Mẫu Tờ trình điều động cán bộ

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
8
lượt xem
0
download

Mẫu Tờ trình điều động cán bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ trình Điều động cán bộ là mẫu bản tờ trình được lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để trình bày về việc điều động cán bộ từ đơn vị này sang đơn vị khác. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin cá nhân của các cán bộ được điều động, đơn vị cũ và đơn vị mới chuyển đến, thời gian điều động, lý do điều động, mô tả công việc tại đơn vị mới của cán bộ được điều động. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Tờ trình điều động cán bộ

  1. Code :  BMPT­10 LOGO COMPANY NAME Version : 5.0 Address:  Dated :  Phone:                 Email: Page : Page 1 of 3 Document name:  TỜ TRÌNH (V/v: điều động cán bộ) Kính gửi: ………………………. Căn cứ vào...................................................................................................................................... Xét tình hình thực tế. ......................................đề nghị tiến hành việc điều động đối với cán bộ sau: I­ Đề nghị điều động các cán bộ sau: ĐVT: 1.000 Đơn vị(2) Thời gian điều  Thu nhập(4) động(3) Họ và tên TT Nơi điêù   (1) Hiện   động   Từ Đ ến Hiện tại Đề xuất nay đến 01 Cơ bản Cổ phiếu Trách nhiệm Điện thoại Khu vực Thu hút Kiêm nhiệm Tổng 02 Cơ bản Cổ phiếu Trách nhiệm Điện thoại Khu vực Thu hút Kiêm nhiệm Tổng II­Lý do điều động:  01­......................................................................................................................................................... 02­......................................................................................................................................................... III­Mô tả công việc nơi cán bộ được điều động đến phải thực hiện: 01­......................................................................................................................................................... 02­......................................................................................................................................................... . ............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................. Trân trọng./.         Ban Giám đốc Phòng Tài chính Phòng NL­HT Giám đốc  Giám đốc đơn vị đv(nơi ns đến) (nơi ns đi)        1
  2. Code :  BMPT­10 LOGO COMPANY NAME Version : 5.0 Address:  Dated :  Phone:                 Email: Page : Page 2 of 3 Document name:                      2
  3. Code :  BMPT­10 LOGO COMPANY NAME Version : 5.0 Address:  Dated :  Phone:                 Email: Page : Page 3 of 3 Document name:  Diễn giải: Phần I: (1)­Ghi rõ họ tên cán bộ được đề xuất điều chuyển. (2)­Ghi phòng/ban /đơn vị nơi người được điều động đang làm việc và nơi công tác đến. (3)­Ghi thời gian dự kiến đơn vị sẽ điều động cán bộ. (4)­Liệt kê các mức thu nhập hiện có và mức thu nhập đề xuất (nếu có). Phần II: ­Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất điều động. Phần III: ­Ghi rõ các công việc của nhân sự được điều đi sẽ phải thực hiện. 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản