intTypePromotion=1
ADSENSE

Mụn trứng cá: Việc sử dụng kháng sinh thường quá thời gian khuyến cáo

Chia sẻ: ViHermes2711 ViHermes2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

28
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo một nghiên cứu hồi cứu đăng trực tuyến ngày 30 tháng 10 trên tạp chí của Viện Da liễu Hoa Kỳ cho thấy: Bệnh nhân bị mụn trứng cá nặng có xu hướng được điều trị kháng sinh dài ngày hơn nhiều so với khuyến cáo trước khi điều trị isotretinoin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mụn trứng cá: Việc sử dụng kháng sinh thường quá thời gian khuyến cáo

Thông Tin Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 20 * Số 2 * 2016<br /> <br /> <br /> MỤN TRỨNG CÁ: VIỆC SỬ DỤNG KHÁNG SINH<br /> THƯỜNG QUÁ THỜI GIAN KHUYẾN CÁO<br /> Theo một nghiên cứu hồi cứu một trung tâm y tế thực tập da liễu nhau nhiều, nhưng thời gian điều<br /> đăng trực tuyến ngày 30 tháng 10 từ giữa tháng 1/2005 đến tháng trị càng kéo dài, khả năng kháng<br /> trên tạp chí của Viện Da liễu Hoa 12/2014. Sau khi trừ 4916 bệnh thuốc càng nhiều. Điều trị trong 6<br /> Kỳ cho thấy: bệnh nhân bị mụn nhân không đáp ứng các tiêu chí tháng hoặc lâu hơn gây kháng<br /> trứng cá nặng có xu hướng được hoặc những người không có đủ dữ thuốc rất cao"<br /> điều trị kháng sinh dài ngày hơn liệu, 137 bệnh nhân còn lại được Tại các điểm nghiên cứu, chỉ<br /> nhiều so với khuyến cáo trước khi phân tích nghiên cứu được dùng định kháng sinh toàn thân thường<br /> điều trị isotretinoin. kháng sinh ít nhất 30 ngày và kéo dài trung bình 283,1 ngày,<br /> Bác sĩ Arielle R. Nagler và các được điều trị isotretinoin. Trong số trong khi đó, những bệnh nhân ở<br /> cộng sự (công tác tại khoa Da Liễu này, 25,5% bệnh nhân có mụn các nơi khác có chỉ định kháng<br /> Đại học Y khoa New York) cho biết viêm và 74,5% có mụn nang - nốt, sinh kéo dài trung bình là 380,2 (P<br /> "Nhóm chuyên gia và các ủy ban 73,0% bệnh nhân có sẹo. Kháng = 0,054). Các chuyên gia cho biết<br /> toàn cầu liên tục đưa ra các sinh toàn thân thường được kê "khi gặp những bệnh nhân đã<br /> khuyến cáo hạn chế việc sử dụng đơn nhất là minocycline, chiếm được điều trị mụn trứng cá trước<br /> kháng sinh đường toàn thân” và 72,5%, tiếp theo là doxycycline và đây, bác sĩ da liễu nên ý thức<br /> "Quá trình sử dụng kháng sinh azithromycin. Những kháng sinh được nguy cơ kéo dài thời gian<br /> toàn thân kéo dài không được khác bao gồm tetracycline, dùng kháng sinh, cố gắng nắm rõ<br /> khuyến khích vì nhiều lý do, bao sulfamethoxazole-trimethoprim, tiền căn kháng sinh trước đây, và<br /> gồm tăng khả năng kháng thuốc cefadroxil, và erythromycin. Mỗi xem xét việc bắt đầu sử dụng<br /> của vi khuẩn Propionibacterium bệnh nhân được kê toa trung bình isotretinoin nếu phù hợp".<br /> acnes.” 1.96 nhóm kháng sinh. Trung bình phải tốn một<br /> Các tác giả cũng lưu ý rằng Bệnh nhân dùng kháng sinh khoảng thời gian là 155,8 ngày tính<br /> Trung tâm Kiểm soát và Phòng trung bình tổng cộng khoảng 331,3 từ lúc cân nhắc điều trị isotretinoin<br /> ngừa dịch bệnh đã xếp hạng việc ngày, dao động 37-1501 ngày đến lúc bắt đầu thật sự điều trị<br /> kháng kháng sinh là một trong (thường khoảng 238 ngày). Chỉ isotretinoin lần đầu tiên, nhưng các<br /> năm mối đe dọa sức khỏe hàng 15,3% bệnh nhân được kê toa tác giả chú ý rằng “những yêu cầu<br /> đầu. Việc nhận ra tình trạng bệnh kháng sinh trong 3 tháng hoặc ít của iPLEDGE (chương trình kiểm<br /> nhân không đáp ứng với kháng hơn, trong khi đó 64,2% bệnh soát việc mua bán và kê thuốc<br /> sinh toàn thân nhanh và chỉ định nhân dùng kháng sinh ít nhất 6 isotretinoin) làm cho việc chỉ định<br /> isotretinoin sớm sẽ rút ngắn thời tháng và 33,6% bệnh nhân sử istotretinoin thêm phức tạp” và<br /> gian sử dụng kháng sinh. dụng ít nhất 1 năm. “những tranh cãi quanh mối liên hệ<br /> Tiến sĩ Nagler và các cộng sự Nhiều nhóm chuyên gia trên giữa isotretinoin với các bệnh ruột<br /> cho biết "bác sĩ da liễu đóng vai trò thế giới đã khuyến cáo rằng việc viêm và bệnh tâm thần có thể<br /> quan trọng trong quản lý việc sử sử dụng kháng sinh trong điều trị khiến bệnh nhân và người nhà của<br /> dụng kháng sinh bởi vì dù bác sĩ mụn có giới hạn thời gian. Họ cho họ thêm thận trọng với thuốc này.”<br /> da liễu chỉ chiếm khoảng 1% bác rằng "Ba tháng là điểm cut-off Ba mẹ của bệnh nhân thường than<br /> sĩ tại Hoa Kỳ, nhưng chỉ định thường sử dụng để giới hạn thời phiền về bệnh ruột viêm, trầm<br /> kháng sinh lên đến 4,9% mỗi năm" gian dùng kháng sinh trong điều trị cảm, lo lắng hoặc có ý nghĩ tự tử<br /> Các nhà nghiên cứu đã hồi cứu mụn" và "Thời gian điều trị cần của bệnh nhân.<br /> tất cả hồ sơ của 5053 của bệnh thiết trước khi xuất hiện kháng Theo bác sĩ Doris Day - bác sĩ<br /> nhân đến khám mụn trứng cá tại thuốc giữa các bệnh nhân khác da liễu ở bệnh viện Lenox Hill, New<br /> <br /> <br /> <br /> 70<br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 20 * Số 2 * 2016 Thông Tin Y học<br /> <br /> York - kháng sinh đường uống chỉ Bác sĩ Day cho rằng rất dễ nên điều trị với liệu trình ngắn<br /> nên dùng 3 tháng, tối đa là 4 tháng dàng để kê toa thuốc kháng sinh khoảng 3 tháng và lựa chọn những<br /> đủ để làm sạch mụn và để thuốc và giữ bệnh nhân vui vẻ để duy trì thuốc thay thế khác trong giai đoạn<br /> thoa đóng vai trò trong điều trị duy liệu trình điều trị kháng sinh. Một điều trị duy trì.<br /> trì, hoặc để đưa ra quyết định là bộ phận bệnh nhân khác thì muốn<br /> Nagler AR, Milam EC, Orlow SJ (2016), “The<br /> bệnh nhân sẽ dùng loại thuốc thoa điều trị nhanh chóng và dễ dàng, use of oral antibiotics before isotretinoin<br /> khác hay là dùng isotretinoin. dùng thuốc uống dễ dàng hơn là therapy in patients with acne”, J Am Acad<br /> Dermatol, 74(2), pp. 273-9.<br /> Nhưng sự ưa thích của bệnh nhân việc dùng thuốc thoa, họ cho rằng<br /> Lược dịch:<br /> cũng đóng vai trò quan trọng trong thuốc thoa dễ gây khô và kích ứng Lê Thảo Hiền, Phạm Thị Uyển Nhi,<br /> việc điều trị kháng sinh kéo dài. da và tốn nhiều thời gian của họ. Tạ Quốc Hưng, Trần Lê Mai Thảo<br /> Nếu có thể được, kháng sinh uống<br /> <br /> <br /> ĐIỀU TRỊ CỘNG ĐỒNG VỚI IVERMECTIN LÀM GIẢM TỈ LỆ BỆNH GHẺ<br /> Ở nhiều nơi thiếu nguồn lực cho cộng đồng (nhóm permethrin, nặng của bệnh tương tự nhau trên<br /> và đặc biệt là ở các vùng nhiệt đới, n = 532) không phụ thuộc vào sự tất cả ba nhóm.<br /> bệnh ghẻ là một nguyên nhân cơ hiện diện của ghẻ, nhóm 3 sử Kết quả tương tự cũng được<br /> bản chính yếu gây ra tỷ lệ cao của dụng ivermectin uống cho cộng quan sát trong việc làm giảm bệnh<br /> các bệnh nhiễm trùng da do vi đồng (200 mg / kg) bất kể có hay chốc lở, với mức giảm lớn nhất<br /> khuẩn và để lại nhiều hậu quả. không có sự hiện diện của ghẻ trong các nhóm sử dụng thuốc<br /> Theo Lucia Romani, MsocDev, (nhóm ivermectin, n = 716). Đối với Ivermectin. Tỷ lệ nhiễm giảm từ<br /> đến từ Viện Kirby, Đại học New những đối tượng đặc biệt như trẻ 21,4% còn 14,6% trong nhóm 1<br /> South Wales, Sydney, Australia, và cân nặng dưới 15 kg, phụ nữ (nhóm chăm sóc chuẩn), 24,6%<br /> các đồng nghiệp thấy rằng việc mang thai, người có bệnh lý thần còn 11,4% ở nhóm 2 (nhóm<br /> dùng thuốc trong cộng đồng hứa kinh, hoặc những người có suy permethrin), và 24,6% còn 8,0% ở<br /> hẹn sẽ là một chiến lược kiểm soát giảm chức năng của hệ thống nhóm ivermectin (CI 95%, 52% -<br /> quan trọng ghẻ ở các nước. chuyển hóa cytochrome P-450 83%). Tiến sĩ Currie nhận định<br /> Theo hiệp hội Skin Health được phân vào nhóm điều trị với rằng điều trị cộng đồng là trung<br /> Intervention Fiji Trial (SHIFT), các permethrin bôi ngoài da. Tất cả tâm kiểm soát toàn cầu của một số<br /> nhà nghiên cứu đã tiến hành phân những người tham gia có chốc lở bệnh nhiệt đới bị lãng quên và kết<br /> tích ngẫu nhiên ba nhóm cộng cũng được giới thiệu tới các bệnh quả của SHIFT cho thấy rằng việc<br /> đồng ở đảo Fiji nhằm đánh giá viện để điều trị kháng sinh. Các sử dụng permethrin tại chổ và<br /> hiệu quả trị liệu của ba liệu trình nhà nghiên cứu thấy rằng tỉ lệ ivermectin uống có thể có hiệu quả<br /> điều trị ghẻ khác nhau, nghiên cứu bệnh tính đến thời điểm 12 tháng tương tự ở từng cá nhân bị ghẻ,<br /> được tiến hành vào giữa tháng 9 giảm từ 36,6% còn 18,8% trong tuy nhiên việc sử dụng thuốc theo<br /> năm 2012 và tháng 9 năm 2013. nhóm 1 (chăm sóc tiêu chuẩn) và đường uống vẫn cho hiệu quả<br /> Các đối tượng tham gia được giảm từ 41,7% còn 15,8% ở nhóm vượt trội trên một quy mô lớn.<br /> phân thành 3 nhóm: nhóm 1 sử 2 (permethrin). Tỉ lệ giảm bệnh lớn<br /> Romani L et al (2015), “Mass Drug<br /> dụng permethrin tại chổ cho người nhất được ghi nhận ở nhóm sử Administration for scabies control in a<br /> bị ghẻ và những người có tiếp xúc dụng Ivermectin, từ 32,1% giảm population with endemic disease”, New Engl<br /> J Med, 373, pp. 2305-2313<br /> (nhóm chăm sóc chuẩn, n = 803), xuống còn 1,9% (95% khoảng tin<br /> nhóm 2 sử dụng permethrin tại chổ cậy [ CI ], 83% - 100%). Mức độ Lược dịch: Nguyễn Thị Hồng Ngọc<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 71<br /> Thông Tin Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 20 * Số 2 * 2016<br /> <br /> <br /> CẬP NHẬT HỘI CHỨNG STEVENS–JOHNSON (SJS) VÀ LY THƯỢNG BÌ<br /> DO ĐỘC TỐ (TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS-TEN)<br /> SJS/TEN là một trong số ít các nhân nên được giảm đau có kiểm được cho trước lúc tắm) hoặc<br /> bệnh da cấp cứu. Hướng dẫn này soát, có thể sử dụng morphine nếu phun chlorhexidine 2-3 lần mỗi<br /> là một công cụ thực tế lâm sàng cần. Kiểm soát tình trạng nhiễm ngày trên da, hút dịch bóng nước<br /> giúp cho các bác sĩ trong việc trùng là bắt buộc, tuy nhiên, kháng và giữ lại trần bóng nước, bôi<br /> quản lý bệnh nhân SJS/TEN. sinh dự phòng là không nên; nếu petrolatum, băng bằng gạc không<br /> lâm sàng nghi ngờ, cho cấy vi dính, và tránh thuốc bôi chứa sulfa.<br /> Các loại thuốc bị nghi ngờ và<br /> khuẩn và điều trị kháng sinh theo<br /> những thuốc không cần thiết cần Chăm sóc niêm mạc<br /> kinh nghiệm cho đến khi có kết<br /> phải ngưng sử dụng, chuyển bệnh Nhỏ nước mắt nhân tạo, loại bỏ<br /> quả cấy; có thể cấy vi khuẩn và<br /> nhân đến đơn vị điều trị thích hợp giả mạc, giải phóng mi mắt với<br /> nấm thường xuyên (2-3 lần mỗi<br /> như khoa bỏng hoặc đơn vị chăm nhãn cầu, kháng sinh tại chỗ,<br /> tuần). Hỗ trợ tâm lý cho cả bệnh<br /> sóc đặc biệt. corticoide tại chỗ, thuốc làm liệt cơ<br /> nhân và người thân.<br /> CHĂMSÓCHỖTRỢ thể mi, ghép màng ối... giúp giảm<br /> ĐIỀUTRỊ biến chứng mắt. Miệng họng nên<br /> Nhiệt độ phòng cần tăng lên được rửa sạch nhiều lần mỗi ngày<br /> o<br /> 28-32 C. Đặt nội khí quản và thông<br /> Điều hòa miễn dịch hệ<br /> với dung dịch sát khuẩn hoặc<br /> khí được chỉ định khi có nguy cơ thống<br /> kháng nấm và bôi trơn môi bằng<br /> tắc nghẽn đường thở hay suy hô Immunoglobulin tĩnh mạch<br /> thuốc mỡ. Để dự phòng dính và<br /> hấp. Lượng dịch cần bù là dung không mang lại lợi ích sống còn.<br /> hẹp âm đạo nên bôi steroid sớm:<br /> dịch điện giải (0,7ml/kg/% diện tích Cyclosporine giúp giảm tỷ lệ tử<br /> bôi kem betamethasone valerate<br /> tổn thương) và dung dịch albumin vong và sự tiến triển của bệnh (3<br /> 0,1% lên vùng âm hộ và bôi mỡ<br /> (5% albumin người, 1 ml/kg/% mg/kg/ngày trong 10 ngày và giảm<br /> betamethasone valerate 0,1% vào<br /> diện tích tổn thương). Mục đích là dần trong hơn 1 tháng).<br /> âm đạo; để tránh hiện tượng giảm<br /> để duy trì lượng nước tiểu 0,5- Corticosteroid toàn thân là điều trị<br /> nhạy cảm có thể thoa 3 ngày, nghỉ<br /> 1ml/kg/h. Dinh dưỡng cần giàu phổ biến nhất đối với SJS/TEN. Ức<br /> 4 ngày; khuôn âm đạo mềm nên<br /> protein và năng lượng; nuôi qua chế TNF (etanercept tiêm dưới da<br /> được đặt dự phòng và ức chế<br /> ống thông dạ dày nếu bệnh nhân 50 mg liều duy nhất) cho thấy đáp<br /> hành kinh cũng được khuyến cáo.<br /> không ăn được: 1500 calo trong ứng nhanh chóng, đạt tái tạo biểu<br /> 1500ml trong 24 giờ đầu, sau đó mô hoàn toàn mà không có biến Lưu ý ở phụ nữ mang thai<br /> tăng 500 calo mỗi ngày cho đến chứng hay tác dụng phụ. Ở trẻ em, SJS/TEN có thể ảnh hưởng chỉ<br /> khi đạt 3500-4000 calo mỗi ngày, cả IVIG và corticosteroid đường người mẹ hoặc cùng lúc ở mẹ và<br /> tuy nhiên cần thận trọng vì miệng toàn thân dường như đều giúp cải thai nhi, nó có thể gây chết cho thai<br /> họng đang bị tổn thương; nuôi thiện kết quả điều trị SJS/TEN. nhi hoặc dẫn đến sinh non. Sinh<br /> dưỡng tĩnh mạch là không nên vì mổ thường được áp dụng vì niêm<br /> Chăm sóc da<br /> nó thường kém dung nạp và tăng mạc sinh dục đã bị tổn thương từ<br /> Đề nghị xem các lớp biểu bì<br /> nguy cơ nhiễm trùng; công thức trước.<br /> tách ra như bộ quần áo sinh học<br /> tính nhu cầu năng lượng được Giám sát biến chứng cấp<br /> có lợi cho tái tạo biểu mô. Vết<br /> khuyến cáo là (24,6 × kg trọng<br /> thương được chăm sóc mỗi ngày tính<br /> lượng ) + (4,1 x % diện tích tổn<br /> với thao tác tối thiểu để hạn chế Nhiễm trùng huyết là nguyên<br /> thương) + 940. Kiểm soát đau là<br /> bong da, tắm bằng dung dịch nhân gây tử vong chủ yếu. Rối<br /> một yếu tố quan trọng nhưng<br /> chlorhexidine 1/5000 (morphine loạn huyết động và tổn thương hệ<br /> thường bị đánh giá thấp; bệnh<br /> <br /> <br /> 72<br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 20 * Số 2 * 2016 Thông Tin Y học<br /> <br /> thống do SJS/TEN cũng cần được giá cảm xúc khi ra viện và giới Roni P. Dodiuk-Gad; Wen-Hung Chung;<br /> Laurence Valeyrie-Allanore; Neil H. Shear<br /> theo dõi và điều trị. thiệu đến một bác sĩ tâm thần (2015), “Stevens–Johnson Syndrome and<br /> <br /> Thông tin về thuốc dị ứng nên hoặc nhà tâm lý học nếu cần Toxic Epidermal Necrolysis: An Update”Am<br /> J Clin Dermatol; 16(6):475-493<br /> được cung cấp cho bệnh nhân. thiết. Một số nhóm hỗ trợ đã<br /> Lược dịch: Nguyễn Thị Trà My,<br /> Giải thích về các biến chứng dài được thành lập, chẳng hạn như<br /> Hoàng Mai Loan<br /> hạn có thể xảy ra và tiên lượng SJSF ở Mỹ, CAST ở Canada, và<br /> bệnh. Bệnh nhân nên được đánh Amalyste ở Pháp.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> BỆNH DA LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM<br /> VÀ CHLOR HỮU CƠ KHÁC<br /> Phơi nhiễm với chlor hữu cơ bình ước tính là 13 ppm, nồng độ nhiễm chất TCDD cho thấy 13/60<br /> là một nguyên nhân quan trọng TCDD trong huyết thanh có độ cao người tăng bài tiết porphyrin trong<br /> gây ngộ độc da và hệ thống. Phơi dai dẳng thậm chí 30-40 năm sau nước tiểu nhưng biểu hiện lâm<br /> nhiễm có thể do tai nạn công phơi nhiễm. sàng PCT chỉ thấy ở một người<br /> nghiệp, đầu độc hoặc sử dụng hóa Mụn trứng cá do chlor là một em trai và người chị có enzym đột<br /> chất diệt cỏ như chất độc màu da dấu ấn có độ nhạy cao đối với biến trước đó. Ngoài ra, nghiên<br /> cam trong chiến tranh Việt Nam. bệnh gây ra do dioxin. Tuy nhiên, cứu trên các cựu chiến binh Việt<br /> Mặc dù những ảnh hưởng đến nếu không bị mụn trứng cá do Nam không tìm thấy có sự tăng<br /> sức khỏe lâu dài đã được báo cáo chlor cũng không thể loại trừ khả nguy cơ bị PCT nhiều năm sau khi<br /> bởi viện Y Khoa, nhưng những năng tiếp xúc với TCDD và độ phơi nhiễm, mặc dù một số người<br /> biểu hiện trên da chưa được đánh nặng của bệnh không được chứng tăng porphyrin trong nước tiểu.<br /> giá một cách rõ ràng. Bài báo này minh có phụ thuộc liều. Cuộc Đây là một đặc điểm rất hiếm gặp<br /> cung cấp thông tin tổng quan về nghiên cứu sức khỏe của không và những cựu chiến binh có các<br /> biểu hiện ở da do phơi nhiễm chlor quân không ghi nhận được trường triệu chứng cần được kiểm tra<br /> hữu cơ trong quân đội và công hợp nào bị mụn trứng cá do chlor những bệnh lý về gan khác.<br /> nghiệp nhằm đưa ra những khi thăm khám mặc dù có tăng tỷ Đa số các nghiên cứu về sự<br /> khuyến cáo hữu ích cho các bác sĩ lệ mới mắc bệnh do tự bệnh nhân phơi nhiễm với dioxin không thấy<br /> da liễu về tác động của chlor hữu khai báo. Tuy nhiên, nghiên cứu tăng tỷ lệ mắc melanoma và ung<br /> cơ trên bệnh nhân phơi nhiễm. này được thực hiện sau khi phơi thư da không melanoma.<br /> Chế phẩm thuốc diệt cỏ nhiễm hơn 10 năm. Do đó, một Lymphoma không Hodgkin có<br /> phenoxy nổi bật nhất là hỗn hợp cựu chiến binh đang bị mụn trứng liên quan đến phơi nhiễm chất độc<br /> gồm n-butyl este 2,4 - axit cá do chlor nên được đánh giá da cam. Các nghiên cứu viên điều<br /> dichlorophenoxyacetic và 2,4,5 - xem có sự tiếp xúc với dioxin gần tra bệnh nhân bị mycosis<br /> axit trichlorophenoxyacetic với tỷ lệ đây hay không ngoài nguyên nhân fungoides và tiền sử tiếp xúc với<br /> 1 : 1 gọi là chất độc màu da cam, do chất độc màu da cam. chất độc màu da cam cho thấy tỷ<br /> ngoài ra còn có sản phẩm phụ độc Porphyria da muộn là một rối lệ cao mycosis fungoides biểu hiện<br /> tính cao 2,3,7,8 loạn hiếm gặp liên quan đến ở lòng bàn tay và lòng bàn chân,<br /> tetrachlorodibenzo-p dioxin TCDD, do thiếu men có thể do các vị trí này tiếp xúc<br /> (TCDD) tồn tại trong hỗn hợp trên. uroporphyrinogen decarboxylase trực tiếp với thuốc diệt cỏ. Tất cả<br /> Mức độ ô nhiễm TCDD khác nhau ảnh hưởng quá trình sinh tổng hợp bệnh nhân có độ tuổi phù hợp với<br /> từ 1 đến 50 ppm đối với từng cá heme. Khi thăm khám người dân chẩn đoán lymphoma tế bào T và<br /> nhân, với nồng độ gây độc trung ở Seveso xung quanh vùng bị ô B ở da cần được hỏi về tiền sử<br /> <br /> <br /> <br /> 73<br /> Thông Tin Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 20 * Số 2 * 2016<br /> <br /> phục vụ trong quân đội và giới và ít, nhưng mức tăng không có ý<br /> Patterson AT, Kaffenberger BH, Keller RA<br /> thiệu đến Bộ Cựu chiến binh để nghĩa. Mặc dù các bằng chứng and Elston DM (2016), Skin diseases<br /> được đánh giá thương tật. chưa hỗ trợ mạnh mẽ nhưng associated with Agent Orange and other<br /> organochlorine exposures, J Am Acad<br /> Hầu hết các bằng chứng liên những bệnh nhân có độ tuổi phù<br /> Dermatol, 74, 143-170.<br /> quan đến các cựu chiến binh Việt hợp với chẩn đoán sarcoma cơ<br /> Nam không cho thấy tăng nguy cơ trơn, sarcoma sợi bì lồi và Lược dịch: Tchiu Bích Xuân,<br /> của tất cả các sarcoma mô mềm. sarcoma mô mềm khác (trừ Nguyễn Ngọc Trai,<br /> Tuy nhiên, một nghiên cứu cho sarcoma Kaposi) nên được hỏi về Trần Thị Thúy Phượng<br /> thấy tăng nguy cơ sarcoma mô việc tham gia phục vụ tại Việt Nam<br /> mềm khi so sánh giữa nhóm phơi và giới thiệu đến Bộ Cựu chiến<br /> nhiễm với chất độc da cam nhiều binh để được xác định thương tật.<br /> <br /> <br /> LIỆU PHÁP LÀM LẠNH TRONG GIẢM NẾP NHĂN TRÊN MẶT<br /> Con người tìm kiếm cách đóng tập trung làm lạnh vào nhánh nhiên để giảm biến chứng lên da<br /> băng thời gian và làm giảm nếp trán của thần kinh mặt. Đánh giá như phồng rộp hay thay đổi sắc<br /> nhăn trên khuôn mặt bằng cách mù dựa theo thang điểm 5- mức tố da cần có thiết bị chuyên biệt<br /> sử dụng liệu pháp làm. Việc sử độ nhăn. Kết quả nhóm bệnh để tạo hiệu quả giảm nhiệt độ chỉ<br /> dụng phương pháp làm lạnh để nhân được điều trị cải thiện ngắn quanh dây thần kinh. Liệu pháp<br /> ngăn chặn xung thần kinh vận hạn và sau điều trị 30 ngày. Tại làm lạnh tập trung nhánh trán<br /> động, dẫn đến giãn cơ tạm thời ngày thứ 30, 93% bệnh nhân cải của thần kinh mặt tránh được<br /> và giảm nếp nhăn trên khuôn thiện ít nhất 25% và 84% bệnh tình trạng gây sụp mi do tiêm<br /> mặt. Điểm mấu chốt phương nhân cải thiện ít nhất 50%. 67% Botox trong điều trị nếp nhăn.<br /> pháp này là cung cấp một chọn bệnh nhân duy trì hiệu quả ở Brauer J, Geronemus R (2015), “Focused<br /> cold therapy for the treatment of<br /> lựa thẩm mĩ không có bất kì chất ngày 60. Không có tác dụng phụ hyperdynamic forehead wrinkles: A<br /> gây hại gì với kết quả gần như nghiêm trọng, tác dụng phụ bao multicenter randomized controlled<br /> trial”, JAAD, 72(5), pp. AB18.<br /> ngay lập tức. Tiến sĩ Brauer và gồm sưng, đau và sẽ mất trong 2<br /> tuần. Người dịch: Nguyễn Thiên Hương<br /> nhóm của ông làm nghiên cứu<br /> trên 63 bệnh nhân, 32 bệnh nhân Liệu pháp làm lạnh tập trung<br /> nhóm điều trị, 31 nhóm chứng, mục tiêu là các dây thần kinh, tuy<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 74<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2