Thông tư số 01/1998/TT-BC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Thông tư số 01/1998/TT-BC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/1998/TT-BC về việc hướng dẫn cấp, đổi, trả, và thu hồi thẻ nhà báo do Bộ trưởng Bộ Văn hoá,thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/1998/TT-BC

  1. 01/1998/TT-BC,Thông tư 01,B Văn hoá-Thông tin,Th nhà báo,C p th nhà báo, i th nhà báo,Thu h i th nhà báo,Tr th nhà báo,Hư ng d n,Văn hóa- Xã h i,Thong tu 01,Bo Van hoa-Thong tin,The nha bao,Cap the nha bao,Doi the nha bao,Thu hoi the nha bao,Tra the nha bao,Huong dan,Van hoa- Xa hoi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản