intTypePromotion=1
ADSENSE

Sheet nhạc " Spring Waltz "

Chia sẻ: Duc Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

334
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sheet nhạc " spring waltz "', văn hoá - nghệ thuật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sheet nhạc " Spring Waltz "

  1. Spring Waltz From Korean drama 'Spring Waltz' C = 赻赻赻赻100-110 Yiruma tt ttt ttt t Meritee !3 t | ttt t t >€ 4 ! 3 |Ç mp dolce ? |Ç | ÇÇ t|| Piano |Ç € 4 |Ç | |Ç |Ç t Ñ Ñ Ð Ð sempre con Pedal t ttt tt !t t t t t t t t | t 6 >€ tt !t | cresc. | ÇÇ ? t | !t !| t €t| | |  | t € !t ´t t t t t ! | t t t t t "t t 11 €t t > t ! t decresc. t | ? t t | | t | t | | € t t !t t t t C = 赻赻赻赻120-140 tt tt² | ! t °Ç t t t tt t Y t 16 t >€ ttt tttt mf cresc. rit. !t ? t| t| | tt t t t|  € | t| t t ! tÇ ttt tÇ ttt ttt ttt t t Y Y 21 > € tÇ tt tt t tttt tt t t t t t ? ! t t t t t -1-
  2. t t ! tÇ Yt t t tÇ t Y ttt 25 |Ç t t € > tÇ t tttt ttt ttt tttt ? ! cresc. tt t t tt t t t tÇ Ytt tÇ ttt tÇ #t t t tÇ ttt t ! tÇ Y Y Y tÇ tÇ 29 tÇ € > tttt tttt t t t !t ttt decresc. ? ! !t t t !t t ± Y t | t Y tt t ! !| t t t t Y td d d t 33 >€ | To Coda t t ttttt tttt t t t !t t dtdYdt YtY ? ! tt t € ´t ´t t !t t t t !t !tdYdYdt t !t t !t Y t 37 t t t t >€ t !t | Ç ³Ç | ´ ? !dYdYc  t tttt tttttt tt rit. decresc. t € |Ç ³Ç | C ttt ! | = 赻赻赻赻90-110 t t Ç t t | ttt ttt 41 € > c| | | ? ! c c| | c| c c| | | |Ç | mp |Ç | | |Ç |Ç |Ç |Ç -2-
  3. C = 樓樓樓120-130 t t ! t t t t t t 47 ttt t >€ t t | t !t t | t ?  ! c !| c tt t t t | | ttt t cresc. |Ç tt t !| Ç t t t t C = 隙隙110酘酘 !t t t | t t t t t t t 52 t t >€ | | c| c| c| c t "t #t | | | | ? ! rit. |Ç |Ç |Ç |Ç t !t ´t t | ± Coda Y Y tt YY C = 赻赻赻赻60-90 ! tt tt t t t td d d Y Y td d d 57 >€ t ´ t !t t t Y ? ! c | c| |Ç | rit. D.S. al Coda |Ç | dtdYdt YtY tt dYd c t  € !t ´ t t !t t t ttt t t tt ! tt tt t tt t € t !t t !t | 62 t | > | ? ! p t| | a  t tt |Ç € t "t ²Ç ! | ÇÇ | ÇÇ |Ç | ÇÇ | |Ç |Ç >€ | | | 67 t t t t t t t t t t t t t t t t ? ! string. manc. Fine ³Ç t t t t | -3-
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2