intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 594/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

59
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 594/2001/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 594/2001/QĐ-TCHQ

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 594/2001/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 594/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIÁ TỐI THIỂU CÁC MẶT HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC MẶT HÀNG NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ GIÁ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc xác định giá tính thuế hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu qui định tại Điều 7 Nghị định 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ; Căn cứ Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ; Căn cứ Thông tư 82/1997/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 1997; Thông tư số 92/1999/TT- BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 của Bộ Tài chính quy định thẩm quyền ấn định giá tính thuế của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Điều 3 Quyết định số 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Điều chỉnh giá tối thiểu một số mặt hàng qui định tại bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng phát sinh ban hành kèm theo quyết định này. Điều 2: Giá tối thiểu các mặt hàng điều chỉnh tại quyết định này thay thế giá tối thiểu các mặt hàng cùng loại qui định tại bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 177/2001/QĐ- TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các ông Cục trưởng Cục Kiểm tra - Thu thuế XNK, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Mạnh Hùng (Đã ký)
  2. BẢNG GIÁ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 177/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 14/3/2001 (Ban hành kèm theo Quyết định số 594 ngày 29 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan) Tên hàng ĐVT Giá tính thuế (USD) CHƯƠNG 4 * Huỷ bỏ khung giá sữa bột thành phẩm qui định tại bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 177/2001/QĐ-TCHQ. * Sữa bột thành phẩm: + Do các nước ngoài Trung Quốc sản xuất: - Loại đóng trong hộp, lon kim loại kg 3,50 - Loại đóng trong bao bì khác kg 3,00 + Do Trung Quốc sản xuất tính bằng 70% khung giá trên * Sữa loại khác: + Sữa bột gầy nguyên liệu kg 2,00 + Sữa bột nguyên liệu khác kg 1,80 CHƯƠNG 7 * Đậu Hà lan khô kg 2,00 CHƯƠNG 11 * Tinh bột sắn tấn 170,00 CHƯƠNG 15 * Dầu thực vật khác: + Loại thô tấ n 540,00 + Loại đã tinh chế tấn 750,00 CHUƠNG 17 * Kẹo cao su kg 2,80 * Bánh Chocolate (kể cả loại pha Chocolate):
  3. + Do Hàn quốc sản xuất kg 1,80 + Do các nước khác sản xuất kg 2,50 * Các loại bánh nêu trên đựng trong hộp giấy, hộp nhựa, bao ni lon tính bằng 80% khung giá trên. CHƯƠNG 19 * Ca cao có đường, không sữa kg 2,50 * Thức ăn chế biến từ sữa kg 1,20 CHƯƠNG 20 * Chất Protein đã được làm rắn từ đậu nành dùng làm thực phẩm kg 0,90 chay CHƯƠNG 21 * Mì chính (bột ngọt) do các nước sản xuất (trừ Trung Quốc sản xuất) + Loại đã đóng trong bao bì dưới 25 kg tấ n 1.300,00 + Loại đã đóng trong bao bì từ 25 kg trở lên tính bằng 80% loại trên * Mì chính (bột ngọt) do Trung Quốc sản xuất tính bằng 90% loại do các nước khác sản xuất * Viên ngậm sâm (hộp = 165 gr) hộp 1,70 CHƯƠNG 23 * Hoá chất dùng trong công nghiệp thực phẩm: Muối của axit Nucleic + Loại IMP (Disodium inosine 5 ' monophosphate) kg 12,00 + Loại GMP (Disodium guanosine 5 ' monophosphate) kg 12,00 * Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc: Bột xương thịt tấn 150,00 CHƯƠNG 28, 29 * Xút NaOH tấ n 220,00 CHƯƠNG 37 * Phim màu Kodak ProImage, Kodak ProFoto cuộn 0,80 CHƯƠNG 39 * Hạt nhựa PP (Poly Propylen) tấ n 550,00
  4. * Hạt nhựa PVC tấ n 500,00 * Hộp đựng đĩa mềm vi tính (hộp đựng 20 đĩa trở xuống) hộp 1,00 * Băng keo nhựa khổ rộng trên 20cm tính bằng 120% loại khổ dưới 20cm. CHƯƠNG 44 * Gỗ dán nhiều lớp tính tương đương ván dăm gỗ ép CHƯƠNG 48 * Giấy dạng cuộn dùng để sản xuất khăn giấy vệ sinh t ấn 650,00 * Giấy tự dính (một mặt có quét lớp keo hoặc nhựa, một mặt có lớp m2 0,10 giấy bảo vệ). CHƯƠNG 51, 52, 53... * Vải mộc loại khác khổ 1,6 m mét 0,50 * Vải Jean thun (Cotton pha Polyester, Spandex...) khổ 1,5m mét 1,50 CHƯƠNG 61, 62, 63... * Bao tải đay + Loại đựng 100 kg chiếc 0,40 + Loại đựng trên hoặc dưới 100 kg tính quy đổi theo loại đựng 100 kg * Chăn lông hoá học: + Loại từ 2 kg trở xuống chiếc 2,00 + Loại từ 2 kg đến dưới 3 kg chiếc 5,00 + Loại từ 3 kg trở lên chiếc 10,00 CHƯƠNG 64 * Các loại giày do Trung Quốc sản xuất tính bằng 50% các loại giày qui định tại bảng giá 177/2001/QĐ-TCHQ CHƯƠNG 73 * Vỏ bình ga + Loại đựng dưới 9 kg ga bình 10,00 + Loại đựng từ 9 kg đến 15 kg ga bình 16,00 + Loại đựng trên 15 kg ga bình 22,00
  5. * Nồi chảo bằng Inox, sắt thép chưa đồng bộ (thiếu quai, nắp) tính bằng 80% loại đồng bộ * Dây sen và gương sen (kèm giá đỡ) đồng bộ bộ 10,00 CHƯƠNG 83 *Khoá càng cua xe đạp chiếc 0,15 CHƯƠNG 84 * Thân máy cày, máy xới + Loại từ 4 HP đến 8 HP chiếc 140,00 + Loại trên 8 HP đến 10 HP chiếc 200,00 + Loại trên 10 HP đến 15 HP chiếc 350,00 + Loại trên 15 HP đến 20 HP chiếc 500,00 + Loại trên 20 HP đến 25 HP chiếc 600,00 + Loại trên 25 HP chiếc 700,00 CHƯƠNG 85 * Bình đun nước nóng dùng điện (Water head): + Loại do G7 sản xuất: - Loại không làm nóng tức thời: -- Loại dưới 30lít chiếc 55,00 -- Loại từ 30 lít đến dưới 50 lít chiếc 70,00 -- Loại từ 50 lít đến dưới 80 lít chiếc 75,00 -- Loại từ 80 lít đến dưới 100 lít chiếc 80,00 -- Loại từ 100 lít đến dưới 150 lít chiếc 90,00 -- Loại từ 150 lít đến 180 lít chiếc 100,00 -- Loại trên 180 lít được tính trên cơ sở qui đổi giá theo dung tích chiếc của loại 180 lít - Loại nóng tức thời bằng điện chiếc 55,00 + Loại do các nước khác sản xuất tính bằng 70% loại trên CHƯƠNG 87 * Xe ô tô tải do Trung Quốc sản xuất
  6. + Loại trọng tải dưới 1 tấn chiếc 2.000,00 + Loại trọng tải từ 1 tấn đến dưới 2 tấn chiếc 3.000,00 + Loại trọng tải từ 2 tấn đến 3 tấn chiếc 5.000,00
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2