intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quy định số 673/1997/TCHQ-KTTT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

103
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định số 673/1997/TCHQ-KTTT về lệ phí cà phê xuất khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thu lệ phí cà phê xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định số 673/1997/TCHQ-KTTT

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 673/1997/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1997 QUY ĐNNH TẠM THỜI CỦA TỔNGCỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 673/1997/TCHQ-KTTT NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 1997 VỀ VIỆCTHỰC HIỆN QUYẾT ĐNN H CỦA THỦ TƯỚN G CHÍN H PHỦ THU LỆ PHÍ CÀ PHÊ XUẤT KHẨU Căn cứ ý kiến chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ trong văn bản số 6595/KTN ngày 23/12/1996 về thu lệ phícà phê xuất khẩu đóng niên liễm cho ICO. Căn cứ ý kiến của BộTài chính trong văn bản số 591 TC/TCDN ngày 22/2/1997 về thu lệ phí cà phê xuấtkhẩu để đóng niên liễm. Theo đề nghị của Hiệphội cà phê, ca cao Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại về việc giao cho ngànhHải quan thực hiện thu lệ phí cà phê xuất khẩu, thu ngay khi làm thủ tục xuấtkhẩu và phải nộp Ngân sách Nhà nước. Để thực hiện các quyếtđịnh trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định tạm thời về việc thu lệphí cà phê xuất khẩu như sau: 1- Cục trưởng Cục Hải quan các địa phương chỉ đạo triển khaithu lệ phí cà phê xuất khNu của các tổ chức xuất khNu cà phê đối với tất cả cáclô hàng cà phê xuất khNu trong năm 1997. (Trường hợp chưa truy thu phải truythu). 2- Mức thu lệ phí tạm thời thực hiện theo đề nghị của Hiệphội cà phê ca cao Việt N am đã được Bộ Tài chính chấp thuận là: 1USD/1 tấn càphê xuất khNu. 3- Chứng từ thu sử dụng biên lai thu lệ phí Hải quan(01-LPHQ); dùng quyển riêng để thuận lợi cho việc theo dõi kiểm tra và quyếttoán. 4- Thủ tục thu nộp lệ phí: Thu ngay khi làm thủ tục xuấtkhNu và phải nộp 100% vào N gân sách N hà nước tại Kho bạc địa phương, vào mục044, tiểu mục 15 theo chương, loại, khoản tương ứng. Trước khi chuyển nộp ngân sách, số tiền thu lệ phí gửi vàoTài khoản tạm giữ của Hải quan mở tại Kho bạc. Hàng tháng tổng hợp số thu, đốichiếu với Kho bạc làm thủ tục chuyển nộp ngân sách và báo cáo về Tổng cục Hảiquan. 5- Kế toán thu lệ phí cà phê xuất khNu được hạch toán vàphản ánh thành chỉ tiêu riêng trong Bảng cân đối kế toán và các báo cáo kế toánkhác. Sơ đồ kế toán thực hiện như sơ đồ kế toán thu nộp lệ phí Hải quan, mởtiểu khoản theo dõi riêng. 6- Tổng cục Hải quản sẽ làm việc với Hiệp hội cà phê ca caoViệt N am và Bộ Tài chính về số trích tỷ lệ để lại cho ngành Hải quan trên sốtiền lệ phí thu được.
  2. Khoản thu lệ phí cà phê xuất khNu là khoản lệ phí mới đượcquy định và có liên quan đến nhiều bộ, đang trong quá trình xây dựng qui chếhình thành, sử dụng và cơ chế N hà nước quản lý việc thu chi khoản lệ phí này. Vì vậy, Tổng cục Hải quan ra quy định tạm thời để các CụcHải quan kịp thời triển khai thực hiện theo quyết định của Chính phủ. Quá trình thực hiện có gì thay đổi, Tổng cục Hải quan sẽhướng dẫn bổ sung. Yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố thi hành đúng quy định,có gì vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục KTTTXN K) để xử lý. Nguyễn Xuân Tú (Đã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2