intTypePromotion=1

QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN ỨNG DỤNG

Chia sẻ: Iexplore Ms | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
230
lượt xem
23
download

QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN ỨNG DỤNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN ỨNG DỤNG Làm theo nhóm, mỗi nhóm từ 5 đến 7 sinh viên, tập trung tìm hiểu kỹ một vấn đề cụ thể của học phần theo yêu câu của đề bài. • Yêu cầu mỗi nhóm có phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân và chủ động tìm hiểu tài liệu và thực hiện theo các nội dung của mỗi đề • Cuối học kỳ báo cáo dưới 2 hình thức : Viết quyển báo cáo trên giấy: mỗi nhóm một quyển báo cáo Trình bày: mỗi sinh viên trình bày...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN ỨNG DỤNG

  1. IT3061 QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN ỨNG DỤNG Bài tập lớn Yêu cầu • Làm theo nhóm, mỗi nhóm từ 5 đến 7 sinh viên, tập trung tìm hiểu kỹ một vấn đề cụ thể của học phần theo yêu câu của đề bài. • Yêu cầu mỗi nhóm có phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân và chủ động tìm hiểu tài liệu và thực hiện theo các nội dung của mỗi đề • Cuối học kỳ báo cáo dưới 2 hình thức : Viết quyển báo cáo trên giấy: mỗi nhóm một quyển báo cáo Trình bày: mỗi sinh viên trình bày một phần nội dung của đề bài Nội dung các đề Đề số 1. Tìm hiểu chung về biến vector ngẫu nhiên, các đặc trưng thống kê, độc lập, tương quan và hiệp phương sai đối với các biến vector ngẫu nhiên. So sánh các đặc trưng thông kê của biến vector ngẫu nhiên với các đặc trưng thống kê của quá trình ngẫu nhiên (SP) (Ref. doc: Chapter 8. section 8.1 và Chap.10 Text book) Áp dụng: Làm các bài tập: 8.2, 8.3, 10.8, 10.12. Thử nghiệm dùng phần mềm Matlab Đề số 2. Tìm hiểu về lý thuyết xác suất có điều kiện: Phân phối có điều kiện, hàm mật độ có điều kiện, kỳ vọng có điều kiện, chuẩn hóa và áp dụng (Ref. doc: Chapter 7. section 7.3, 7.4 Text book, Chapter 8. section 8.2 Text book) Áp dụng: Làm các bài tập: 7-10, 7-17, 7-18, 8.32. Thử nghiệm dùng phần mềm Matlab Đề số 3. Tìm hiểu về lý thuyêt hội tụ ngẫu nhiên và giới hạn (Stochactic convergence and limit), tìm hiểu áp dụng lý thuyết đối với quá trình ngẫu nhiên và áp dụng (Ref. doc: Chapter 8. section 8.4 Text book, Chap.10 Text book) Áp dụng: Làm các bài tập và thử nghiệm dùng phần mềm Matlab Đề số 4. Tìm hiểu tổng quan về các phương pháp thống kê, kiểm định giả thiết (Ref. doc: Chapter 9. section 9.1 và 9.3 Text book) và xem xét áp dụng đối với quá trình ngẫu nhiên Áp dụng: Làm các bài tập và thử nghiệm dùng phần mềm Matlab
  2. Đề số 5. Tìm hiểu chung về phổ, phổ công suất, ước lượng phổ và áp dụng trong xử lý tín hiệu (Ref. doc: Chapter 10. section 10.3 Text book) Áp dụng: Làm các bài tập và thử nghiệm dùng phần mềm Matlab Đề số 6. Tìm hiểu quá trình hồi phục (Renewal process) và áp dụng (Ref. doc: Chapter 10 và ASP -JG. Section 2). Áp dụng: Làm các bài tập và thử nghiệm dùng phần mềm Matlab Đề số 7. Tìm hiểu về chuyển động Brownian (bước ngẫu nhiên, quá trình Wiener) và áp dụng (Ref. doc: Chapter 11. section 11.1 Text book, Lec.note ASP-UK). Áp dụng: Làm các bài tập và thử nghiệm dùng phần mềm Matlab Đề số 8. Tìm hiểu quá trình ổn định (Stationary Processes), quá trình có chu kỳ và các áp dụng (Ref. doc Chapter 11. section 11.4 Text book, Lec.note ASP-UK). Áp dụng: Làm các bài tập và thử nghiệm dùng phần mềm Matlab Đề số 9. Tìm hiểu về quá trình điểm Poisson và áp dụng (Ref. doc: Chapter 11. section 11.2 Text book và ASP -JG. Section 3). Tìm hiểu ứng dụng và thử nghiệm dùng phần mềm Matlab Đề số 10. Tìm hiểu về chuỗi Markov rời rạc và áp dụng (Ref. doc: Chapter 10 và ASP -JG. Section 1). Tìm hiểu ứng dụng và thử nghiệm dùng phần mềm Matlab Đề số 11. Tìm hiểu về chuỗi Markov thời gian liên tục và áp dụng (Ref. doc: Ref. doc: Chapter 10 và ASP -JG. Section 4). Tìm hiểu ứng dụng và thử nghiệm dùng phần mềm Matlab Đề số 12. Tìm hiểu khái quát về phương pháp ước lượng trung bình bình phương (MS) và so sánh với ước lượng LMS (Ref. doc: Chapter 8. section 8.3 Text book, Estimation-lec 22). Áp dụng: Làm các bài tập và thử nghiệm dùng phần mềm Matlab Đề số 13. Tìm hiểu mô hình quan sát và lý thuyết ước lượng tuyến tính LMS, so sánh với ước lượng trung bình bình phương (MS). Áp dụng: Làm các bài tập và thử nghiệm dùng phần mềm Matlab (Ref. Lec. 22 và Chapter 8 Text book) Đề số 14. Tìm hiểu ước lượng tuyến tính -mô hình variance cực tiểu và so sánh với ước lượng Gauss-Markov. Phân tích áp dụng và thử nghiệm mô phỏng dùng Matlab (Ref. Linear Estimation Chapter4….)
  3. Đề số 15. Tìm hiểu lý thuyết ước lượng quá trình ngẫu nhiên, vấn đề ước lượng bình phương nhỏ nhất tuyến tính ngẫu nhiên (stochastic linear least- squares problems) và lọc dự đoán (Prediction) (Ref. file.htm, chap.14 Text book,). Phân tích áp dụng và thử nghiệm mô phỏng dùng Matlab (Ref. file.htm, chap.14 Text book) Đề số 16. Tìm hiểu lý thuyết ước lượng quá trình ngẫu nhiên, vấn đề ước lượng bình phương nhỏ nhất tuyến tính ngẫu nhiên (stochastic linear least- squares problems) và lọc Wiener (Ref. file.htm, chap.14 Text book,). Phân tích áp dụng và thử nghiệm mô phỏng dùng Matlab (Ref. file.htm, chap.14 Text book) Đề số 17. Tìm hiểu lý thuyết ước lượng quá trình ngẫu nhiên, vấn đề ước lượng bình phương nhỏ nhất tuyến tính ngẫu nhiên (stochastic linear least- squares problems) và lọc Kalman. Phân tích áp dụng và thử nghiệm mô phỏng dùng Matlab (Ref. file.htm, chap.14 Text book)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2