intTypePromotion=1

Phát xạ huỳnh quang của các chấm lượng tử CdSe và CdSe/Cds cho ứng dụng đánh dấu sinh học

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
28
lượt xem
2
download

Phát xạ huỳnh quang của các chấm lượng tử CdSe và CdSe/Cds cho ứng dụng đánh dấu sinh học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các chấm lượng tử CdSe và CdSe/CdS cấu trúc lõi /vỏ được chế tạo phân tán trong nước cho mục đích đánh dấu sinh học. Phát xạ huỳnh quang của các chấm lượng tử CdSe và CdSe/CdS tăng mạnh sau khi chế tạo và đạt ổn định sau 3 tháng, chất lượng của các chấm lượng tử này rất tốt, có độ ổn định quang cao, cường độ phát quang không giảm nhiều sau một đến hai năm chế tạo. Hiệu suất lượng tử của các chấm lượng tử CdSe/CdS đạt tới 20-50% và hiệu suất lượng tử của các chấm lượng tử CdSe đạt cỡ 10%. Cường độ phát quang của các chấm lượng tử không giảm khi cho vào các môi trường pH sinh học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát xạ huỳnh quang của các chấm lượng tử CdSe và CdSe/Cds cho ứng dụng đánh dấu sinh học

Vũ Trọng Sinh và đtg<br /> <br /> 132<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 80(04): 127 - 131<br /> <br /> Chu Việt Hà và đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 80(04): 133 - 138<br /> <br /> PHÁT XẠ HUỲNH QUANG CỦA CÁC CHẤM LƯỢNG TỬ CdSe VÀ CdSe/CdS<br /> CHO ỨNG DỤNG ĐÁNH DẤU SINH HỌC<br /> Chu Việt Hà*1, Vũ Thị Kim Liên1,Trần Hồng Nhung2, Lê Tiến Hà1<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên<br /> Viện Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Các chấm lượng tử CdSe và CdSe/CdS cấu trúc lõi /vỏ được chế tạo phân tán trong nước cho mục<br /> đích đánh dấu sinh học. Phát xạ huỳnh quang của các chấm lượng tử CdSe và CdSe/CdS tăng<br /> mạnh sau khi chế tạo và đạt ổn định sau 3 tháng, chất lượng của các chấm lượng tử này rất tốt, có<br /> độ ổn định quang cao, cường độ phát quang không giảm nhiều sau một đến hai năm chế tạo. Hiệu<br /> suất lượng tử của các chấm lượng tử CdSe/CdS đạt tới 20-50% và hiệu suất lượng tử của các chấm<br /> lượng tử CdSe đạt cỡ 10%. Cường độ phát quang của các chấm lượng tử không giảm khi cho vào<br /> các môi trường pH sinh học.<br /> Từ khóa: phát xạ huỳnh quang, chấm lượng tử, đánh dấu sinh học, CdSe, CdSe/CdS<br /> <br /> GIỚI THIỆU*<br /> Ngày nay, các chấm lượng tử (là các hạt nano<br /> bán dẫn) đã là các vật liệu quen thuộc ứng<br /> dụng trong dán nhãn màu và đánh dấu sinh<br /> học, đang được quan tâm nghiên cứu sâu rộng<br /> trên thế giới. Các chấm lượng tử có các tính<br /> chất lượng tử đặc biệt là hệ quả của sự phụ<br /> thuộc của độ rộng vùng cấm vào kích thước<br /> hạt do hiệu ứng giam giữ lượng tử. Hiệu ứng<br /> giam giữ lượng tử xảy ra khi kích thước tinh<br /> thể có thể so sánh với bước sóng de Broglie<br /> của điện tử và lỗ trống. Khi đó cả điện tử và<br /> lỗ trống đều bị giam giữ và các mức năng<br /> lượng của chúng bị lượng tử hóa. Sự giam giữ<br /> lượng tử làm gián đoạn các mức năng lượng<br /> theo chiều giam giữ và làm thay đổi mật độ<br /> trạng thái theo năng lượng. Kết quả là hấp thụ<br /> hay phát xạ của các chấm lượng tử phụ thuộc<br /> vào kích thước hạt, nghĩa là chúng ta có thể<br /> điều khiển được tính chất quang (hay màu<br /> phát xạ huỳnh quang) theo kích thước của các<br /> chấm lượng tử.<br /> Bằng cách sử dụng các chấm lượng tử khác<br /> nhau người ta có thể đánh dấu huỳnh quang<br /> trong khoảng rộng từ vùng khả kiến gần đến<br /> vùng hồng ngoại gần, trong khoảng từ 400nm<br /> đến 2000nm. Các chấm lượng tử thường được<br /> sử dụng trong đánh dấu sinh học là các chấm<br /> lượng tử trên cơ sở CdSe và CdTe vì phổ phát<br /> xạ của chúng trải toàn bộ vùng phổ nhìn thấy<br /> tùy thuộc vào kích thước [1].<br /> *<br /> <br /> Tel: 0912132036<br /> <br /> Trong bài báo này, chúng tôi chế tạo các<br /> chấm lượng tử CdSe và CdSe/CdS phân tán<br /> trong nước cho ứng dụng đánh dấu sinh học.<br /> Các chấm lượng tử này có cường độ phát<br /> quang mạnh với hiệu suất cao, phát xạ ở các<br /> bước sóng khác nhau phụ thuộc vào kích<br /> thước hứa hẹn là các chất đánh dấu sử dụng<br /> cho các ứng dụng sinh học. Nhằm tăng hiệu<br /> suất phát xạ huỳnh quang và tăng tính ổn định<br /> cho các ứng dụng trong sinh học, các chấm<br /> lượng tử này được bọc thêm một lớp protein<br /> BSA hoặc một lớp PEG (polyethyglycol) bên<br /> ngoài. Các kết quả cho thấy cường độ phát xạ<br /> huỳnh quang của các chấm lượng tử có lớp vỏ<br /> bọc tăng đáng kể so với các chấm lượng tử<br /> không được thụ động hóa bề mặt. Các quá<br /> trình thực nghiệm chế tạo mẫu đều được thực<br /> hiện tại phòng thí nghiệm Vật lý Chất rắn<br /> Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm - Đại<br /> học Thái Nguyên.<br /> THỰC NGHIỆM<br /> Các chấm lượng tử CdSe và CdSe/CdS được<br /> chế tạo bằng phương pháp hóa ướt sử dụng<br /> các hóa chất CdCl2.2,5H2O, sodium boro<br /> hydride (NaBH4 – là một chất có tính khử<br /> mạnh);<br /> trirodium<br /> citrate<br /> dihydrate<br /> (C6H5Na3O7.2H2O, là muối natri của axit<br /> chanh – được dùng trong thực phẩm) đóng vai<br /> trò là chất bẫy bề mặt, cồn tuyệt đối<br /> (C2H5OH), trihydroxy methyl aminomethane<br /> (tris) (chất này sử dụng trong các môi trường<br /> sinh học), nước cất, axit sunfuric (H2SO4),<br /> axit clohydric (HCl), bột selenium (Se).<br /> 133<br /> <br /> Phạm Thị Hà Thanh và đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Các bước chế tạo chấm lượng tử CdSe trong<br /> nước được tiến hành như sau:<br /> Bước 1: Trong ethanol nguyên chất, với điều<br /> kiện sục khí N2 ở 450C, nguyên tố selenium<br /> phản ứng với sodium boro hydiride tạo thành<br /> dung dịch NaHSe/ethanol. Trisodium citrate<br /> dihydrate được cho vào dung dịch đệm tris HCl với pH = 8,9 (là giá trị pH cho thấy sản<br /> phẩm các chấm lượng tử thu được là ổn định<br /> nhất) đựng trong bình ba cổ. Sau đó nhỏ giọt<br /> dung dịch nước cadmium cloride có chứa các<br /> ion Cd2+ vào dung dịch trên trong điều kiện<br /> khuấy trộn mạnh để thu được dung dịch chứa<br /> các ion Cd2+ được bao quanh bởi các phân tử<br /> trisodium citrate.<br /> Bước 2: Khí H2Se bốc lên khi nhỏ chậm dung<br /> dịch H2SO4 loãng vào dung dịch<br /> NaHSe/ethanol trong dung dịch ban đầu trong<br /> điều kiện sục từ từ N2 để tổng hợp các chấm<br /> lượng tử CdSe ở nhiệt độ ổn định. Khí H2Se<br /> được đưa theo dòng chảy của khí N2 dẫn vào<br /> bình ba cổ phản ứng với các ion Cd2+. Trong<br /> điều kiện khuấy trộn mạnh liên tục, các mầm<br /> tinh thể của các nano tinh thể CdSe sẽ được<br /> hình thành và phát triển thành các nano tinh<br /> thể CdSe. Lượng muối Cd2+ ban đầu được sử<br /> dụng dư để thụ động hóa bề mặt các chấm<br /> lượng tử CdSe bằng việc bọc lớp vỏ CdS.<br /> Sau khi chế tạo được dung dịch có chứa các<br /> nano tinh thể CdSe với một lượng dư Cd,<br /> dung dịch chứa các nano tinh thể CdSe/CdS<br /> được tổng hợp bằng cách thổi khí H2S vào<br /> dung dịch chứa các hạt CdSe lõi theo dòng<br /> <br /> Hình 1. Ảnh TEM các chấm lượng tử CdSe/CdS<br /> với đỉnh phát xạ huỳnh quang ở 605 nm<br /> <br /> 134<br /> <br /> 80(04): 139 - 142<br /> <br /> chảy của khí N2 trong điều kiện nhiệt độ từ<br /> 45-75 oC. Khí H2S cũng được tổng hợp như<br /> khí H2Se theo cách trên.<br /> Kích thước của các chấm lượng tử được xác<br /> định qua hệ kính hiển vi điện tử truyền qua<br /> (TEM) JEOL JEM 1011 (Nhật Bản) có ở<br /> Viện Vệ sinh dich tễ Hà Nội. Phổ hấp thụ<br /> được xác định bằng máy quang phổ Jasco V600 (Nhật Bản) và phổ huỳnh quang đo bằng<br /> hệ máy FS 920 Edinburgh (Anh) có ở phòng<br /> thí nghiệm Vật lý Chất rắn, khoa Vật lý<br /> trường Dại học Sư phạm Thái Nguyên.<br /> KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN<br /> Các mẫu chấm lượng tử CdSe và CdSe/CdS<br /> chế tạo được ở dạng dung dịch trong suốt (là<br /> hỗn hợp nước và dung dịch đệm tris – HCl)<br /> có chứa các hạt CdSe hoặc CdSe/CdS, phát xạ<br /> huỳnh quang các màu khác nhau tùy thuộc kích<br /> thước của các nano tinh thể CdSe. Bán kính của<br /> các hạt nano CdSe đã chế tạo được ước tính<br /> theo phổ hấp thụ và ảnh hiển vi điện tử truyền<br /> qua từ 3 đến 6 nm, và của các hạt nano<br /> CdSe/CdS được ước tính là từ 3,5 đến 10 nm.<br /> Hình 1 trình bày ảnh hiển vi điện tử truyền<br /> qua của một mẫu nano tinh thể CdSe/CdS. Có<br /> thể thấy các hạt nano tinh thể chúng tôi chế<br /> tạo được khá là đơn phân tán trong nước với<br /> kích thước đồng đều. Hình 2 là ảnh chụp một<br /> số mẫu nano tinh thể CdSe/CdS trong nước<br /> dưới ánh sáng của đèn tử ngoại, phát xạ với<br /> các màu khác nhau, với cường độ mạnh. Các<br /> chấm lượng tử này hứa hẹn là những chất đánh<br /> dấu huỳnh quang tốt cho ứng dụng sinh học.<br /> <br /> Hình 2. Ảnh chụp các mẫu chấm lượng tử CdSe/CdS<br /> trong nước dưới ánh sáng đèn tử ngoại (từ trái sang phải<br /> là phát xạ màu xanh lá cây, mà vàng và màu đỏ cam)<br /> <br /> Chu Việt Hà và đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> đến sự hấp thụ. Kích thước của các nano tinh<br /> thể CdSe lõi đối với mẫu này được ước tính<br /> cỡ 4 nm qua công thức Brus [2]. Kích thước<br /> của các mẫu chấm lượng tử CdSe khác được<br /> ước tính khoảng từ 3 đến 5,5 nm.<br /> <br /> Kích thước của các nano tinh thể CdSe và<br /> CdSe/CdS được ước tính qua phổ hấp thụ.<br /> Phép đo phổ hấp thụ trong vùng UV-VIS<br /> được tiến hành ở nhiệt độ phòng. Phổ hấp thụ<br /> quang học là một trong các phương pháp<br /> quan trọng và nhanh nhất, để xác định sự hình<br /> thành và kích thước của các nano tinh thể. Do<br /> hiệu ứng giam giữ lượng tử, vùng cấm của<br /> các nano tinh thể tăng khi kích thước của hạt<br /> giảm, về mặt thực nghiệm, điều này có thể<br /> quan sát được qua sự dịch đỉnh (hay bờ hấp<br /> thụ) về phía năng lượng cao hơn (hay bước<br /> sóng ngắn hơn) so với vị trí độ rộng vùng<br /> cấm của bán dẫn khối. Phổ hấp thụ của một<br /> mẫu dung dịch chấm lượng tử lõi/vỏ<br /> CdSe/CdS được so sánh với phổ hấp thụ của<br /> dung dịch các chấm lượng tử lõi CdSe (cùng<br /> một điều kiện chế tạo) được trình bày trên<br /> hình 3. Có một sự dịch của bờ hấp thụ về phía<br /> sóng ngắn so với bờ hấp thụ của bán dẫn<br /> CdSe khối (λCdSe khối ~ 690 nm tương ứng với<br /> năng lượng vùng cấm Eg ≈ 1,8 eV ở nhiệt độ<br /> phòng). Ở đây có thể thấy bờ hấp thụ của các<br /> chấm lượng tử là như nhau chứng tỏ sự thụ<br /> động hóa bề mặt các hạt CdSe bằng việc bọc<br /> một lớp CdS bên ngoài không làm ảnh hưởng<br /> <br /> Các chấm lượng tử CdSe được chế tạo với<br /> mục đích tạo thành các chất đánh dấu trong<br /> sinh học nên môi trường pH bao quanh các<br /> chấm lượng tử là rất quan trọng, hơn nữa vẫn<br /> phải đảm bảo hiệu suất phát xạ cao của các<br /> chấm lượng tử này. Chúng tôi đã khảo sát<br /> điều kiện pH ban đầu khi chế tạo các chấm<br /> lượng tử CdSe và CdSe/CdS. Kết quả cho<br /> thấy ở điều kiện pH của dung dịch ban đầu là<br /> 8,9, hiệu suất phát xạ của các chấm lượng tử<br /> CdSe là lớn nhất. Hình 4 là phổ huỳnh quang<br /> của các chấm lượng tử CdSe với giá trị pH<br /> của dung dịch ban đầu là 7, 7,5, 8, 8,9 và 10<br /> với cùng một độ hấp thụ ở bước sóng 480 nm.<br /> Bên cạnh đó, ở môi trường pH là 8, cường độ<br /> huỳnh quang cũng khá là mạnh. Đây là các<br /> giá trị pH thích hợp với môi trường sinh học.<br /> Chúng tôi lựa chọn môi trường pH = 8,9 ban<br /> đầu để chế tạo các chấm lượng tử CdSe và<br /> CdSe/CdS. Các giá trị pH thấp hơn của dung<br /> dịch ban đầu không cho kết quả tạo hạt CdSe.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.5<br /> <br /> 1.0<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 0.0<br /> 400<br /> <br /> 500<br /> <br /> 600<br /> <br /> B−íc sãng (nm)<br /> <br /> 700<br /> <br /> 10 X 10<br /> <br /> 4<br /> 1. pH = 7<br /> 2. pH = 7,5<br /> 3. pH = 8<br /> 4. pH = 8.9<br /> 5. pH = 10<br /> <br /> 20<br /> 16<br /> <br /> 3<br /> <br /> 12<br /> 8<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1<br /> 4<br /> 0<br /> 500<br /> <br /> 2<br /> <br /> 550<br /> <br /> 600<br /> <br /> 650<br /> <br /> B−íc sãng (nm)<br /> <br /> 700<br /> <br /> C−êng ®é huúnh quang (®.v.t.y)<br /> <br /> C−êng ®é huúnh quang (®.v.t.y)<br /> <br /> CdSe<br /> CdSe/CdS<br /> <br /> 2.0<br /> <br /> Bulk CdSe<br /> <br /> §é hÊp thô (®.v.t.y.)<br /> <br /> 4<br /> <br /> 10 X 24<br /> <br /> 2.5<br /> <br /> 80(04): 133 - 138<br /> <br /> CdSe<br /> CdSe/CdS<br /> <br /> 8<br /> <br /> 6<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0<br /> 500<br /> <br /> 550<br /> <br /> 600<br /> <br /> 650<br /> <br /> 700<br /> <br /> B−íc sãng (nm)<br /> <br /> Hình 3. Phổ hấp thụ của các nano Hình 4. Phổ huỳnh quang của các Hình 5. Phổ HQ của các chấm<br /> tinh thể CdSe và CdSe/CdS<br /> chấm lượng tử CdSe chế tạo với lượng tử CdSe và CdSe/CdS tương<br /> các giá trị pH của dung dịch ban<br /> ứng trong cùng một điều kiện<br /> đầu khác nhau dưới bước sóng kích<br /> thích 480 nm ở nhiệt độ phòng<br /> <br /> 135<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Các chấm lượng tử CdSe sau khi được thụ<br /> động hóa bề mặt bằng lớp vỏ bọc CdS thì<br /> cường độ phát xạ huỳnh quang tăng lên đáng<br /> kể. Hình 5 trình bày phổ huỳnh quang của các<br /> chấm lượng tử CdSe và CdSe/CdS có kích<br /> thước lõi CdSe tương ứng là ~ 6nm với cùng<br /> một độ hấp thụ dưới bước sóng kích thích 480<br /> nm ở nhiệt độ phòng. Cường độ phát xạ<br /> tương đối của các chấm lượng tử lõi/vỏ<br /> CdSe/CdS cao hơn gần mười lần so với<br /> cường độ phát xạ của các hạt CdSe lõi cho<br /> thấy vai trò của lớp vỏ bọc CdS trong việc thụ<br /> động hóa bề mặt các hạt nano CdSe, làm giảm<br /> các chuyển dời không phát xạ xảy ra trong<br /> các hạt nano, từ đó làm cường độ phát xạ<br /> huỳnh quang tăng lên. Phát xạ của các trạng<br /> thái bề mặt ở phía sóng dài của các chấm<br /> lượng tử CdSe hầu như không còn khi được<br /> bọc thêm lớp vỏ CdS. Hơn nữa việc bọc lớp<br /> vỏ CdS còn dẫn tới hiệu suất lượng tử của các<br /> hạt nano được tăng lên. Cụ thể, khi so sánh<br /> hiệu suất phát xạ của các hạt nano CdSe và<br /> CdSe/CdS với chất màu Rhodamine 6G, hiệu<br /> suất phát xạ của các hạt nano CdSe chưa đạt<br /> đến10% trong khi đó các chấm lượng tử<br /> lõi/vỏ CdSe/CdS có hiệu suất phát xạ cỡ 2050%. Hình 6 là phổ hấp thụ của các chấm<br /> lượng tử CdSe và CdSe/CdS phát xạ ở bước<br /> <br /> (1) CdSe<br /> (2) CdSe/CdS<br /> (3) Rh6G<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 10 X 40<br /> <br /> C−êng ®é huúnh quang (d.v.t.y)<br /> <br /> §é hÊp thô<br /> <br /> 0.6<br /> <br /> 0.4<br /> <br /> 2<br /> 0.2<br /> <br /> 480<br /> 1<br /> <br /> 0.0<br /> 400<br /> <br /> 500<br /> <br /> B−íc sãng (nm)<br /> <br /> 600<br /> <br /> còn hình 7 trình bày phổ huỳnh quang của các<br /> chấm lượng tử CdSe và CdSe/CdS tương ứng<br /> với phổ hấp thụ trên hình 6 so sánh với sự<br /> phát xạ của Rhodamine 6G dưới bước sóng<br /> kích thích 480 nm ở nhiệt độ phòng. Hiệu<br /> suất phát xạ huỳnh quang của Rhodamine 6G<br /> là 0,95 [3], từ đó tính được hiệu suất phát xạ<br /> của các chấm lượng tử CdSe và CdSe/CdS<br /> tương ứng. Hiệu suất phát xạ của các chấm<br /> lượng tử CdSe chưa có lớp vỏ bọc chỉ ~7%<br /> trong khi đó hiệu suất phát xạ của các chấm<br /> lượng tử CdSe/CdS ở đây đạt đến 60% (là<br /> mẫu có hiệu suất phát xạ cao nhất trong loạt<br /> mẫu mà chúng tôi chế tạo). Như vậy các<br /> chấm lượng tử CdSe/CdS có hiệu suất phát xạ<br /> khá cao, hứa hẹn là chất đánh dấu tốt cho các<br /> ứng dụng sinh học. Độ bán rộng của phổ phát<br /> xạ của các chấm lượng tử này cũng khá hẹp,<br /> từ 30 đến 45 nm. Hình 8 là phổ huỳnh quang<br /> đã chuẩn hóa của các chấm lượng tử<br /> CdSe/CdS với các kích thước khác nhau, phát<br /> xạ lần lượt ở 572, 588, 609, 612, 617 và 650<br /> nm tương ứng với các độ bán rộng ở nửa các<br /> đại lần lượt là 44, 41, 39, 34, 40 và 30 nm.<br /> <br /> (1) CdSe<br /> (2) CdSe/CdS<br /> (3) Rh6G<br /> <br /> 3<br /> <br /> λexc = 480 nm<br /> <br /> 30<br /> 2<br /> 20<br /> <br /> 10<br /> 1<br /> 0<br /> 500<br /> <br /> 550<br /> <br /> 600<br /> <br /> 650<br /> <br /> 700<br /> <br /> B−íc sãng (nm)<br /> <br /> Hình 6. Phổ hấp thụ của các Hình 7. Phổ huỳnh quang của các<br /> chấm lượng tử CdSe và<br /> chấm lượng tử CdSe và CdSe/CdS<br /> CdSe/CdS với cùng độ hấp thụvới cùng độ hấp thụ ở 480 nm so sánh<br /> ở 480 nm so sánh với<br /> với Rhodamine 6G<br /> Rhodamine 6G<br /> <br /> 136<br /> <br /> 80(04): 139 - 142<br /> <br /> sóng ~ 600 nm (kích thước lõi CdSe ~6,5 nm)<br /> được so sánh với chất màu Rhodamine 6G<br /> với cùng độ hấp thụ ở bước sóng 480 nm;<br /> <br /> C−êng ®é huúnh quang chuÈn hãa<br /> <br /> Phạm Thị Hà Thanh và đtg<br /> <br /> 1 2 34 5<br /> <br /> 1.0<br /> <br /> 6<br /> <br /> 0.6<br /> <br /> 1. 44 nm<br /> 2. 41 nm<br /> 3. 39 nm<br /> 4. 34 nm<br /> 5. 40 nm<br /> 6. 30 nm<br /> <br /> 0.4<br /> <br /> λexc = 480 nm<br /> <br /> 0.8<br /> <br /> 0.2<br /> 0.0<br /> 500<br /> <br /> 550<br /> <br /> 600<br /> <br /> 650<br /> <br /> 700<br /> <br /> 750<br /> <br /> B−íc sãng (nm)<br /> <br /> Hình 8. Độ bán rộng của phổ<br /> huỳnh quang của một số mẫu<br /> chấm lượng tử CdSe/CdS<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản