intTypePromotion=1

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHUYÊN TRANG CỦA BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
90
lượt xem
2
download

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHUYÊN TRANG CỦA BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy phép chuyên trang của báo chí điện tử', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHUYÊN TRANG CỦA BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ

  1. CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ QUAN BÁO CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________ ___________________________ TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHUYÊN TRANG CỦA BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ 1. Tên cơ quan báo chí điện tử đề nghị cấp phép chuyên trang: - Trụ sở: - Điện thoại: Fax: - Email: 2. Tên chuyên trang:
  2. 3. Mục đích, nội dung thông tin của chuyên trang: 4. Đối tượng phục vụ: 5. Thể thức chuyên trang - Ngôn ngữ thể hiện: - Tên các chuyên mục: - Các thông tin tiện ích: - Các thông tin thu phí: 6. Nguồn tin: 7. Tần số cập nhật thông tin: 8. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối internet: 9. IP máy chủ lưu giữ thông tin:
  3. 10. Tên miền (nếu có): 11. Tổ chức nhân sự (hiện có hoặc dự kiến) thực hiện chuyên trang: - Lãnh đạo báo phụ trách chuyên trang: - Tổng số nhân sự thực hiện chuyên trang: - Số lượng phóng viên, biên tập viên thực hiện chuyên trang: Cam đoan thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Nghị định số 51/2002/NĐ -CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; các quy định của pháp luật liên quan và những quy định ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí điện tử. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN Nơi nhận: - Cục QL PTTH&TTĐT; (Ký tên, đóng dấu) - Sở TTTT địa phương; - Lưu: VT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2