intTypePromotion=1

Mẫu Tờ trình yêu cầu bổ sung nhân sự đột xuất

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:1

0
205
lượt xem
5
download

Mẫu Tờ trình yêu cầu bổ sung nhân sự đột xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất nhằm giúp bạn soạn thảo một mẫu tờ trình về việc bổ sung nhân sự với cấp lãnh đạo công ty. Với mẫu tờ trình này sẽ giúp bạn không phải băn khoăn lo lắng khi có sự thay đổi về nhân sự trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Tờ trình yêu cầu bổ sung nhân sự đột xuất

  1. Số: ……./TT/NS/20…... CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày ….. tháng ….. năm 20….. TỜ TRÌNH V/v: Bổ sung nhân sự đột xuất Kính gửi:  GIÁM ĐỐC CÔNG TY/PHÒNG NHÂN SỰ ­ Căn cứ theo nhu cầu phát sinh công việc; ­ Căn cứ theo Quy trình tuyển dụng của Công ty, Phòng/Ban/Đơn vị:  ………………………. đề nghị tuyển dụng đột xuất các vị trí Mô tả tóm  Đề xuất cán  Mức  Thời gian  Vị trí tuyển  tắt công việc,  bộ phỏng  Lý do bổ  TT SL lương dự  cần nhân  dụng tiêu chuẩn  vấn chuyên  sung kiến sự ứng viên môn Giám đốc Phòng nhân sự Phụ trách Người đề xuất (Duyệt) (Xác nhận nhu cầu) (Người đề xuất) (Ký, ghi rõ họ tên) 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2