................................
Số GCMND .............................cấp ngày:.........../......../...........do Công An Tỉnh ...........cấp
-Bà: ................................................................. Năm sinh:.................................................
Số GCMND .............................cấp ngày:.........../......../...........do Công An Tỉnh ...........cấp
-Hộ khẩu thường trú: số....................đường...........................................................................
khóm(ấp)....................phường (xã)..............Thành phố...............................tỉnh....................
Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B) (1):
-Ông: ................................................................. Năm sinh:.................................................
Số GCMND .............................cấp ngày:.........../......../...........do Công An Tỉnh ...........cấp
-Bà: ................................................................. Năm sinh:.................................................
Số GCMND .............................cấp ngày:.........../......../...........do Công An Tỉnh ...........cấp
-Hộ khẩu thường trú: số....................đường...........................................................................
khóm(ấp)....................phường (xã)..............Thành phố...............................tỉnh....................
Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo giấy chứng nhận QSDĐ Số : ................................................................................................................................................
Do UBND.................................................................Cấp ngày:.............................................
cụ thể như sau:
- Thửa đất số: ...................................................
- Tờ bản đồ số:..................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ...............................................................................)
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: ..................................... m2
+ Sử dụng chung: .................................... m2
- Mục đích sử dụng:..........................................
- Thời hạn sử dụng qui: Theo định của pháp luật đất đai hiện hành.
- Nguồn gốc sử dụng: ......................................................................................................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .....................................................
.................................................................................................................................

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ..................................................................... đồng (bằng chữ:....................................................................
..........................................................................................................................................đồng Việt Nam).
2. Phương thức thanh toán: ....................................Tiền mặt.................................................
3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các bạn vừa xem một phần nội dung của mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Để xem được đầy đủ nội dung, mời bạn xem trực tiếp trên TaiLieu.VN hoặc download về máy để tham khảo. Chúng tôi cũng xin giới thiệu một số mẫu hợp đồng mua bán nhà đất khác để giúp các tham khảo lúc cần thiết như hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, hợp đồng mua bán nhà ở, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản