intTypePromotion=1

Quản trị một dự án phần mềm: Thiết kế và quản trị website

Chia sẻ: Cường Nguyễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51

0
25
lượt xem
5
download

Quản trị một dự án phần mềm: Thiết kế và quản trị website

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị một dự án phần mềm, thiết kế và quản trị website với các giáo án: làm quen với môi trường làm việc của Microsoft Frontpage; thiết kế web; bổ sung các tính năng cho trang Web, kết nối các trang Web...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị một dự án phần mềm: Thiết kế và quản trị website

 1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ CNTP HÀ NỘI GIÁO ÁN TÍCH HỢP Mô đun: Thiết kế và quản trị website (75h) Nghê: Công ngh ̀ ệ thông tin Trình độ đào tạo: Trung cấp ̣ ̀ Ho va tên giao viên:  ́ Nguyên Cao C ̃ ường Đơn vị: Khoa Điện ­ ĐTĐL ­ CNTT Nguyễn Cao Cường 1
 2. Năm học 2019 ­ 2020 2 Giáo án mô đun: Thiết kế và quản trị website
 3. Nguyễn Cao Cường 3
 4. Thơi gian th ̀ ực hiên: 5 gi ̣ ờ   GIAO AN SÔ:  ́ ́ ́ 01 ̀ ̣ ươc:  Tên bai hoc tr ́ Thực hiên t ̣ ừ ngay: …………… đ ̀ ến ngày ……………   Lớp: Trung cấp CNTT K57 BÀI 1: LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA  MICROSOFT FRONTPAGE ̣ MUC TIÊU C ỦA BAI: ̀ Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: ­ Kiến thức: Hiểu được môi trường làm việc của Microsoft Frontpage, giải thích   được từ khóa lệnh trong thẻ định dạng cấu trúc tài liệu và thẻ định dạng khối; ­ Kỹ năng: Thao tác được với các công cụ của Microsoft Frontpage, viết được các  thẻ định cấu trúc tài liệu và các thẻ định dạng khối; ­ Thái độ:  Rèn luyện tính tập trung, nghiêm túc, tỉ  mỉ, thực hiện các thao tác an  toàn. ̣ ̣ ̣ ĐÔ DUNG VA TRANG THIÊT BI DAY HOC: ̀ ̀ ̀ ́ ­ Máy chiếu đa năng ­ Phấn bảng, bàn hướng dẫn mẫu ­ Máy vi tính ­ Hồ sơ bài giảng, video hướng dẫn ­ Bảng quy trình (A0) ­ Tài liệu phát tay (A4) ­ Phần mềm Microsoft Frontpage ­   Phòng   học   đủ   điều   kiện   dạy   học   tích  hợp HINH TH ̀ ƯC TÔ CH ́ ̉ ỨC DAY HOC: ̣ ̣ ­ Hướng dẫn kiến thức lý thuyết: Tập trung cả lớp ­ Thực hành luyện tập của học sinh:  Cá nhân/nhóm nhóm ­ Hướng dẫn kết thúc: Tập trung cả lớp I. ÔN ĐINH L ̉ ̣ ƠP HOC: ́ ̣                                              (Thơi gian:  ̀ 1 phut) ́ ­ Sĩ số: ........./......... ­ Nội dung nhắc nhở: + Thái độ học tập của lớp + Tác phong ̣ ̀ ̣ :                                II. THỰC HIÊN BAI HOC (Thơi gian:  ̀ 224 phut) ́ 4 Giáo án mô đun: Thiết kế và quản trị website
 5. HOAT ĐÔNG DAY HOC ̣ ̣ ̣ ̣ THƠÌ   TT NÔI DUNG ̣  HOẠT ĐỘNG CỦA  HOẠT ĐỘNG CỦA  GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH A. DÂN NHÂP ̃ ̣ ­ Trao đổi phương pháp  ­   Lắng  nghe,   trao   đổi  4' ­ Gợi mở học tập với học sinh.  với giáo viên  ­ Tạo tâm thế tích cực ­ Chuyển ý vào bài mới ­ Chuẩn bị tâm thế B. GIƠI THIÊU CHU ĐÊ ́ ̣ ̉ ̀ 5' ­ Tên bài giảng: ̉   và  ­ Nghe, ghi chép ­   Nêu   tên   baì   giang ghi lên bang̉ ­ Muc tiêu bài h ̣ ọc: ­ Trực quan: Chiếu slide  ­ Quan sát   + Kiến thức nội dung các mục tiêu   + Kỹ năng ­ Trình bày các mục tiêu ­ Lắng nghe, ghi chép   + Thái độ ­ Nôi dung bai hoc: ̣ ̀ ̣ Lý thuyết: ­ Trực quan: Chiếu slide  ­ Quan sát 1.1. Thẻ định cấu trúc nội dung khái quát lý  thuyết của bài học 1.2. Thẻ định dạng khối ­ Diễn giảng ­ Nghe, ghi chép 1.2. Thẻ  định dạng danh  sách ­ Trực quan: Chiếu slide  ­   Quan   sát,   nghe,   ghi  nội dung khái quát trình  chép Trình tự thực hiện: tự thực hiện   + Giới thiệu trình tự các  ­ Giảng giải Chuyển ý ­ Lắng nghe bước thực hiện     +   Kỹ   năng   cần   đạt  được C. GIAI QUYÊT VÂN ĐÊ ̉ ́ ́ ̀ 205' I. Ly thuyêt ́ ́ 45' 1.1. Thẻ định cấu trúc ­   Trực   quan:   Chiếu  ­ Quan sát, lắng nghe,  slide, giải thích ghi chép 1.2. Thẻ định dạng khối ­   Trực   quan:   Chiếu  ­ Quan sát, lắng nghe,  slide, giảng giải ghi chép 13. Thẻ định dạng DS ­   Trực   quan:   Chiếu  ­ Quan sát, lắng nghe,  slide, giảng giải ghi chép Nguyễn Cao Cường 5
 6. HOAT ĐÔNG DAY HOC ̣ ̣ ̣ ̣ THƠÌ   TT NÔI DUNG ̣  HOẠT ĐỘNG CỦA  HOẠT ĐỘNG CỦA  GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH II. Trinh t ̀ ự thực hiên ̣ 15' 1. Giới thiệu trình tự  các  ­ Trực quan: Chiếu slide  ­ Quan sát bước thực hiện quy trình ­ Giới thiệu khái quát ­ Lắng nghe, ghi chép 2. Thao tác mâũ ­ Yêu cầu học sinh lên  ­   Lên   và   xếp   hàng  bàn   hướng   dẫn   mẫu  cạnh   bàn   hướng   dẫn  quan   sát  giáo   viên   thao  mẫu, quan sát thao tác  tác mẫu của giáo viên 3. Làm thử ­ Yêu cầu một học sinh  ­ Một học sinh thao tác  thao   tác   thử,   các   bạn  thử,   các   bạn   còn   lại  khác quan sát, lắng nghe quan sát, lắng nghe 4.   Một   số   lỗi   thường  ­ Trực quan: Chiếu slide  ­ Quan sát gặp, nguyên nhân và biện  một số lỗi thường gặp pháp khắc phục ­ Phân tích, giảng giải  ­ Lắng nghe, ghi chép  Chuyển ý III. Thực hành 145' ­   Phân  công  vị   trí   luyện  ­ Thông báo vị trí luyện  ­   Về   vị   trí,   làm   theo  tập, phát phiếu tập, phát phiếu, hướng  hướng dẫn dẫn ghi phiếu luyện tập ­   Tổ   chức   luyện   tập,  ­ Quan sát, hướng dẫn,  ­ Thực hành, luyện tập kiểm tra, uốn nắn uốn nắn, chỉnh sửa ­ Phổ  biến kinh nghiệm  ­   Thông   báo   kết   thúc  ­   Trình   bày   kết   quả  và nhận xét, đánh giá kết  luyện   tập,   thu   phiếu,  trên   giấy,   nộp   phiếu,  quả đánh giá kết quả  lắng   nghe   rút   kinh  nghiệm D. KẾT THÚC VẤN ĐỀ 9' ̉ ́ ́ ưc: ­ Cung cô kiên th ́  Về  ­ Khái quát lại nội dung  ­ Nghe các thẻ  định cấu trúc tài  kiến thức liệu và các thẻ định dạng  khối 6 Giáo án mô đun: Thiết kế và quản trị website
 7. HOAT ĐÔNG DAY HOC ̣ ̣ ̣ ̣ THƠÌ   TT NÔI DUNG ̣  HOẠT ĐỘNG CỦA  HOẠT ĐỘNG CỦA  GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH ̉   cố  kỹ  năng   reǹ   ­ Trực quan: Tổng hợp  ­ Quan sát ­   Cung ̣  Phân   tích,   viết  lại các kỹ năng luyên: lệnh, thiết kế cấu trúc tài  ­ Phân tích ­ Lắng nghe, ghi chép liệu và khối. ­   Nhâṇ   xet́   kêt́   quả   hoc̣   ­ Nêu gương nhưng h ̃ ọc  ­   Lắng   nghe,   rut́   kinh  ̣ tâp: ̀   tôt́   và  nhắc  nghiêm sinh   lam ̣ nhở học sinh chưa đạt E. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 1' ­ Hướng dẫn chuẩn bị bài  ­ Thông báo cho học sinh chuẩn bị  nội dung tiếp   học tiếp theo theo của bài học ­ Hướng dẫn tham khảo  ­ Nguyễn Cao Cường,  Đề  cương bài giảng mô   tài liệu liên quan đến nội  đun   Thiết   kế   và   quản   trị   website,   Trường   Cao  dung bài học đẳng cơ  điện và công nghệ  thực phẩm Hà Nội,  2020. ­ Thạc Bình Cường (2010),  Giáo trình thiết kế   Website, NXB Giáo dục. ­ Hoàng Hải (2010),  Giáo trình tự  học thiết kế  Web động, NXB Lao động Xã Hội. ­   Jason  Butler   and  Tony   Caudill   (2010),  ASP   –   DATABASE, NXB Thống kê ­ Hướng dẫn tự luyện tập ­ Luyện tập bài tập về nhà ̉ ưc, th ̣ (tô ch III. RUT KINH NGHIÊM  ́ ́ ực hiên): ̣ 1. Nội dung:....................................................................................................... ............................................................................................................................ 2. Hình thức tổ chức dạy học:.......................................................................... ............................................................................................................................ 3. Phương pháp:................................................................................................ ............................................................................................................................ 4. Phương tiện và thời gian:............................................................................. ............................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngay       thang       năm 20 ̀ ́ Nguyễn Cao Cường 7
 8. (Ký duyệt giáo án) Giáo viên Nguyên Cao C ̃ ương ̀ 8 Giáo án mô đun: Thiết kế và quản trị website
 9. Thơi gian th ̀ ực hiên:  ̣ 8 giờ   GIAO AN SÔ:  ́ ́ ́ 02 ̀ ̣ ươc: Làm quen v Tên bai hoc tr ́ ới môi trường  Frontpage Thực hiên t ̣ ừ ngay: …………… đ ̀ ến ngày ……………   Lớp: Trung cấp CNTT K57 BÀI 2: THIẾT KẾ WEB  ̣ MUC TIÊU C ỦA BAI: ̀ Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: ­ Kiến thức: Hiểu được môi trường làm việc của Microsoft Frontpage, giải thích   được mã lệnh trong thiết kế giao diện và tổ chức thông tin; ­ Kỹ  năng: Thiết kế được giao diện web, tổ chức được thông tin trong trang chủ  đúng bố cục, kích thước đảm bảo thông số ghi trong quy trình; ­ Thái độ:  Rèn luyện tính tập trung, nghiêm túc, tỉ  mỉ, thực hiện các thao tác an  toàn. ̣ ̣ ̣ ĐÔ DUNG VA TRANG THIÊT BI DAY HOC: ̀ ̀ ̀ ́ ­ Máy chiếu đa năng ­ Phấn bảng, bàn hướng dẫn mẫu ­ Máy vi tính ­ Hồ sơ bài giảng, video hướng dẫn ­ Bảng quy trình (A0) ­ Tài liệu phát tay (A4) ­ Phần mềm Microsoft Frontpage ­   Phòng   học   đủ   điều   kiện   dạy   học   tích  hợp HINH TH ̀ ƯC TÔ CH ́ ̉ ỨC DAY HOC: ̣ ̣ ­ Hướng dẫn kiến thức lý thuyết: Tập trung cả lớp ­ Thực hành luyện tập của học sinh:  Cá nhân/nhóm nhóm ­ Hướng dẫn kết thúc: Tập trung cả lớp I. ÔN ĐINH L ̉ ̣ ƠP HOC: ́ ̣                                              (Thơi gian:  ̀ 1 phut) ́ ­ Sĩ số: ........./......... ­ Nội dung nhắc nhở: + Thái độ học tập của lớp + Tác phong ̣ ̀ ̣ :                                II. THỰC HIÊN BAI HOC (Thơi gian:  ̀ 359 phut) ́ Nguyễn Cao Cường 9
 10. HOAT ĐÔNG DAY HOC ̣ ̣ ̣ ̣ THƠÌ   TT NÔI DUNG ̣  HOẠT ĐỘNG CỦA  HOẠT ĐỘNG CỦA  GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH A. DÂN NHÂP ̃ ̣ ­ Trao đổi phương pháp  ­   Lắng  nghe,   trao   đổi  3' ­ Gợi mở học tập với học sinh.  với giáo viên  ­ Tạo tâm thế tích cực ­ Chuyển ý vào bài mới ­ Chuẩn bị tâm thế B. GIƠI THIÊU CHU ĐÊ ́ ̣ ̉ ̀ 5' ­ Tên bài giảng: ̉   và  ­ Nghe, ghi chép ­   Nêu   tên   baì   giang ghi lên bang̉ ­ Muc tiêu bài h ̣ ọc: ­ Trực quan: Chiếu slide  ­ Quan sát   + Kiến thức nội dung các mục tiêu   + Kỹ năng ­ Trình bày các mục tiêu ­ Lắng nghe, ghi chép   + Thái độ ­ Nôi dung bai hoc: ̣ ̀ ̣ Lý thuyết: ­ Trực quan: Chiếu slide  ­ Quan sát 2.1. Tạo Folder các mục nội dung khái quát lý  thuyết của bài học 2.2. Tạo các trang web ­ Diễn giảng ­ Nghe, ghi chép Trình tự thực hiện:   + Giới thiệu trình tự các  ­ Trực quan: Chiếu slide  ­   Quan   sát,   nghe,   ghi  bước thực hiện nội dung khái quát trình  chép     +   Kỹ   năng   cần   đạt  tự thực hiện được ­ Giảng giải Chuyển ý ­ Lắng nghe C. GIAI QUYÊT VÂN ĐÊ ̉ ́ ́ ̀ 340' I. Ly thuyêt ́ ́ 45' 2.1. Tạo Folder các mục ­   Trực   quan:   Chiếu  ­ Quan sát, lắng nghe,  slide, giải thích ghi chép 2.2. Tạo các trang web ­   Trực   quan:   Chiếu  ­ Quan sát, lắng nghe,  slide, giảng giải ghi chép II. Trinh t ̀ ự thực hiên ̣ 15' 1. Giới thiệu trình tự  các  ­ Trực quan: Chiếu slide  ­ Quan sát bước thực hiện quy trình 10 Giáo án mô đun: Thiết kế và quản trị website
 11. HOAT ĐÔNG DAY HOC ̣ ̣ ̣ ̣ THƠÌ   TT NÔI DUNG ̣  HOẠT ĐỘNG CỦA  HOẠT ĐỘNG CỦA  GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH ­ Giới thiệu khái quát ­ Lắng nghe, ghi chép 2. Thao tác mâũ ­ Yêu cầu học sinh lên  ­   Lên   và   xếp   hàng  bàn   hướng   dẫn   mẫu  cạnh   bàn   hướng   dẫn  quan   sát  giáo   viên   thao  mẫu, quan sát thao tác  tác mẫu của giáo viên 3. Làm thử ­ Yêu cầu một học sinh  ­ Một học sinh thao tác  thao   tác   thử,   các   bạn  thử,   các   bạn   còn   lại  khác quan sát, lắng nghe quan sát, lắng nghe 4.   Một   số   lỗi   thường  ­ Trực quan: Chiếu slide  ­ Quan sát gặp, nguyên nhân và biện  một số lỗi thường gặp pháp khắc phục ­ Phân tích, giảng giải  ­ Lắng nghe, ghi chép  Chuyển ý III. Thực hành 280' ­   Phân  công  vị   trí   luyện  ­ Thông báo vị trí luyện  ­   Về   vị   trí,   làm   theo  tập, phát phiếu tập, phát phiếu, hướng  hướng dẫn dẫn ghi phiếu luyện tập ­   Tổ   chức   luyện   tập,  ­ Quan sát, hướng dẫn,  ­ Thực hành, luyện tập kiểm tra, uốn nắn uốn nắn, chỉnh sửa ­ Phổ  biến kinh nghiệm  ­   Thông   báo   kết   thúc  ­   Trình   bày   kết   quả  và nhận xét, đánh giá kết  luyện   tập,   thu   phiếu,  trên   giấy,   nộp   phiếu,  quả đánh giá kết quả  lắng   nghe   rút   kinh  nghiệm D. KẾT THÚC VẤN ĐỀ 10' ̉ ́ ́ ưc: ­ Cung cô kiên th ́  Về  ­ Khái quát lại nội dung  ­ Nghe các   folder   bố   cục,   cách  kiến thức thực tạo trang web ̉   cố  kỹ  năng   reǹ   ­ Trực quan: Tổng hợp  ­ Quan sát ­   Cung ̣  Phân   tích,   viết  lại các kỹ năng luyên: lệnh   tạo   trang   chủ,   tạo  ­ Phân tích ­ Lắng nghe, ghi chép web thành viên ­   Nhâṇ   xet́   kêt́   quả   hoc̣   ­ Nêu gương nhưng h ̃ ọc  ­   Lắng   nghe,   rut́   kinh  ̣ tâp: ̀   tôt́   và  nhắc  nghiêm sinh   lam ̣ nhở học sinh chưa đạt Nguyễn Cao Cường 11
 12. HOAT ĐÔNG DAY HOC ̣ ̣ ̣ ̣ THƠÌ   TT NÔI DUNG ̣  HOẠT ĐỘNG CỦA  HOẠT ĐỘNG CỦA  GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH E. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 1' ­ Hướng dẫn chuẩn bị bài  ­ Thông báo cho học sinh chuẩn bị  nội dung tiếp   học tiếp theo theo của bài học ­ Hướng dẫn tham khảo  ­ Nguyễn Cao Cường,  Đề  cương bài giảng mô   tài liệu liên quan đến nội  đun   Thiết   kế   và   quản   trị   website,   Trường   Cao  dung bài học đẳng cơ  điện và công nghệ  thực phẩm Hà Nội,  2019. ­ Thạc Bình Cường (2010),  Giáo trình thiết kế   Website, NXB Giáo dục. ­ Hoàng Hải (2010),  Giáo trình tự  học thiết kế  Web động, NXB Lao động Xã Hội. ­ Nguyễn Thị Thanh Trúc (2012), Giáo trình thiết   kế và lập trình Website, NXB Đại học Quốc Gia  TPHCM. ­ Phạm Quang Huy (2011),  Giáo trình thiết kế   Web và làm hoạt hình, NXB Giao thông vận tải ­   Jason  Butler   and  Tony   Caudill   (2010),  ASP   –   DATABASE, NXB Thống kê ­ Hướng dẫn tự luyện tập ­ Luyện tập bài tập về nhà ̉ ưc, th ̣ (tô ch III. RUT KINH NGHIÊM  ́ ́ ực hiên): ̣ 1. Nội dung:....................................................................................................... ............................................................................................................................ 2. Hình thức tổ chức dạy học:.......................................................................... ............................................................................................................................ 3. Phương pháp:................................................................................................ ............................................................................................................................ 4. Phương tiện và thời gian:............................................................................. ............................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngay       thang       năm 2019 ̀ ́ 12 Giáo án mô đun: Thiết kế và quản trị website
 13. (Ký duyệt giáo án) Giáo viên Nguyên Cao C ̃ ương ̀ Nguyễn Cao Cường 13
 14. Thơi gian th ̀ ực hiên:  ̣ 7 giờ   GIAO AN SÔ:  ́ ́ ́ 03 ̀ ̣ ươc: Làm quen v Tên bai hoc tr ́ ới môi trường  Frontpage Thực hiên t ̣ ừ ngay: …………… đ ̀ ến ngày ……………   Lớp: Trung cấp CNTT K57 BÀI 2: THIẾT KẾ WEB   (tiếp) ̣ MUC TIÊU C ỦA BAI: ̀ Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: ­ Kiến thức: Hiểu được môi trường làm việc của Microsoft Frontpage, giải thích   được mã lệnh trong thiết kế giao diện và biết cách chèn thông tin vào trang web; ­ Kỹ  năng: Thiết kế được giao diện web, tổ chức được thông tin trong trang chủ  đúng bố cục, kích thước đảm bảo thông số ghi trong quy trình, chèn được thông tin vào   trang; ­ Thái độ:  Rèn luyện tính tập trung, nghiêm túc, tỉ  mỉ, thực hiện các thao tác an  toàn. ̣ ̣ ̣ ĐÔ DUNG VA TRANG THIÊT BI DAY HOC: ̀ ̀ ̀ ́ ­ Máy chiếu đa năng ­ Phấn bảng, bàn hướng dẫn mẫu ­ Máy vi tính ­ Hồ sơ bài giảng, video hướng dẫn ­ Bảng quy trình (A0) ­ Tài liệu phát tay (A4) ­ Phần mềm Microsoft Frontpage ­   Phòng   học   đủ   điều   kiện   dạy   học   tích  hợp HINH TH ̀ ƯC TÔ CH ́ ̉ ỨC DAY HOC: ̣ ̣ ­ Hướng dẫn kiến thức lý thuyết: Tập trung cả lớp ­ Thực hành luyện tập của học sinh:  Cá nhân/nhóm nhóm ­ Hướng dẫn kết thúc: Tập trung cả lớp I. ÔN ĐINH L ̉ ̣ ƠP HOC: ́ ̣                                              (Thơi gian:  ̀ 1 phut) ́ ­ Sĩ số: ........./......... ­ Nội dung nhắc nhở: + Thái độ học tập của lớp + Tác phong 14 Giáo án mô đun: Thiết kế và quản trị website
 15. ̣ ̀ ̣ :                                II. THỰC HIÊN BAI HOC (Thơi gian:  ̀ 314 phut) ́ HOAT ĐÔNG DAY HOC ̣ ̣ ̣ ̣ THƠÌ   TT NÔI DUNG ̣  HOẠT ĐỘNG CỦA  HOẠT ĐỘNG CỦA  GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH A. DÂN NHÂP ̃ ̣ ­ Trao đổi phương pháp  ­   Lắng  nghe,   trao   đổi  3' ­ Gợi mở học tập với học sinh.  với giáo viên  ­ Tạo tâm thế tích cực ­ Chuyển ý vào bài mới ­ Chuẩn bị tâm thế B. GIƠI THIÊU CHU ĐÊ ́ ̣ ̉ ̀ 5' ­ Tên bài giảng: ̉   và  ­ Nghe, ghi chép ­   Nêu   tên   baì   giang ghi lên bang̉ ­ Muc tiêu bài h ̣ ọc: ­ Trực quan: Chiếu slide  ­ Quan sát   + Kiến thức nội dung các mục tiêu   + Kỹ năng ­ Trình bày các mục tiêu ­ Lắng nghe, ghi chép   + Thái độ ­ Nôi dung bai hoc: ̣ ̀ ̣ Lý thuyết: ­ Trực quan: Chiếu slide  ­ Quan sát 2.3. Insert nội dung khái quát lý  thuyết của bài học 2.4. Kiểm tra ­ Diễn giảng ­ Nghe, ghi chép Trình tự thực hiện:   + Giới thiệu trình tự các  ­ Trực quan: Chiếu slide  ­   Quan   sát,   nghe,   ghi  bước thực hiện nội dung khái quát trình  chép     +   Kỹ   năng   cần   đạt  tự thực hiện được ­ Giảng giải Chuyển ý ­ Lắng nghe C. GIAI QUYÊT VÂN ĐÊ ̉ ́ ́ ̀ 295' I. Ly thuyêt ́ ́ 45' 2.3. Insert ­   Trực   quan:   Chiếu  ­ Quan sát, lắng nghe,  slide, giải thích ghi chép 2.4. Kiểm tra ­   Trực   quan:   Chiếu  ­ Quan sát, lắng nghe,  slide, giảng giải ghi chép II. Trinh t ̀ ự thực hiên ̣ 15' 1. Giới thiệu trình tự  các  ­ Trực quan: Chiếu slide  ­ Quan sát bước thực hiện quy trình Nguyễn Cao Cường 15
 16. HOAT ĐÔNG DAY HOC ̣ ̣ ̣ ̣ THƠÌ   TT NÔI DUNG ̣  HOẠT ĐỘNG CỦA  HOẠT ĐỘNG CỦA  GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH ­ Giới thiệu khái quát ­ Lắng nghe, ghi chép 2. Thao tác mâũ ­ Yêu cầu học sinh lên  ­   Lên   và   xếp   hàng  bàn   hướng   dẫn   mẫu  cạnh   bàn   hướng   dẫn  quan   sát  giáo   viên   thao  mẫu, quan sát thao tác  tác mẫu của giáo viên 3. Làm thử ­ Yêu cầu một học sinh  ­ Một học sinh thao tác  thao   tác   thử,   các   bạn  thử,   các   bạn   còn   lại  khác quan sát, lắng nghe quan sát, lắng nghe 4.   Một   số   lỗi   thường  ­ Trực quan: Chiếu slide  ­ Quan sát gặp, nguyên nhân và biện  một số lỗi thường gặp pháp khắc phục ­ Phân tích, giảng giải  ­ Lắng nghe, ghi chép  Chuyển ý III. Thực hành 235' ­   Phân  công  vị   trí   luyện  ­ Thông báo vị trí luyện  ­   Về   vị   trí,   làm   theo  tập, phát phiếu tập, phát phiếu, hướng  hướng dẫn dẫn ghi phiếu luyện tập ­   Tổ   chức   luyện   tập,  ­ Quan sát, hướng dẫn,  ­ Thực hành, luyện tập kiểm tra, uốn nắn uốn nắn, chỉnh sửa ­ Phổ  biến kinh nghiệm  ­   Thông   báo   kết   thúc  ­   Trình   bày   kết   quả  và nhận xét, đánh giá kết  luyện   tập,   thu   phiếu,  trên   giấy,   nộp   phiếu,  quả đánh giá kết quả  lắng   nghe   rút   kinh  nghiệm D. KẾT THÚC VẤN ĐỀ 10' ̉ ́ ́ ưc: ­ Cung cô kiên th ́  Về  ­ Khái quát lại nội dung  ­ Nghe cách   chèn   thông   tin   vào  kiến thức trang ̉   cố  kỹ  năng   reǹ   ­ Trực quan: Tổng hợp  ­ Quan sát ­   Cung ̣  Viết   lệnh,   sửa  lại các kỹ năng luyên: code, Insert ­ Phân tích ­ Lắng nghe, ghi chép ­   Nhâṇ   xet́   kêt́   quả   hoc̣   ­ Nêu gương nhưng h ̃ ọc  ­   Lắng   nghe,   rut́   kinh  ̣ tâp: ̀   tôt́   và  nhắc  nghiêm sinh   lam ̣ nhở học sinh chưa đạt 16 Giáo án mô đun: Thiết kế và quản trị website
 17. HOAT ĐÔNG DAY HOC ̣ ̣ ̣ ̣ THƠÌ   TT NÔI DUNG ̣  HOẠT ĐỘNG CỦA  HOẠT ĐỘNG CỦA  GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH E. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 1' ­ Hướng dẫn chuẩn bị bài  ­ Thông báo cho học sinh chuẩn bị  nội dung tiếp   học tiếp theo theo của bài học ­ Hướng dẫn tham khảo  ­ Nguyễn Cao Cường,  Đề  cương bài giảng mô   tài liệu liên quan đến nội  đun   Thiết   kế   và   quản   trị   website,   Trường   Cao  dung bài học đẳng cơ  điện và công nghệ  thực phẩm Hà Nội,  2019. ­ Thạc Bình Cường (2010),  Giáo trình thiết kế   Website, NXB Giáo dục. ­ Hoàng Hải (2010),  Giáo trình tự  học thiết kế  Web động, NXB Lao động Xã Hội. ­ Nguyễn Thị Thanh Trúc (2012), Giáo trình thiết   kế và lập trình Website, NXB Đại học Quốc Gia  TPHCM. ­ Phạm Quang Huy (2011),  Giáo trình thiết kế   Web và làm hoạt hình, NXB Giao thông vận tải ­   Jason  Butler   and  Tony   Caudill   (2010),  ASP   –   DATABASE, NXB Thống kê ­ Hướng dẫn tự luyện tập ­ Luyện tập bài tập về nhà ̉ ưc, th ̣ (tô ch III. RUT KINH NGHIÊM  ́ ́ ực hiên): ̣ 1. Nội dung:....................................................................................................... ............................................................................................................................ 2. Hình thức tổ chức dạy học:.......................................................................... ............................................................................................................................ 3. Phương pháp:................................................................................................ ............................................................................................................................ 4. Phương tiện và thời gian:............................................................................. Nguyễn Cao Cường 17
 18. ............................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngay       thang       năm      ̀ ́ (Ký duyệt giáo án) Giáo viên Nguyên Cao C ̃ ương ̀ 18 Giáo án mô đun: Thiết kế và quản trị website
 19. Thơi gian th ̀ ực hiên:  ̣ 7 giờ   GIAO AN SÔ:  ́ ́ ́ 04 ̀ ̣ ươc:  Tên bai hoc tr ́ Thiết kế web Thực hiên t ̣ ừ ngay: …………… đ ̀ ến ngày ……………   Lớp: Trung cấp CNTT K57 BÀI 3: BỔ SUNG CÁC TÍNH NĂNG CHO TRANG WEB ̣ MUC TIÊU C ỦA BAI: ̀ Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: ­ Kiến thức: Hiểu các hiệu  ứng,  ứng dụng trong thiết kế trang chủ và các trang  thành viên xây dựng trang web multil media. ­ Kỹ năng: Thiết kế được các hiệu ứng của giao diện, ứng dụng các hiệu ứng xây  dựng trang tin multil media. ­ Thái độ:  Rèn luyện tính tập trung, nghiêm túc, tỉ  mỉ, thực hiện các thao tác an  toàn. ̣ ̣ ̣ ĐÔ DUNG VA TRANG THIÊT BI DAY HOC: ̀ ̀ ̀ ́ ­ Máy chiếu đa năng ­ Phấn bảng, bàn hướng dẫn mẫu ­ Máy vi tính ­ Hồ sơ bài giảng, video hướng dẫn ­ Bảng quy trình (A0) ­ Tài liệu phát tay (A4) ­ Phần mềm Microsoft Frontpage ­   Phòng   học   đủ   điều   kiện   dạy   học   tích  hợp HINH TH ̀ ƯC TÔ CH ́ ̉ ỨC DAY HOC: ̣ ̣ ­ Hướng dẫn kiến thức lý thuyết: Tập trung cả lớp ­ Thực hành luyện tập của học sinh:  Cá nhân/nhóm nhóm ­ Hướng dẫn kết thúc: Tập trung cả lớp I. ÔN ĐINH L ̉ ̣ ƠP HOC: ́ ̣                                              (Thơi gian:  ̀ 1 phut) ́ ­ Sĩ số: ........./......... ­ Nội dung nhắc nhở: + Thái độ học tập của lớp + Tác phong ̣ ̀ ̣ :                                II. THỰC HIÊN BAI HOC (Thơi gian:  ̀ 314 phut) ́ Nguyễn Cao Cường 19
 20. HOAT ĐÔNG DAY HOC ̣ ̣ ̣ ̣ THƠÌ   TT NÔI DUNG ̣  HOẠT ĐỘNG CỦA  HOẠT ĐỘNG CỦA  GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH A. DÂN NHÂP ̃ ̣ ­ Trao đổi phương pháp  ­   Lắng  nghe,   trao   đổi  3' ­ Gợi mở học tập với học sinh.  với giáo viên  ­ Tạo tâm thế tích cực ­ Chuyển ý vào bài mới ­ Chuẩn bị tâm thế B. GIƠI THIÊU CHU ĐÊ ́ ̣ ̉ ̀ 5' ­ Tên bài giảng: ̉   và  ­ Nghe, ghi chép ­   Nêu   tên   baì   giang ghi lên bang̉ ­ Muc tiêu bài h ̣ ọc: ­ Trực quan: Chiếu slide  ­ Quan sát   + Kiến thức nội dung các mục tiêu   + Kỹ năng ­ Trình bày các mục tiêu ­ Lắng nghe, ghi chép   + Thái độ ­ Nôi dung bai hoc: ̣ ̀ ̣ Lý thuyết: ­ Trực quan: Chiếu slide  ­ Quan sát 3.1. Chèn âm thanh, hình nội dung khái quát lý  thuyết của bài học 3.2. Chèn thẻ định dạng ­ Diễn giảng ­ Nghe, ghi chép Trình tự thực hiện:   + Giới thiệu trình tự các  ­ Trực quan: Chiếu slide  ­   Quan   sát,   nghe,   ghi  bước thực hiện nội dung khái quát trình  chép     +   Kỹ   năng   cần   đạt  tự thực hiện được ­ Giảng giải Chuyển ý ­ Lắng nghe C. GIAI QUYÊT VÂN ĐÊ ̉ ́ ́ ̀ 295' I. Ly thuyêt ́ ́ 45' 3.1.   Chèn   âm   thanh,  ­   Trực   quan:   Chiếu  ­ Quan sát, lắng nghe,  h.ảnh slide, giải thích ghi chép 3.2. Chèn thẻ định dạng ­   Trực   quan:   Chiếu  ­ Quan sát, lắng nghe,  slide, giảng giải ghi chép II. Trinh t ̀ ự thực hiên ̣ 15' 1. Giới thiệu trình tự  các  ­ Trực quan: Chiếu slide  ­ Quan sát bước thực hiện quy trình 20 Giáo án mô đun: Thiết kế và quản trị website
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2