intTypePromotion=1

Nghị quyết số: 95/2015/QH13

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
81
lượt xem
1
download

Nghị quyết số: 95/2015/QH13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Nghị quyết số: 95/2015/QH13 - Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao" phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số: 95/2015/QH13

  1. QUỐC HỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  Nghị quyết số: 95/2015/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2015   NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ  nhiệm Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Căn cứ  Tờ  trình số  366/TTr­TANDTC ngày 12 tháng 6 năm 2015 của   Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo thẩm tra số  2763/BC­UBTP13   ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban tư pháp; Căn cứ  Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề  nghị  của Chánh án Tòa án   nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày   26 tháng 6 năm 2015, QUYẾT NGHỊ: Điều 1.  Phê chuẩn đề  nghị  của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về  việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông, bà có tên  sau đây: 1. Bà Nguyễn Thị  Hoàng Anh, sinh ngày 23 tháng 5 năm 1960, hiện là  Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại   Cộng hòa Liên bang Đức; 2. Ông Trần Văn Cò, sinh ngày 21 tháng 01 năm 1958, hiện là Chánh tòa  Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; 3. Ông Nguyễn Văn Du, sinh ngày 06 tháng 6 năm 1963, hiện là Chánh   tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; 4. Ông Đặng Xuân Đào, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1955, hiện là Chánh  tòa Tòa kinh tế Tòa án nhân dân tối cao; 5.  Ông Nguyễn Văn Hạnh, sinh ngày 06 tháng 01 năm  1959, hiện là   Thiếu tướng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự  trung ương; 6. Ông Tống Anh Hào, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1956, hiện là Phó Chánh   án Tòa án nhân dân tối cao;
  2. 7. Bà Nguyễn Thúy Hiền, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1960, hiện là Thứ  trưởng Bộ Tư pháp; 8.  Ông Bùi  Ngọc Hòa, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1955, hiện là Phó  Chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao; 9. Bà Đào Thị Xuân Lan, sinh ngày 08 tháng 9 năm 1961, hiện là Ủy viên   thường trực Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII; 10. Ông Chu Xuân Minh, sinh ngày 20 tháng 01 năm 1956, hiện là Hiệu  trưởng Trường cán bộ Tòa án, Tòa án nhân dân tối cao; 11. Ông Lê Văn Minh, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1964, hiện là Viện  trưởng Viện khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao; 12. Ông Nguyễn Sơn, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1957, hiện là Phó Chánh  án Tòa án nhân dân tối cao; 13. Ông Nguyễn Văn Thuân, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1958, hiện là Phó  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 14. Bà Lương Ngọc Trâm, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1966, hiện là Chánh  tòa Tòa hình sự, Tòa án nhân dân tối cao; 15. Ông Nguyễn Trí Tuệ, sinh ngày 28 tháng 9 năm 1963, hiện là Vụ  trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao. Điều 2. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm các  ông, bà có tên tại Điều 1 của Nghị quyết này làm Thẩm phán Tòa án nhân dân  tối cao./. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt   Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2015.     CHỦ TỊCH QUỐC HỘI (Đã ký)  Nguyễn Sinh Hùng    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2