intTypePromotion=1
ADSENSE

QUYỆT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN

Chia sẻ: Thao Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

411
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 89/2008/QĐ.UBND, Căn cứ Quyết định số 08/2005/QĐ-BGDĐT ngày 14/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung đạt chuẩn quốc gia ;gày 16/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUYỆT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN

  1. UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG XÉT ĐỀ NGHỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Số : 268 /QĐ-SGDĐT Biên Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2001 – 2010) GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 89/2008/QĐ.UBND, ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; Căn cứ Quyết định số 08/2005/QĐ-BGDĐT ngày 14/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung đạt chuẩn quốc gia ; Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Hội đồng xét đề nghị công nhận trường mầm non, tiểu học và trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2001 – 2010); Theo đề nghị của ông Trưởng phòng phòng Giáo dục trung học, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập Đoàn kiểm tra kĩ thuật, xét đề nghị công nhận các trường Trung học đạt chuẩn quốc gia, gồm các ông (bà) có tên (theo danh sách đính kèm); Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của các đơn vị năm 2009 theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGDĐT, ngày 14/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia, và Hướng dẫn số 3481/GDTrH ngày 06/5/2005 của Bộ GDĐT về hướng dẫn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia bậc trung học. Thời gian: Đoàn kiểm tra làm việc theo lịch (đính kèm) cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. 1
  2. Điều 3. Chương trình làm việc của đoàn kiểm tra, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên trong đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn quy định; Điều 4. . Các ông (bà) Trưởng phòng chức năng Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận : CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG - Như điều 1 và điều 4; - Giám đốc và các PGĐ Sở; - Lưu VT, GDTrH. GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Lê Minh Hoàng (đã kí) 2
  3. DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA(GIAI ĐOẠN 2001-2010) (Kèm theo quyết định số 268 /QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng4 năm 2009 của Sở GDDT) Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Thiệp – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo; Phó trưởng đoàn: - Ông Phan Văn Lợi – Chủ tịch công đoàn ngành GDĐT; - Ông Trần Thanh Thiên – Trưởng phòng Giáo dục trung học Sở GDĐT; Thư kí: Ông Nguyễn Quốc Tuấn – chuyên viên phòng GDTrH; Các thành viên: 1. Ông Võ Minh Quang – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT; 2. Ông Đào Đức Trình – Trưởng phòng KH-TC Sở GDĐT; 3. Ông Võ văn Lập - Thanh tra viên Sở GDĐT; 4. Ông Nguyễn Bửu Tùng – Phó Chánh Văn phòng Sở GDDT; 5. Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Phó trưởng phòng GDTrH; 6. Ông Lưu Quang Ban – Phó trưởng phòng GDTrH; 7. Ông Trịnh Xuân Hòa – chuyên viên chính phòng GDTrH; 8. Ông Lê Đình Nam – chuyên viên phòng GDTrH; 9. Ông Phan Trọng Nghĩa – chuyên viên phòng GDTrH; 10. Ông Lương Quang Dương – chuyên viên phòng GDTrH; 11. Bà Nguyễn Thị Huệ – chuyên viên phòng GDTrH; 12. Ông Phan Đức Kỷ – chuyên viên phòng GDTrH; 13. Ông Ngô Quang Hưng - Công ty Sách – Thiết bị trường học; Danh sách này có 16 người Ghi chú: Xe đi các đơn vị Huyện Tân Phú, Xuân Lộc, xuất phát tại Sở lúc 5giờ30 phút. Xe đi các đon vị còn lại, xuất phát tại Sở lúc 6giờ00 phút 3
  4. LỊCH KIỂM TRA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA(GIAI ĐOẠN 2001-2010) (Kèm theo quyết định số 268 /QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Sở GDDT) TT TRƯỜNG HUYỆN Ngày kiểm tra 1 THCS Lê Quý Đôn Vĩnh Cửu 8 giờ, Thứ ba 05/05/2009 2 THCS Suối Cao Xuân Lộc 8 giờ, Thứ tư 06/05/2009 3 THCS Trà Cổ Tân Phú 8 giờ ,Thứ sáu 08/05/2009 4 THCS Trường Sơn Tân Phú 8 giờ, Thứ ba 12/05/2009 5 THCS Huỳnh Văn Nghệ Trảng Bom 8 giờ, Thứ tư 13/05/2009 6 THPT Xuân Lộc Xuân Lộc 8 giờ, Thứ sáu 16/05/2009 7 THCS Nguyễn Hiền Xuân Lộc 8 giờ, Thứ ba 19/05/2009 8 THCS Lý Tự Trọng Trảng Bom 8 giờ, Thứ tư 20/05/2009 Danh sách này có 08 đơn vị 4
  5. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ HỒ SƠ CÔNG TÁC KIỂM TRA TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Các đơn vị được kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia cần chuẩn bị hồ sơ như sau: 1. Báo cáo quá trình xây dựng đơn vị đạt chuẩn quốc gia theo3481/GDTrH ngày 06/5/2005 của Bộ GDĐT và hướng dẫn số 3481/GDTrH ngày 06/5/2005 của Bộ GDĐT. (Báo cáo in thành 10 bản) 2. Biên bản tự kiểm tra của đơn vị 3. Biên bản kiểm tra công nhận của cấp huyện(đối với các trường THCS) 4. Các loại hồ sơ xếp theo 5 chuẩn(cử người phụ trách từng chuẩn). 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2