intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích năm

Chia sẻ: Thu Hằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

3.886
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tờ trình dùng để tường trình một hay nhiều nội dung sự việc có thể đã xảy ra hoặc thể hiện đề nghị, nguyện vọng của cấp dưới đối với cấp trên để xin được xem xét và giải quyết. Cùng tham khảo Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích năm để biết cách viết một bản tờ trình với các nội dung chi tiết rõ ràng, đúng chuẩn. Hy vọng tài liệu sẽ làm các bạn hài lòng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích năm

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích năm là tờ trình đề nghị của cấp dưới trình lên các cấp lãnh đạo để xin phê duyệt xét thưởng cho các cá nhân tập thể dịp cuối năm. Để các bạn chỉ cần điền thông tin vào khoảng trống bên dưới:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________
................, ngày ..... tháng .... năm

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị khen thưởng thành tích năm


Kính gửi : - Ủy ban nhân dân ..........................................
- Ban Thi đua Khen thưởng ...........................

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005.
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ. Quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng.
Căn cứ quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND thành phố về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quận, Huyện (Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) … ngày…tháng…năm…
Xét thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân thuộc Quận, Huyện (Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty).................… trong .....… năm.........
Để ghi nhận thành tích và kịp thời động viên phong trào thi đua của đơn vị, Chủ tịch UBND Quận, Huyện (hoặc Giám đốc Sở, Ban, Ngành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty)….
Kính đề nghị Ban Thi đua Khen thưởng thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị khen thưởng thành tích … năm cho các tập thể và cá nhân thuộc Quận, Huyện (hoặc Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) .........… như sau:
Đề nghị UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng:
1. Huân chương Lao động hạng….... cho …........... tập thể và …....... cá nhân.
2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho .........… tập thể và ...........cá nhân (theo danh sách đính kèm) thuộc Quận, Huyện (hoặc Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) .................................................................. đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 20… và liên tục nhiều năm từ năm 20… đến năm 20…
(Kèm theo Báo cáo thành tích, Báo cáo tóm tắt thành tích và Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Quận, Huyện (hoặc Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) …......................................................)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích năm để xem. Ngoài ra, các bạn cí thể tham khảo thêm các mẫu tờ trình khác như: tờ trình đề nghị bổ nhiệm cán bộ, tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất, tờ trình về việc sửa chữa mua sắm trang thiết bị.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2