Tập hợp các số nguyên

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
302
lượt xem
15
download

Tập hợp các số nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức: HS biết tập hợp các số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0, số nguyên dương. Biết biểu diễn số nguyên a trên trục số, tìm được số đối của 1 số nguyên. HS bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên để nói về các đại lượng có hai hướng ngược nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập hợp các số nguyên

  1. Tập hợp các số nguyên I. Mục Tiêu. * Về kiến thức: HS biết tập hợp các số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0, số nguyên dương. Biết biểu diễn số nguyên a trên trục số, tìm được số đối của 1 số nguyên. HS bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên để nói về các đại lượng có hai hướng ngược nhau. * Về kỹ năng: HS bước đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn. II. Chuẩn bị. - Bảng phụ, thước kẻ, phấn màu. III. Tiến trình dạy học. Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng HĐ1: Kiểm tra bài cũ Đáp án: GV: Nêu yêu cầu kiểm tra: 1. - Độ cao là -30m nghĩa là độ cao HS1: Lấy 2 ví dụ trong thực tế có số đó thấp hơn so với mực nước biển là nguyên âm, giải thích ý nghĩa của 30m các số nguyên âm đó. - Có -10 000 đồng nghĩa là nợ 10 000 đồng.
  2. HS2: Làm bài tập số 8/SBT Bài 8/SBT: a) 5 và (-1) GV: Gọi HS nhận xét bài của bạn b) -2; -1; 0; 1; 2; 3. GV đánh giá cho điểm HĐ 2: Bài mới 1. Số nguyên: GV: Giới thiệu số nguyên dương, số - Số nguyên dương: 1; 2; 3; … nguyên âm, số 0, tập Z trên trục số. (hoặc: +1; +2; +3; …) Hãy cho VD về số nguyên dương, - Số nguyên âm: -1; -2; -3; … nguyên âm? Z =  … ; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; … HS: Thực hiện GV: Cho HS làm bài tập 6/SGK Bài só 6/SGK/70: Gọi HS đứng tại chỗ trả lời -4  N: sai 0  Z: đúng HS: Mỗi em trả lời 1 ý của bài tập. 4  N: đúng 5  Z: đúng -1  N: sai GV: Tập N và tập Z có quan hệ với nhau như thế nào? HS: Trả lời
  3. GV: Mô tả bằng sơ đồ, đưa ra các chú ý. *Chú ý: a) N  Z. (N là tập con của Z) GV: Cho HS đọc nhận xét và ví d ụ SGK N Z GV: Đưa bảng phụ H.38 yêu cầu HS b) c) SGK thực hiện ?1, ?2 *Nhận xét: SGK *Ví dụ: SGK HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV ?1 Đáp án: GV: Chốt lại và chuyển mục Điểm C: +4 km; D: -1 km; E: -4 km ?2 Đáp án: GV: Yêu cầu HS biểu diễn các cặp a) Chú Sên cách A 1 m về phía số trên(+1) -1 và 1; -2 và 2; -3 và 3 trên trục số. b) Chú Sên cách A 1 m về phía HS: Thực hiện và nêu nhận xét. dưới(-1) 2. Số đối: GV: 1 và -1 gọi là 2 số đối nhau. | | | | | | |
  4. Hày tìm số đối của các số: 2; -4; 0; -3 -2 -1 0 1 2 3 Điểm 1 và -1 cách đều điểm 0 và 5; -8; .. HS: Thực hiện nằm về hai phía của điểm 0 GV: Chốt lại cách xác định số đối Tương tự các cặp số -2 và 2; -3 và 3 của một số. 1 là số đối của -1 và ngược lại. Số đối của 2 là -2 Số đối của -4 là 4 Số đối của 0 là 0 HĐ 3: Củng cố GV: Người ta dùng số nguyên để biểu thị các đại lượng như thế nào? … các đại lượng ngược hướng. HS: Trả lời GV: Tập Z bao gồm những phần tử nào? Z =  … ; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; … HS: Trả lời GV: Cho HS làm bài tập số 8/SGK Bài số 8/SGK: a) … 5 độ trên 00C HS: Đứng tại chỗ trả lời b) … 3143 m trên mực nước bioển. GV: Cho các ví dụ về 2 số đối nhau. c) … số tiền có là 20 000 đồng.
  5. Trên trục số 2 số đối nhau có đặc điểm gì? HS: Trả lời ..cách đều và nằm về 2 phía của điểm 0 V. Hướng dẫn học bài ở nhà: - Học bài, xem lại các bài tập đã làm tại lớp. - Bài tập về nhà: 9, 10/SGK/71, 9-16/ SBT. - Đọc trước: Đ3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.
Đồng bộ tài khoản