intTypePromotion=1

Phương pháp động trong phân tích kinh tế kỹ thuật - 2

Chia sẻ: Le Hao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
65
lượt xem
12
download

Phương pháp động trong phân tích kinh tế kỹ thuật - 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng ta nói là tiền có giá trị theo thời gian vậy chúng ta có tự hỏi là: nếu ta nói 1 đồng ngày hôm nay không giống như ta nhận 1 đồng trong tương lai vậy làm cách nào chúng ta đo lường và so sánh một số dòng ngân.Ví dụ làm cách nào chúng ta biết liệu chúng ta muốn nhận 20 triệu đồng ngày hôm nay hay là chúng ta muốn nhận 50 triệu đồng 10 năm sau?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp động trong phân tích kinh tế kỹ thuật - 2

 1. Phương Pháp Động trong phân tích kinh tế kỹ thuật - 2 Phần GV: Lê Hoài Long 1
 2. Tính toán tương đương kinh tế kỹ thuật ta nói là tiền có giá  Chúng trị theo thời gian vậy chúng ta có tự hỏi là: nếu ta nói 1 đồng ngày hôm nay không giống như ta nhận 1 đồng trong tương lai vậy làm cách nào chúng ta đo lường và so sánh một số dòng ngân lưu. GV: Lê Hoài Long 2
 3. Tính toán tương đương kinh tế kỹ thuật Ví dụ làm cách nào chúng ta biết liệu  chúng ta muốn nhận 20 triệu đồng ngày hôm nay hay là chúng ta muốn nhận 50 triệu đồng 10 năm sau? Hay liệu chúng ta nên nhận hàng năm  8 triệu đồng liên tục trong 10 năm? Trong phần này chúng ta sẽ xem xét  các kỹ thuật tính toán cơ bản để so sánh các phương án. GV: Lê Hoài Long 3
 4. Các định nghĩa ta cần phải xem xét tất cả các vấn đề  Chúng sau hơn là chỉ độ lớn của các giá trị riêng lẻ : Độ lớn các giá trị ngân lưu  Hướng của ngân lưu  Thời điểm của ngân lưu  Mức lãi suất của dòng ngân lưu đang tính toán  GV: Lê Hoài Long 4
 5. Các định nghĩa  Giữa các dòng ngân lưu có sự tương đương về kinh tế nếu chúng giống nhau về tác động kinh tế và có thể thay thế được cho nhau trên thị trường tài chính.  Tương đương về kinh tế đó là một dòng ngân lưu có thể được chuyển đổi đến một giá trị ngân lưu ở bất kỳ thời điểm nào.  Tính toán tương đương có thể xem như là ứng dụng của tính toán lãi suất kép. GV: Lê Hoài Long 5
 6. Tính toán tương đương: các nguyên lý Nguyên lý 1:  2042(1+0,08)3 2572 Tính toán 2042 tương đương để so sánh 0 1 2 3 4 5 các phương 3000 3000/(1+0,08)2 án cần phải 2572 đ ưa v ề m ộ t mốc thời gian chung 0 1 2 3 4 5 Năm GV: Lê Hoài Long 6
 7. Tính toán tương đương: các nguyên lý lý 2: Tính toán tương đương phụ  Nguyên thuộc vào lãi suất hay nói cách khác là bất cứ sự thay đổi nào của lãi suất tính toán sẽ phá vỡ sự tương đương  Nguyên lý 3: Khi tính toán tương đương nhiều lúc cần chuyển đổi các dòng ngân lưu phức tạp thành các dòng ngân lưu đơn giản hơn để dễ dàng tính toán. GV: Lê Hoài Long 7
 8. Các dạng dòng ngân lưu cơ bản Có 3 dạng dòng ngân lưu, đó là: Dòng ngân lưu đơn  Dòng ngân lưu đều  Dòng tiền phức tạp  GV: Lê Hoài Long 8
 9. Dòng ngân lưu đơn Quá trình lũy tiến (compounding process)  Có một lượng tiền ở hiện tại P được đầu tư trong N thời đoạn với lãi suất i. Ở cuối thời kỳ đầu tư lượng tiền được nhận lại F là bao nhiêu?  Công thức tính F theo P là: F = P(1 + i ) = P( F / P, i, N ) N Trong đó (F/P, i, N) là dạng ký hiệu của lũy tiến của P về F. GV: Lê Hoài Long 9
 10. Dòng ngân lưu đơn Quá trình lũy tiến (compounding process) F Lũy kế P GV: Lê Hoài Long 10
 11. Dòng ngân lưu đơn Ví dụ:  Nếu ta có 2000 usd đầu tư và thu lợi 10%/năm. Sau 8 năm đầu tư thì bạn sẽ có bao nhiêu tiền? GV: Lê Hoài Long 11
 12. Dòng ngân lưu đơn Quá trình khấu trừ (discounting process)  Là quá trình ngược so với quá trình trên. Chúng ta một lượng tiền F ở thời điểm N trong tương lai, tìm giá trị tương đương ở hiện tại P nếu lãi suất là i.  Công thức tính P theo F là: F P= = F ( P / F , i, N ) (1 + i ) N Trong đó (P/F, i, N) là ký hiệu của khấu trừ của F về P. GV: Lê Hoài Long 12
 13. Dòng ngân lưu đơn Quá trình khấu trừ (discounting process) F Khấu trừ P GV: Lê Hoài Long 13
 14. Dòng ngân lưu đơn Ví dụ:  Chúng ta sẽ nhận được 1000 usd trong 5 năm tới. Nếu lãi suất hàng năm là 12% thì giá trị tương đương ta có thể nhận được ở ngay bây giờ là bao nhiêu? GV: Lê Hoài Long 14
 15. Dòng ngân lưu đơn Tương quan giữa lũy tiến và khấu trừ 5 4 0% (F/P, i, N) 3 5% 10% 2 15% 1 0 0 2 4 6 8 10 Thời điểm GV: Lê Hoài Long 15
 16. Dòng ngân lưu đơn Tương quan giữa lũy tiến và khấu trừ 1,25 1 0% (P/F, i, N) 0,75 5% 10% 0,5 15% 0,25 0 0 2 4 6 8 10 Thời điểm GV: Lê Hoài Long 16
 17. Dòng ngân lưu đơn Ví dụ:  Hãy xem xét lượng tiền trọn gói 1 triệu usd sẽ nhận 50 năm nữa trong tương lai. Hãy tính xem lượng tiền đó có giá trị tương đương ở hiện tại là bao nhiêu nếu i = 5%, 10% và 25%. GV: Lê Hoài Long 17
 18. Dòng ngân lưu đều Dòng lũy kế - tìm F nếu biết A, i, N  Giả sử rằng nếu chúng ta đang muốn tìm xem giá trị tương đương ở tương lai của một lượng tiền chúng ta đầu tư liên tục A trong N thời đoạn với mức lãi suất là i.  Lưu ý là lượng đầu tư liên tục này luôn luôn ở cuối các thời đoạn và cuối cả thời đoạn N. GV: Lê Hoài Long 18
 19. Dòng ngân lưu đều Dòng lũy kế - tìm F nếu F biết A, i, N Lũy kế Công thức để tìm F là: 0 1 2 3 N-1 N  ….  (1 + i ) N − 1 F = A  = A( F / A, i, N ) A A A i   Trong đó (F/A, i, N) là hệ số lũy kế đều. GV: Lê Hoài Long 19
 20. Dòng ngân lưu đều Ví dụ:  Giả sử rằng hàng năm, cứ vào thời điểm cuối năm chúng ta gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng 3000 usd liên tục trong vòng 10 năm. Nếu lãi suất ngân hàng cho tiền gửi bằng ngoại tệ là 7%/năm. Sau đúng 10 năm thì chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền? GV: Lê Hoài Long 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2