intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 116/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

77
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 116/2002/QĐ-TTg về việc quy định chế độ phụ cấp quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 116/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 116/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 116/2002/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP QUẢN LÝ TRẠI TẠM GIAM, NHÀ TẠM GIỮ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức, hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang; Căn cứ Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp tính trên lương cấp bậc quân hàm đối với sĩ quan; lương ngạch bậc đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng hoặc phụ cấp quân hàm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ (kể cả phụ cấp chức vụ, nếu có) trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc Bộ Quốc phòng như sau: Phụ cấp 10% đối với Giám thị, Phó Giám thị, Trợ lý giam giữ, Quản giáo, cán bộ y tế trực tiếp khám, chữa bệnh cho phạm nhân, Cảnh vệ công tác tại các trại tạm giam; Phụ cấp 5% đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng còn lại công tác tại các trại tạm giam; quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng làm nhiệm vụ chuyên trách tại các nhà tạm giữ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2002. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Phan Văn Khải (Đã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=77

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2