Mẫu Tờ trình cử cán bộ đi đào tạo

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
5
lượt xem
0
download

Mẫu Tờ trình cử cán bộ đi đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tờ trình cử đi đào tạo là mẫu tờ trình được các phòng ban sử dụng, do trưởng các phòng ban lập lên để gửi lên Ban Giám đốc và Phòng Hành chính – Nhân sự của công ty để trình bày về việc cử cán bộ – công nhân viên đi đào tạo. Mẫu tờ trình cần nêu rõ các nội dung như thông tin các cán bộ công nhân viên được cử đi, nội dung khóa đào tạo, kinh phí đào tạo, địa điểm đào tạo, thời gian đào tạo…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Tờ trình cử cán bộ đi đào tạo

  1. Mã tài liệu: NS – 06 – BM06 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành:  TỜ TRÌNH (V/v cử cán bộ đi đào tạo)          Kính gửi: Giám đốc điều hành công ty ­ Căn cứ kế hoạch đào tạo số…………ngày…………….. của…………………………… ­ Phòng NS đề nghị Giám đốc duyệt tổ chức việc đào tạo cho nhân viên công ty như  sau: 1. Nội dung khoá đào tạo 2. Địa điểm 3. Thời gian 4. Thành phần Stt Họ và tên Đơn vị Ghi chú 5. Kinh phí: Ngày   tháng   năm 201…            Người lập Trưởng phòng nhân sự Giám đốc điều hành
  2. Mã tài liệu: NS – 06 – BM06 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản