intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 0842/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

48
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0842/2003/QĐ-BTM về việc cửa khẩu Bình Hiệp tỉnh Long An được phép làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hoá chính ngạch theo hợp đồng thương mại do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0842/2003/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 842/2003/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 842/2003/QĐ-BTM NGÀY 09 THÁNG 07 NĂM 2003 VỀ VIỆC CỬA KHẨU BÌNH HIỆP (TỈNH LONG AN) ĐƯỢC PHÉP LÀM THỦ TỤC XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ CHÍNH NGẠCH THEO HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Hiệp định về mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 26 tháng 11 năm 2001 tại Phnôm Pênh; Căn cứ Thông tư số 10/2002/TT-BTM ngày 12 tháng 12 năm 2002 về hướng dẫn việc mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới giữa Việt Nam - Campuchia; Căn cứ vào Công văn 5857/KTTH-VPCP ngày 18 tháng 10 nă 2002 của Văn phòng Chính phủ; Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An tại Công văn số 2277/CV-UB ngày 10 tháng 06 năm 2003. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho phép cửa khẩu Bình Hiệp (tỉnh Long An) được phép làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hoá chính ngạch theo hợp đồng thương mại. Điều 2. Bổ sung cửa khẩu Bình Hiệp (tỉnh Long An) vào danh sách các cửa khẩu phụ được phép làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hoá chính ngạch theo hợp đồng thương mại vào khoản b2, Mục 4, Thông tư số 10/2002/TT-BTM ngày 12 tháng 12 năm 2002 của Bộ Thương mại. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
  2. Phan Thế Ruệ (Đã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2