intTypePromotion=3

MẪU THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

MẪU THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán, Mẫu 01/PL-TTBT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE

  1. Mẫu 01/PL-TTBT (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán) Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 15 Đoàn Trần Nghiệp - Hà Nội Tel: 04. 39747123 - Fax: 04. 39747120 THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE Ngày giao dịch: XX / XX/ XXXX Số đăng ký Thành viên lưu ký: Ngày thanh toán: XX / XX/ XXXX Đơn vị tính: 1000 đồng Mua Bán Số TVLK Số TVLK Thời điểm MÃ CK Số TK Giá đặt lệnh thanh toán khớp lênh Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị I. Tại HNX Tổng Tổng Tổng cộng II. Tại HOSE Tổng Tổng Tổng cộng Cộng 2 sàn ……, Ngày ….. Tháng …. Năm ….. TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) TRƯỞNG PHÒNG LKCK (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản