intTypePromotion=1

Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:pumpkinf_2

Chia sẻ: Phong Thinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
55
lượt xem
5
download

Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:pumpkinf_2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghệ thuật xếp hình: pumpkinf_2. Tài liệu rất có ích, nó giúp bạn nâng cao kỹ năng gấp tất cả mọi thứ bằng giấy. Bạn có thể gấp thành thạo những gì bạn thích cho riêng mình và cho bạn bè bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:pumpkinf_2

  1. P u m p k in F ac e © 1 99 6 S y C h en (3 ) T o p c orn er A to B ; m ou n tain fold b o ttom c orn er (1 ) U se oran g e/n on -oran g e d u o-c olor (2 ) F old sid e c orn e rs to c ove r c en ter sq u a re . S ta rt w ith o ran g e sid e d ow n . m a rk ; T h e y w ill o ve rla p a s sh ow n in A M a rk c en te r u sin g d iag on al fold s th e n ex t step . (JF ) B (6 ) P u sh b o ttom c orn ers a n d S w ive l E a n d F b e tw ee n la ye rs to ro u n d th e p u m p k in (JF ). M ak e (4 ) P u sh top co rn ers an d S w ive l C su re lea ve som e n o n -ora n ge (5 ) V a lle y fold an d D to fo rm th e eye s a n d ro u n d th e co lor o u t. co rn ers (JF ); F o ld ce n ter tip u p to form n ose (JF ); V alley fo ld b ottom ed g e to m e et P o in t B a n d b rin g tria n gu lar fla p b eh in d to fron t. E F 1 /2 1 /2 D C B (8 ) T u ck a ll 3 tee th in to m ou th (7 ) V a lle y a n d m o u n ta in a n d sh ap e th e ce n ter to oth b y ju d g m en t fo ld sw ive l fold s (9 ) T h e fin ish e d P u m p kin F ac e * JF - Ju d g m en t F o ld © 1 9 96 S y C hen
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2