intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu khai đăng ký kết hôn

Chia sẻ: Tuhuy Tuhuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

3.139
lượt xem
91
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu khai hướng dẫn làm thủ tục đăng ký kết hôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu khai đăng ký kết hôn

  1. Download từ website T   Vấn Luật    ư     – Công ty Bắc Việt Luật Mẫu số : TP/HTNNg-2003-KH.1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- Ảnh bên nam Ảnh bên nữ 4x6 cm 4x6 cm (Chụp chưa (Chụp chưa quá 6 tháng) quá 6 tháng) TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh/thành phố................................................................. Người khai NAM NỮ Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Dân tộc Quốc tịch Nghề nghiệp Quê quán (1) Nơi cư trú (2) Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3) Số Nơi cấp Ngày, tháng, năm cấp Kết hôn lần thứ
  2. Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm pháp luật về hôn nhân, gia đình Việt Nam và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký. Làm tại......................ngày.............tháng.....năm................. Nam Nữ (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận về tình trạng hôn nhân của người khai (4) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- Ngày...........tháng...........năm ................. (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) Chú thích: (1) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì theo nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ. (2) Ghi theo nơi thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú.......”. (3) Ghi rõ loại giấy tờ. (4) Đối với công dân Việt Nam, thì do UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan/tổ chức nơi công tác xác nhận theo quy định của pháp luật về hộ tịch; đối với người nước ngoài, thì do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2