intTypePromotion=1

Mẫu tờ trình về việc khắc lại con dấu

Chia sẻ: Hoàng Thị Tuyết Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
3.936
lượt xem
39
download

Mẫu tờ trình về việc khắc lại con dấu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy tham khảo Mẫu tờ trình về việc khắc lại con dấu dưới đây của chúng tôi để biết được quy trình soạn thảo cơ bản của một tờ trình như thế nào? Bố cục ra sao?  Nội dung cần trình bày những gì? Hy vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình về việc khắc lại con dấu

Nguyên nhân phải khắc lại con dấu, cách sử dụng con dấu  đúng quy định, thời hạn đổi con dấu của đơn vị sử dụng là những nội dung được đề cập đến trong Mẫu tờ trình về việc khắc lại con dấu. Dưới đây là nội dung chi tiết của tài liệu:

UBND Huyện…………………
Trường………………………..
     
 
Số  ……./TTr-GDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
……………., ngày …..tháng…..năm…..
 
 
TỜ TRÌNH
Về việc khắc lại con dấu Trường……………………………

 

    Trường…………………………………. huyện ………………… được Công an tỉnh ………………… cấp con dấu theo quy định, từ năm ………… đến nay Trường…………………………………. đã quản lý, sử dụng con dấu  đúng quy định. Do thời gian sử dụng con dấu đã lâu, hơn ……năm cho nên theo quy định con dấu của Trường đã đến thời hạn đổi dấu. Để tạo điều kiện cho Trường ……………………………. sử dụng con dấu đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền quy định của Pháp luật, Trường………………………………….trân trọng để nghị Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội - Công an tỉnh ………………… cấp giấy chứng nhận mẫu dấu và đổi con dấu mới cho Trường …………………………………. (gửi kèm theo con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cũ của Trường).
     Trường………………………………….rất mong Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh quan tâm giải quyết./.
Nơi nhận:                                                                              Hiệu Trưởng
- PCS QLHCVTTXH Công an Tỉnh
- Lưu VP.
…………………
Mời các bạn đăng nhập và tải Mẫu tờ trình về việc khắc lại con dấu về máy để có thêm những tư liệu tham khảo hữu ích cho mình.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2