intTypePromotion=1
ADSENSE

Nồng độ acid folic huyết thanh trên bệnh nhân mụn trứng cá được điều trị isotretinoin đường uống

Chia sẻ: ViPoseidon2711 ViPoseidon2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

23
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát sự thay đổi nồng độ acid folic huyết thanh (HT) trên bệnh nhân mụn trứng cá dùng isotretinoin đường uống cũng như đánh giá mối liên quan giữa liệu pháp Isotretinoin đường uống và sự thay đổi nồng độ acid folic.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nồng độ acid folic huyết thanh trên bệnh nhân mụn trứng cá được điều trị isotretinoin đường uống

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 22 * Số 1 * 2018 Nghiên cứu Y học<br /> <br /> <br /> NỒNG ĐỘ ACID FOLIC HUYẾT THANH TRÊN BỆNH NHÂN<br /> MỤN TRỨNG CÁ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ ISOTRETINOIN ĐƯỜNG UỐNG<br /> Nguyễn Minh Phương*, Lê Thái Vân Thanh*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Đặt vấn đề: Isotretinoin đường uống là liệu pháp điều trị mụn trứng cá hiệu quả nhất. Rối loạn lipid máu<br /> và tăng men gan là hai tác dụng ngoại ý quan trọng của isotretinoin. Acid folic là một coenzyme quan trọng thiết<br /> yếu được chuyển hóa tại gan. Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát sự thay đổi nồng độ acid folic huyết thanh<br /> (HT) trên bệnh nhân mụn trứng cá dùng isotretinoin đường uống cũng như đánh giá mối liên quan giữa liệu<br /> pháp Isotretinoin đường uống và sự thay đổi nồng độ acid folic.<br /> Phương pháp: Nghiên cứu mô tả theo dõi dọc.<br /> Kết quả: Số lượng bệnh nhân (BN) được theo dõi ở thời điểm trước điều trị là 80 BN và sau 6–8 tuần điều<br /> trị là 58 BN. Độ tuổi trung bình là 23,66 ± 5,37. Phần lớn BN có tiền sử điều trị mụn trứng cá chiếm 70%. Điểm<br /> độ nặng trung bình là 24,99 ± 6,47. Điểm độ nặng của nam cao hơn nữ (27,35 ± 6,22 so với 24,04 ± 6,37). Nồng<br /> độ acid folic HT giảm có ý nghĩa thống kê sau 6–8 tuần điều trị isotretinoin uống (7,78 ± 2,72 ng/ml xuống còn<br /> 6,98 ± 2,52 ng/ml). BN dùng liều isotretinoin uống trung bình hằng ngày ≥ 0,4 mg/kg/ngày và liều tích lũy đạt ≥<br /> 18,82 mg/kg giảm acid folic HT có ý nghĩa thống kê.<br /> Kết luận: Nồng độ acid folic HT có khuynh hướng tăng theo lứa tuổi. Có sự khác biệt về nồng độ acid folic<br /> HT giữa 2 giới tính, nam có nồng độ acid folic HT trung bình thấp hơn nữ. Nồng độ Acid folic HT giảm đáng kể<br /> sau 6–8 tuần điều trị isotretinoin uống. Không có sự khác biệt về đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, điều trị giữa 2 nhóm<br /> giảm và không giảm acid folic HT sau điều trị isotretinoin uống. Nồng độ acid folic HT giảm đáng kể ở nhóm<br /> dùng liều trung bình theo cân nặng ≥ 0,4 mg/kg/ngày và nhóm có liều tích luỹ đạt ≥ 18,82 mg/kg. Không có<br /> tương quan tuyến tính giữa sự thay đổi nồng độ acid folic HT với liều isotretinoin uống trung bình theo cân<br /> nặng và liều tích lũy.<br /> Từ khóa: mụn trứng cá, acid folic, isotretinoin uống.<br /> ABSTRACT<br /> SERUM FOLIC ACID LEVELS IN ACNE VULGARIS PATIENTS TREATED BY ORAL ISOTRETINOIN<br /> Nguyen Minh Phuong, Le Thai Van Thanh<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 22 - No 1- 2018: 39 – 45<br /> <br /> Background: Oral isotretinoin is considered the best therapy for acne vulgaris. Dyslipidemia and elevated<br /> liver enzymes are two remarkable adverse effects of oral isotretinoin. Folic acid is a significant coenzyme which is<br /> metabolized by the liver. This research aims to examine the modification of serum folic acid levels of acne vulgaris<br /> patients who were treated with oral isotretinoin as well as to evaluate the relationship between oral isotretinoin<br /> therapy and serum folic acid levels.<br /> Method: Observational longitudinal study<br /> Results: The sample size was taken before and after treatment is 80 and 58 patients respectively. The mean<br /> <br /> <br /> * Bộ môn Y học Gia đình – Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch ** Bộ môn Da Liễu – ĐHYD TP.HCM<br /> Tác giả liên lạc: TS. BS Lê Thái Vân Thanh ĐT: 0903774310 Email: chamsocdadhyd@gmail.com<br /> <br /> <br /> <br /> 39<br /> Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 22 * Số 1 * 2018<br /> <br /> age is 23.66 ± 5.37. Most of acne vulgaris patients have been treated before recruitment, at 70%. The mean<br /> severity score (GAGS) is 24.99 ± 6.47. Male mean score is greater than female (27.35 ± 6.22 in comparison with<br /> 24.04 ± 6.37). Serum folic acid level statistically decreased 6-8 weeks after treatment (from 7.78 ± 2.72 ng/ml to<br /> 6.98 ± 2.52 ng/ml). Serum folic acid levels are significantly declined in patients who were prescribed with daily<br /> mean dose over 0,4 mg/kg per day and cumulative dose over 18.82 mg/kg.<br /> Conclusion: The serum folic acid levels tend to increase with age. There was a significant difference of folic<br /> acid levels between two genders, men’s folic acid level is statistically smaller than women’s. The folic acid level<br /> significantly decreased after 6-8 weeks treatment with oral isotretinoin. No demographically, clinically and<br /> therapeutic significant difference between two groups, declined and non-declined folic acid levels, was identified.<br /> Serum folic acid level statistically decreased in patients who were prescribed with mean daily dose over 0.4 mg/kg<br /> per day and cumulative dose over 18.82 mg/kg. There was no linear correlation between the decrease of folic acid<br /> levels with the mean daily dose and cumulative dose of oral isotretinoin.<br /> Keywords: acne, folic acid, oral isotretinoin.<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ mụn trứng cá được chỉ định isotretinoin uống và<br /> mối liên quan giữa nồng độ acid folic huyết<br /> Liệu pháp isotretinoin đường uống được thanh với độ nặng, nhóm tuổi và giới tính.<br /> đánh giá là liệu pháp điều trị mụn trứng cá<br /> Xác định sự thay đổi nồng độ acid folic huyết<br /> hiệu quả nhất được chỉ định sớm trong trường<br /> thanh trên bệnh nhân mụn trứng cá sau 6–8 tuần<br /> hợp bệnh ở mức độ trung bình-nặng. Rối loạn<br /> điều trị isotretinoin uống.<br /> lipid máu và tăng men gan là hai tác dụng<br /> ngoại ý quan trọng của isotretinoin. Ngoài ra, Xác định đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, điều trị<br /> dược chất này có ảnh hưởng đến một số hoạt của bệnh nhân mụn trứng cá ở các nhóm bệnh<br /> động chuyển hóa khác, đặc biệt là chuyển hóa nhân có thay đổi nồng độ acid folic huyết thanh<br /> acid folic (vitamin B9), một coenzyme quan sau điều trị.<br /> trọng thiết yếu trong quá trình này. Chúng tôi Xác định mối liên quan giữa sự thay đổi<br /> thực hiện nghiên cứu với đề tài “nồng độ acid nồng độ acid folic huyết thanh với liều điều trị.<br /> folic huyết thanh trên bệnh nhân mụn trứng ĐỐITƯỢNG-PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU<br /> cá được điều trị isotretinoin uống” nhằm mục<br /> đích khảo sát sự thay đổi nồng độ acid folic Dân số mục tiêu<br /> trên bệnh nhân mụn trứng cá dùng Tất cả bệnh nhân mụn trứng cá được điều trị<br /> isotretinoin đường uống cũng như đánh giá isotretinoin uống.<br /> mối tương quan giữa liệu pháp isotretinoin Dân số chọn mẫu<br /> uống và sự thay đổi nồng độ acid folic. Tất cả bệnh nhân mụn trứng cá được điều trị<br /> Mục tiêu isotretinoin uống hội đủ tiêu chuẩn chọn bệnh từ<br /> 01/10/2016 đến 30/04/2017.<br /> Mục tiêu tổng quát<br /> Khảo sát sự thay đổi nồng độ acid folic huyết Thời gian<br /> thanh trên bệnh nhân mụn trứng cá sau 68 tuần Từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2017.<br /> điều trị isotretinoin đường uống tại Phòng chăm Địa điểm<br /> sóc da, cơ sở 1 bệnh viện Đại Học Y Dược Thành Phòng chăm sóc da, cơ sở 1, bệnh viện Đại<br /> Phố Hồ Chí Minh từ 01/10/2016 đến 30/04/2017. Học Y Dược TP.HCM<br /> Mục tiêu chuyên biệt Phương pháp nghiên cứu<br /> Xác định đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, điều trị, Nghiên cứu mô tả theo dõi dọc<br /> nồng độ acid folic huyết thanh của bệnh nhân<br /> <br /> <br /> 40<br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 22 * Số 1 * 2018 Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Phương pháp chọn mẫu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Chọn mẫu thuận tiện tất cả bệnh nhân thoả Đặc điểm dịch tễ và tiền sử<br /> tiêu chuẩn chọn mẫu<br /> Nhóm tuổi 25–30 chiếm tỉ lệ cao nhất là 75%<br /> Tiêu chuẩn nhận vào trong khi độ tuổi dưới 18-24 và trên 30 chiểm tỉ<br /> Bệnh nhân được chẩn đoán mụn trứng cá lệ thấp hơn với tỉ lệ lần lượt là 13,8% và 11,2%.<br /> dựa vào đặc điểm sang thương da Độ tuổi trung bình là 23,66 ± 5,37. Tuổi thấp nhất<br /> Bệnh nhân được chỉ định Isotretinoin uống là 18, cao nhất là 42. Phần lớn BN có tiền sử điều<br /> lần đầu tiên hoặc đã ngưng thuốc hơn 6 tháng trị mụn trứng cá chiếm 70%, trong đó 40% không<br /> Nồng độ acid folic huyết thanh bình thường rõ tiền sử và 30% chưa từng điều trị mụn trứng<br /> cá.<br /> Bệnh nhân trên 18 tuổi<br /> Đặc điểm lâm sàng và điều trị<br /> Đồng ý tham gia nghiên cứu<br /> Phần lớn BN mụn trứng cá ở mức độ trung<br /> Tiêu chuẩn loại trừ bình trở lên chiếm 86,25%, chỉ có 13,75% BN mức<br /> Người có bệnh lý nội khoa gây ảnh hưởng độ nhẹ. Điểm độ nặng trung bình là 24,99 ± 6,47,<br /> đến nồng độ acid folic huyết thanh thấp nhất là 11, cao nhất là 44. Điểm độ nặng của<br /> Sử dụng các thuốc làm giảm nồng độ acid nam cao hơn nữ (27,35 ± 6,22 so với 24,04 ± 6,37),<br /> folic hoặc các thuốc làm tăng nồng độ acid folic sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.<br /> trong vòng 3 tháng Nồng độ acid folic huyết thanh của bệnh nhân<br /> Phương pháp tiến hành được chỉ định isotretinoin uống.<br /> Thăm khám xác định những trường hợp Bảng 1. Nồng độ acid folic huyết thanh trước điều trị<br /> mụn trứng cá, đánh giá mức độ nặng, ghi nhận theo nhóm tuổi và mức độ nặng của bệnh<br /> tất cả các yếu tố liên quan. Nồng độ acid folic HT<br /> Nhóm tuổi Số lượng TB ± ĐLC p<br /> Bệnh nhân nếu được chẩn đoán mụn trứng<br /> (ng/ml)<br /> cá và được chỉ định dùng isotretinoin uống sẽ<br /> 18–24 tuổi 60 7,24 ± 2,65<br /> được mời tham gia nghiên cứu và sẽ được lấy 25–30 tuổi 11 7,55 ± 2,71 30 tuổi 9 11,73 ± 2,73<br /> Tư vấn bệnh nhân về cách dùng thuốc, Bảng 2. Nồng độ acid folic huyết thanh trước điều trị<br /> không thay đổi chế độ ăn, không dùng thêm bất theo giới tính<br /> cứ thực phẩm bổ sung acid folic trong suốt quá Nồng độ acid folic HT<br /> Giới tính Số lượng p<br /> trình điều trị. TB ± ĐLC (ng/ml)<br /> Nam 23 6,60 ± 2,19<br /> Tại thời điểm khoảng 6–8 tuần sau khởi đầu 0,023<br /> Nữ 57 8,27 ± 3,15<br /> điều trị với isotretinoin, bệnh nhân sẽ được<br /> khám lâm sàng đánh giá mức độ cải thiện, tính<br /> tổng liều tích lũy và thực hiện xét nghiệm đo<br /> nồng độ acid folic huyết thanh lần 2.<br /> Xử lý và phân tích số liệu<br /> Số liệu thu thập được nhập bằng phần mềm<br /> Excel 2010 và xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 41<br /> Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 22 * Số 1 * 2018<br /> <br /> Mối liên quan giữa sự thay đổi nồng độ acid thẩm mỹ hơn nam giới nên họ thường có mong<br /> folic huyết thanh với liều điều trị isotretinoin muốn cải thiện làn da.<br /> uống Độ tuổi trung bình trong nghiên cứu là 23,66<br /> Bảng 3. So sánh nồng độ acid folic huyết thanh trước ± 5,37 tuổi. Tỉ lệ phân bố nhóm tuổi trong nghiên<br /> và sau điều trị theo phân nhóm liều trung bình theo cứu, nhóm tuổi từ 18–24 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất<br /> cân nặng là 75%, nhóm tuổi 25–30 chiếm tỉ lệ 13,8%, nhóm<br /> Nồng độ<br /> Nồng độ acid<br /> tuổi trên 30 chiếm tỉ lệ 11,2%. Như vậy, kết quả<br /> Liều trung acid folic<br /> Số folic huyết nghiên cứu của chúng tôi giống như y văn, tuổi<br /> bình huyết thanh p<br /> lượng thanh T2 thường gặp của mụn trứng cá là tuổi vị thành<br /> (mg/kg/ngày) T1<br /> ng/ml<br /> ng/ml niên và người trẻ. Phần lớn BN đều đã từng<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2